june 2019, letnik 27, številka 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE D. Rugelj, M. Sešek Ocena učinka tal in stropa modificiranega mini BESTesta pri dveh skupinah starejših odraslih Evaluation of floor and ceiling effect of the modified mini-BESTest for two groups of elderly   REVIEW K. Jenko, S. Hlebš Učinki mobilizacije živčevja na kronično nespecifično bolečino v križu Effects of neural mobilization on chronic nonspecific low back pain T. Štefin, U. Puh Učinkovitost krožne vadbe za izboljšanje premičnosti pri ljudeh v kroničnem obdobju po možganski kapi – sistematični pregled literature Effectiveness of circuit class therapy for improving mobility in people with chronic stroke – systematic literature review J. Piculin, A. Kacin Vpliv togih lepilnih trakov na obremenitev krožnih vezi prstov pri plezalcih – sistematični pregled literature The influence of nonelastic adhesive taping on loading of finger tendon pulleys in rock climbers – systematic literature review B. Pantner, U. Puh Ocenjevanje zaznavnega praga za dotik z monofilamenti na spodnjih udih Assessment of touch treshold on the lower limbs with monofilaments S. Hlebš, A. Rossone Učinki mobilizacije živčevja pri pacientih z bolečino v vratu nevrološkega izvora – sistematični pregled literature Effects of neural mobilization at patients with neurologic neck pain – systematic literature review   CASE REPORT T. Berčič, T. Žargi, A. Kacin Učinki ishemične vadbe na kronično oslabelost mišice quadriceps femoris pri pacientu z večkratnim kirurškim zdravljenjem kolena – poročilo o primeru Effects of ischemic training on...

Read More

december 2018, volume 26, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE K . Valenčič, D. Rugelj Primerjava učinka treh različnih kognitivnih nalog na izid časovno merjenega testa vstani in pojdi The effect of three different cognitive tasks on timed up and go test results in physically active older adults P. Palma, B. Sušec, U. Puh Zanesljivost posameznega preiskovalca pri merjenju občutka za položaj zgornjega skočnega sklepa z elektrogoniometrom Intratester reliability of the talocrural joint position sense measurement with electrogoniometer   REVIEW T. Košir, R. Vauhnik Učinki različnih pasivnih in aktivnih postopkov za korekcijo proniranega stopala – pregled literature The effects of different passive and active methods for correction of foot pronation – literature review M. Špenko, T. Žargi, A. Kacin Vpliv različnih fizioterapevtskih metod na zavestno aktivacijo mišice quadriceps femoris po pretrganju sprednje križne vezi The influence of various methods of physiotherapy on volitional muscle activation of the quadriceps femoris muscle after anterior cruciate ligament rupture K. Stanonik, D. Ščepanović Vpliv električne stimulacije posteriornega tibialnega živca na simptome urgentne urinske inkontinence – sistematični pregled literature The effect of the electrical stimulation of the posterior tibial nerve on the symptoms of the urge urinary incontinence – systematic literature review S. Jelen, U. Puh Merske lastnosti testa nadzora trupa in povezanost nadzora trupa z izboljšanjem funkcioniranja Psychometric properties of the trunk control test and relationship of trunk control with improvement of functioning   CASE REPORT J. Tkalec, A....

Read More

june 2018, volume 26, number 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE S. Hlebš, V. Salmič Izid testa sesedanja sede in prvega testa mobilizacije živčevja za zgornji ud pri zdravih odraslih The outcome of seated slum test and upper limb neural tension test 1 among healthy young adults J. Špoljar, N. Goljar, G. Vidmar, U. Puh Zanesljivost, veljavnost in učinek stropa slovenskega prevoda funkcijske ocene hoje za paciente z okvaro hrbtenjače Reliability, validity and ceiling effect of the Slovenian translation of the spinal cord injury functional ambulation inventory N. Novak, D. Rugelj Ugotavljanje odvisnosti obsega gibanja središča pritiska med stojo na mehki podlagi od števila zaporednih meritev Effects of consecutive measurements of postural sway during standing on compliant surface A. Zupan, U. Puh Indeks premičnosti de Morton: zanesljivost med preiskovalci pri pacientih z mišično-skeletnimi okvarami De Morton mobility index: inter-rater reliability in patients with musculoskeletal impairments M. Rudolf, M. Kržišnik, N. Goljar, G. Vidmar, H. Burger POPRAVEK ČLANKA: Ocena skladnosti med ocenjevalci pri uporabi slovenskega prevoda modificirane krajše različice testa za oceno sistemov, udeleženih pri uravnavanju ravnotežja pri pacientih po možganski kapi (modificiran mini BESTest). Fizioterapija 2013; 21 (2): 1-11.   REVIEW K. Fon, A. Kacin, D. Weber Učinki udarnih globinskih valov na tkiva in celice Effects of extracorporeal shock wave therapy on tissues and cells S. Novak, D. Rugelj, D. Weber Učinki vibracije celega telesa na ravnotežje starejših odraslih Effects of whole body vibration on balance...

