Prednovoletno-božično pismo članom ZFS

V prvi vrsti naj izrazim zadovoljstvo, da smo na včerajšnji seji IO ZFS (15. 12. 2020) končno sprejeli člane Delovne skupine (DS) za pripravo dokumentov za poenotenje osnovnega nabora znanj na dodiplomskem študijskem programu Fizioterapija in podiplomskih izpopolnjevanj fizioterapevtov, program in cilje dela le te, kot vabljene strokovnjake. Verjamem da bo DS opravila svoje delo po najboljših močeh za dobrobit stroke! Vesel sem, da smo korak bližje k rešitvam pri postavljanju nove spletne strani in podpori pri vodenju registra članov idr. zadev.

Svetovna fizioterapija (predhodno svetovna zveza za fizioterapijo oz World Confederation for Physical Therapy) poziva vse članice, pri katerih izobraževalne institucije izobražujejo za poklic fizioterapevt, da v predmetnik vključijo z dokazi podprto fizioterapijo, da magistre fizioterapije opremijo za FT prakso kot kompetentnega strokovnjaka, s potencialom za nadaljnji razvoj raziskovalnih veščin, in da lahko učinkovito delujejo za najvišjo dobrobit pacientov v različnih starostnih obdobjih, pri izvajanju fizioterapevtskih  storitev po bolnišnicah, klinikah, industriji, na vseh ravneh zdravstvenega varstva, prav tako v zasebnem sektorju, na področju izobraževanja, na področju skupnosti (tako mestne in podeželske). Magistre fizioterapije je potrebno usposobiti za učinkovito delovanje v več disciplinarnih zdravstvenih timih, ki prispevajo k zagotavljanju visokokakovostnih zdrav. storitev/razvoju FT storitev, vodenju, prispevajo k pobudam za izboljšanje kakovosti na znanstveno raziskovalnem področju, idr.. Prepričan sem, da samo najboljši domači in tuji strokovnjaki, ki so aktivni tako v klinični praksi, raziskovanju kot na pedagoškem, akademskem področju, lahko spodbujajo inovativnost, kreativnost in odličnost med študenti in vse to zahtevajo od sebe, kot od študentov fizioterapije-bodočih diplomantov, magistrov in doktorjev znanosti.

Prav tako  se zahvaljujem pobudnicama Barbari Pantar in dr. Darji Šćepanović za podano pobudo glede pregleda smernic, priporočil in navodil za posamezna področja FT, znotraj strokovnih sekcij. 

Dejstvo je, da na podlagi pregleda podatkovne baze Physiotherapy evidence data base- PEDro lahko hitro ugotovimo, da za številna specifična fizioterapevtska področja ni objavljenih sistematičnih pregledov, randomiziranih kliničnih študij glede učinkovitosti specifičnih fizioterapevtskih postopkov oziroma kombinacije le teh pri točno določeni populaciji pacientov, posledično tudi ni objavljenih smernic. Že samo priporočila za fizioterapevtsko prakso terjajo sistematično, zanesljivo in kredibilno pot, da jih lahko potem apliciramo, medtem ko smernice bazirajo na visokokakovostnih dokazih (na podlagi metodologije razvoja kliničnih smernic): sistematični pregledi itd. na podlagi reprezentativnega »panela« več disciplinarnega tima strokovnjakov, ki le te pripravlja in razvija ter posodablja. V kolikor so prisotni le omejeni dokazi, pa pogosto strokovnjaki pripravijo le priporočila za fizioterapevtsko prakso. Sicer pa se klinične smernice objavi na podlagi sistematičnih pregledov (objavljenih v zadnjih 4. letih (praviloma ne starejše) ali na podlagi visokokakovostnih randomiziranih kliničnih študij. V smernicah so vključene sistematično razvite izjave, ki vključujejo priporočila, strategije oz. informacije, ki pomagajo fizioterapevtom oz. specifičnim pacientom, da sprejemajo odločitve glede ustreznih zdravstvenih, fizioterapevtskih storitev v specifičnih kliničnih okoliščinah. Tako v ZFS kot verjetno na vseh katedrah za FT se zavedamo, da implementacija zahteva skrbno premišljene korake, z namenom da bi spremenili obstoječo fizioterapevtsko prakso, ki ponekod še vedno močno odstopa od z dokazi podprte prakse. Dejstvo je, da kljub razmahu tehnologij, večji dostopnosti podatkovnih baz kot je PEDro idr. (katere obstoj in delovanje finančno podpiramo tudi v ZFS) sama razpoložljivost raziskav, smernic, priporočil še ne zagotavlja z dokazi podprte fizioterapevtske prakse v kliničnem in delovnem okolju fizioterapevta. Glede na analizo fizioterapevtske prakse lahko pogosto opazimo, da obstaja vrzel med izsledki tujih ali domačih visokokakovostnih raziskav, smernic, priporočil in obstoječo fizioterapevtsko prakso v slovenskem prostoru, in da bo potrebno odstraniti številne ovire, ki so kot prepreka na poti prepotrebnim spremembam na tem področju. Definitivno nam bodo pri tej implementaciji in sami promociji v pomoč primeri dobre prakse, primeri intervencij za promocijo spremembe strokovnega vedenja in/ali obnašanja, ki bazira na EPOC taksonomiji. Dejstvo je, da napredka na področju fizioterapije kot stroke in znanosti, ni mogoče doseči brez znanstveno raziskovalnega dela in diseminacije rezultatov.  Vizija ZFS, ki venomer upošteva, da kritično evalviramo obstoječo fizioterapevtsko prakso, da  jo kritično  reflektiramo, analiziramo, izboljšujemo je prava. Vizija, ki spodbuja inovacije na podlagi z dokazi podprte prakse, dokazuje odličnost. Verjamem, da je potrebno med člani ZFS  negovati in spodbujati 4 elemente, ki so bistveni za ustvarjanje in spodbujanje kulture odličnosti: 1. skupna prepričanja in vrednote, 2. vodenje in vizija, 3. zagon za odličnost, 4. partnerstvo.

