LJUBLJANSKA REGIONALNA ENOTA

 

V skladu s 23. členom Pravilnika o delu regionalnih enot, vas pozivam in vljudno vabim , da se prijavite k kandidaturi za novo vodstvo regionalne enote. Kandidirate lahko sami, oziroma predlagate člane za mesto predsednika, namestnika predsednika ter tri člane za regionalni odbor.
Kandidature in predloge sprejemamo do 20.11.2017 na elektronski naslov dfs.ljre@gmail.com.
 
 
Tanja Dobnik, predsednica ZFS-LJRE

Sekcija za nevrofizioterapijo

za mandatno obdobje 2018-2022 razpisuje mesta za člane odbora (predsednika in dva člana).

Razpisni pogoji:

  • Skladno s Statutom lahko na mesto predsednika in članov odbora (namestnika in tajnika) – kandidira vsak član ZFS, ki izpolnjuje pogoje o članstvu ZFS in v sekciji ter je aktiven na ožjem strokovnem področju sekcije.

Naloge predsednika sekcije (11. člen Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij):

  • sklicuje seje članov odbora sekcij in zbor članov sekcije;
  • vodi delo odbora in zbora članov sekcije;
  • podpisuje dokumente sekcije;
  • zastopa sekcijo v IO ZFS;
  • pripravlja predlog letnega programa dela in poročilo o delu sekcije;
  • poroča o delu sekcije skladno s statutom in določili tega pravilnika;
  • opravlja druge naloge, izhajajoče iz programa dela sekcije in programa ZFS.

Način prijave:

Tatjana Jeglič, namestnica predsednice