Narava dela fizioterapevtov

Fizioterapevti pomagajo ljudem, kadar je njihovo gibanje moteno zaradi bolečine, poškodbe, bolezni, starosti ali vplivov delovnega, oziroma življenjskega okolja. So zdravstveni delavci. Delajo na področju promocije zdravja in na področju preprečevanja ter zdravljenja bolezni in poškodb. So člani rehabilitacijskih in habilitacijskih timov. Prizadevajo si za to, da bi svojim varovancem omogočili čim bolj samostojno gibanje ob upoštevanju njihovih telesnih, duševnih in socialnih vidikov dobrega počutja. Fizioterapevti pri svojem delu poleg kinezioterapije (grško kinesis – gibanje, therapeio – zdravljenje) in manualne terapije uporabljajo tudi različne fizikalne energije (termoterapija, mehanoterapija, fototerapija, elektroterapija in magnetoterapija). Obravnava temelji na predhodnem fizioterapevtskem pregledu in oceni stanja. Delo fizioterapevta je preplet med izobraževanjem, raziskovanjem in prakso. Sodobna fizioterapija se odziva na potrebe pacienta in družbe, njena praksa je podprta z znanstvenimi dokazi.

Kako pridemo do fizioterapevta?

Fizioterapevti delujejo v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, specializiranih inštitutih, kliničnih centrih in zdraviliščih. Zunaj zdravstvene dejavnosti pa v vzgojno-varstvenih in športnih ustanovah, domovih starejših občanov, hospicu, zaporih ter v raziskovalnih in izobraževalnih institucijah. Neposredno (brez napotnice) se lahko obrnete na fizioterapevte zasebnike in samoplačniške fizioterapevtske ambulante v zdravstvenih domovih ali drugje, kjer vam bodo omogočili fizioterapevtsko obravnavo proti plačilu.
Diplomirani fizioterapevti so usposobljeni za delo po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu.
Prepričajte se, da fizioterapevtske storitve resnično opravlja kvalificiran fizioterapevt, ker se pogosto pod tem naslovom oglašujejo osebe, ki niso fizioterapevti, temveč maserji, zdravilci, profesorji športne vzgoje, kineziologi, kozmetičarke in podobno.

Nevrofizioterapija
je specializirana za obravnavo nevroloških bolnikov, ki se srečujejo s številnimi težavami: od povišane mišične napetosti do nezmožnosti premikanja, spremenjenega občutenja, nesposobnosti govora, razumevanja, orientacije, ravnotežja, koordinacije itn. Obravnava temelji na spodbujanju funkcijske samostojnosti pacienta in kombinira različne, za nevrofizioterapijo specifične pristope, na primer PNF, Bobath, Vojta, motorično učenje, pa tudi druge fizioterapevtske postopke. 

Respiratorna fizioterapija
je nepogrešljiva pri zdravljenju bolezni dihalnega sistema, kot so bronhitis, astma, cistična fibroza, emfizem in drugo. Tudi govorci, pevci, nosečnice, kadilci, duševni, srčni in pljučni bolniki ter športniki imajo lahko težave z dihanjem. Pogosto izvajani postopki so: učenje dihanja, izkašljevanje, drenažni položaji, masaža prsnega koša, inhalacije, aspiracije, predihavanje, meritve dihalnih funkcij, higieno dihalnih poti in svetovanje.

Fizioterapija za zdravje žensk
obravnava težave nosečnic (bolečine v medeničnem obroču, otekanje nog, slabo držo, mrtvenje rok, uhajanje urina in drugo) pred, med in po porodu. Spremljanje žensk pred in po operaciji (rak maternice in rak dojk) zmanjša zapete in pospeši rehabilitacijo. Pomembno prispevajo k zdravljenju motene funkcije medeničnega dna (urinske in fekalne inkontinence, zdrsa medeničnih organov, medenične bolečine ali spolne motnje).

Kaj lahko posameznik pričakuje od fizioterapevta?

V vseh življenjskih obdobjih vam bodo znali svetovati, kako razviti, ohranjati in ponovno vzpostaviti najboljše mogoče gibanje in delovanje telesnih funkcij.

