Jelka Mlaker

Jelka Mlaker

Predsednica

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska ul.30
2310 Slov. Bistrica
(02) 843 27 61
jelka.mlaker@gmail.com

Petra ŽAGAR

Članica

 ZD Celje
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje

Martina Zorko

Članica

ZD Ljutomer
Cesta 1. slovenskega tabora 2
9240 Ljutomer
martina.zorko@gmail.com