Včerajšnja atmosfera na IO ZFS (15. 12. 2020) me je kljub dolgemu dnevnemu redu seje IO ZFS (zasedali smo maratonsko od 15:30 do skoraj 20. ure) prijetno vzpodbudile in resnično upam na skupno sinergijo, kulturo sodelovanja, spodbujanja in podpore, ki jo v teh turbulentnih časih pandemije COVID-19 vsi člani ZFS še kako potrebujemo!

Drage članice in člani IO/ZFS, ponosen sem na našo ekipo in cenim trud in angažma, prav vsake posameznice, kot tudi posameznika, ki se je pripravljen-a premakniti iz cone ugodja za dobrobit stroke, ZFS in naše fizioterapevtske skupnosti. Ponosen sem, da tudi v teh časih delamo in sodelujemo, se premikamo proti skupnemu cilju, ki smo si ga zadali da pridobimo javna pooblastila, licence, da si bomo prizadevali za priznanje enakopravnega položaja partnerstva pri sprejemanju Splošnega dogovora in spremembah Splošnega dogovora pri ZZZS idr.. Zato bi se vam rad na tem mestu iskreno zahvalil!

V vodstvu ZFS bomo veseli povratnih informacij, novih idej kaj lahko naredimo še boljše, kaj lahko poenostavimo, olajšamo, da bo naše delovanje bolj učinkovito. Zdaj ni čas za individualno »vrtičkanje« znotraj ZFS, temveč čas za rast in razvoj, zato je  pomembno da skupaj dosegamo naše dolgoročne cilje. Drage članice in člani ZFS, v preteklem obdobju sem bil vesel stikov z vami na kongresu, izobraževanjih v živo, pa tudi preko videokonferenčnih volilnih zborov sekcij, prav tako bom vesel srečanj z vami v prihodnje. Vesel bom, če me boste tudi povabili medse na zbore regij in sekcij, ki še sledijo, na skupščini in drugih izobraževalnih dogodkih v prihodnjem letu. Seveda se tudi sam soočam z izzivi vodenja ZFS, ampak mi je ob ekipi zavzetih ljudi-predanih fizioterapevtk in fizioterapevtov veliko lažje. In pomembno je, da se zavedamo skupne moči ob tej korona krizi. Samo zato, ker je »korona kriza« še ne pomeni, da smo pozabili vse kar znamo in zmoremo, kajne? Vse kar smo do sedaj dosegli lahko vnovčimo kot kapital medsebojnega zaupanja, zato nas ne rabi skrbeti za prihodnost. Za doseganje sinergij v naši ekipi je potrebno timsko delo kar z drugimi besedami pomeni tudi to, da vsak opravi svoje delo po najboljših močeh!

 

Vse dobro vam želim ob prihajajočih se Božično novoletnih praznikih! Srečno in zdravo 2021 vsem!

 

17.12. 2020                                                            Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS

 

VOŠČILO (pdf)