Fizioterapevtska diagnoza
je določena na osnovi ocene pacientovega stanja in medicinske diagnoze. Najpogosteje se izvajajo meritve sklepne gibljivosti, testiranje mišične moči in ocenjevanje bolečine, dihalne funkcije, ravnotežja in koordinacije. Ugotavlja se tudi stopnja telesne pripravljenosti in samostojnosti. 
Na osnovi analize ocene se pripravi načrt fizioterapije. Kinezioterapija, manualna terapija, elektroterapija, hidroterapija in ponovno učenje gibanja, so nepogrešljivi postopki v fizioterapiji. So večinoma neinvazivni, varni in neboleči.

Manualna terapija
je metoda fizioterapije, za katero je značilna izrazita sposobnost opazovanja s tipanjem. Manualni terapevti ugotavljajo nepravilnosti v gibanju oziroma drsenju sklepov udov in hrbtenice ter iščejo vzroke zmanjšane gibljivosti. S specifičnimi testi znajo poiskati vzrok težav, da jih lahko zdravijo. Prijemi so nežni, mehki in ne povzročajo bolečin.

Delo fizioterapevta s starostnikom
je dolgoročen proces, ki zahteva sodelovanje starostnika, svojcev in fizioterapevta. Usmerjeno je v preventivo in rehabilitacijo po poškodbah, bolezni ali daljši nedejavnosti. Namen tega je doseči ali ohranjati največjo mogočo samostojnost pri vsakodnevnih dejavnostih, tudi skrbi zase, ter čim dalj časa ohraniti dejavno življenje.

Fizioterapija v naravnih zdraviliščih
ima dolgoletno tradicijo. Izkoriščajo naravna zdravilna sredstva za rehabilitacijo in ohranjanje zdravja. Tudi rekreativni in vrhunski športniki prihajajo v zdravilišča na kondicijske priprave ali na oddih.

Športni fizioterapevti
obravnavajo in preprečujejo športne poškodbe v okviru športnega kluba ali reprezentance ter klinikah ali v zdraviliščih za zdravljenje športnih poškodb. Poznati morajo naravo športnih poškodb, sodelovati z zdravniki in trenerji ter upoštevati želje in potrebe športnika. Cilj obravnave je čimprejšnja vrnitev športnika v ekipni ali posamezni šport.

Kje najdem fizioterapevta v javnem zdravstvu?

Na straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje si lahko ogledate:

Kdo so fizioterapevti, ki izvajajo specialno fizioterapevtsko obravnavo?

Objavljamo Seznam izvajalcev specialne fizioterapevtske obravnave, ki je na strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje bil objavljen 31. marca 2017.

Kriteriji, ki jih morajo fizioterapevti izpolniti, da so uvrščeni na Seznam izvajalcev specialne fizioterapevtske obravnave

Za »fizioterapevte« se namreč razglašajo tudi posamezniki, ki nimajo veljavne diplome študijskega programa fizioterapija, podiplomskega pripravništva in državnega strokovnega izpita. Fizioterapevti so zdravstveni delavci z visoko izobrazbo in njihove pristojnosti so regulirane v okviru Ministrstva za zdravje, skladno z zdravstveno zakonodajo in nadzorom. Klinične izkušnje in medicinsko znanje zagotavljata kakovost in varnost fizioterapevtskih storitev. Neupravičena raba izraza fizioterapija in naziva fizioterapevt je zato  kaznivo dejanje, ki uporabnikom daje varljiv občutek, da jih obravnava usposobljen fizioterapevt.
Ko ljudje iščejo fizioterapijo, morajo dobiti jasno zagotovilo, da jih bo obravnaval strokovno usposobljen fizioterapevt. Drugi ponudniki zdravstvenih storitev, ki na lastno pest izvajajo podobne ali celo enake postopke fizikalne terapije in rehabilitacije, le-teh ne morejo in ne smejo oglaševati kot »fizioterapijo«.
Če so si stvari na videz podobne, to še ne opravičuje uporabe enotnega izraza. Hrušk in jabolk ne imenujemo enako, če tudi bi bile enake barve in bi rasle na podobnem drevesu, kajne? 

Za informacije glede zaščite naziva fizioterapevt se obrnite na Združenje fizioterapevtov Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel. 051/442-626, e-naslov: info@physio.si