Na tej strani objavljamo veljavne pravilnike Združenja fizioterapevtov Slovenije.

 

Statut ZFS

2016-Pravilnik ZFS- Minimalni standardi in opremljenost za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti

2016-Pravilnik ZFS o izdaji strokovnega mnenja za opravljanje zasebne fizioterapevtske dejavnosti in o izdaji mnenja v postopku podelitve koncesije

2016-Pravilnik ZFS o prejemkih, nadomestilih in nagradah članom ZFS in zunanjim sodelavcem

2017-Pravilnik o priznanjih ZFS

2017-Pravilnik o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS

2017-Pravilnik o delu regionalnih enot ZFS

2017-Poslovnik o delu izvršilnega odbora ZFS