Read More

Maitland koncept – termini za leto 2017/2018 so spremenjeni!

Cenjene fizioterapevtke in fizioterapevte obveščamo, da je prišlo do sprememb datumov tečaja Maitland.   Pred kratkim je  skupina fizioterapevtov prve stopnje Maitland koncepta uspešno opravila izpit. Iskrene čestitke in uspešno delo želimo! Določeni so že datumi za novo skupino v letu 2018. Podrobne informacije o konceptu in prijavnico lahko dobite na spodnjih povezavah.    Termini:    1. teden:  16.03. 2018 –  20.03.2018 2. teden: 11.6. – 15.06.2018 3.teden : 26.11. – 30.11. 2018 4. teden : 30.01.2019 – 3.02.2019     Podrobne informacije o kurikulumu koncepta dobite na povezavi https://www.imta.ch/en/   Vtise udeležencev prvega tečaja Maitland koncepta si lahko preberete tukaj!  ...

Read More

December 2017, volume 25, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE T. Drev, M. Marn Radoš, U. Puh, J. Špoljar Izidi testa hoje na 10 metrov in 6-minutnega testa hoje pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače – retrospektivna študija Outcomes of 10-meter walk test and 6-minute walk test in patients with incomplete spinal cord injury – retrospective study J. Meško, T. Kovačič, M. Kovačič Učinki intenzivne metode Therasuit v kombinaciji z razvojno nevrološko obravnavo na grobo gibalno funkcijo otrok s cerebralno paralizo The immediate effect of kinesiotape on pain and passive range of motion of the shoulder in patients in the subacute phase after stroke P. Malešič, N. Goljar, B. Horvat Takojšnji vpliv elastičnih lepilnih trakov na bolečino in obseg gibljivosti v rami pri pacientih v subakutni fazi po možganski kapi The immediate effect of kinesiotape on pain and passive range of motion of the shoulder in patients in the subacute phase after stroke   REVIEW T. Lipovšek, U. Puh Učinkovitost balneoterapije pri pacientih s kronično bolečino v križu – sistematični pregled literature Effectiveness of balneotherapy in patients with chronic low back pain – systematic literature review D. Mikša Pušnik, T. Grapar Žargi, U. Puh Učinkovitost pristop senzorne integracije za izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok z nevrološkimi okvarami Effectiveness of sensory integration approach for motor abilities in children with neurological impairments I. Hrvatin, S. Hlebš Učinek stopnjevane dejavnosti pri obravnavi kronične nespecifične bolečine v križu The effect...

Read More

october 2017, volume 25, supplement 1

Contents   INVITED LECTURES D. Rugelj Ravnotežje, glavna komponenta gibanja Balance, the key component of movement B. Scanes Direct Access Physiotherapy: Challenges and Benefits of the UK Model   PLENARY LECTURES A. Kobesova, P. Kolar Dynamic Neuromuscular Stabilization approach for low back pain, dysfunction and optimal performance A. Kacin Mehanizmi delovanja fizioterapevtskih metod za zdravljenje mišične inhibicije in oslabelosti pri okvarah sklepov Mechanisms of physiotherapeutic modalities used for treating muscle inhibition and weakness induced by joint impairments   ORAL PRESENTATIONS Musculoskeletal physiotherapy T. Brezovar, M. Jakovljević, R. Vauhnik Zanesljivost mobilne aplikacije za merjenje obsega gibljivosti sklepov Reliability of mobile application for measuring joint range of motion R. Šarman, R. Vauhnik Učinki kurkumina kot dodatka k fizioterapiji pri osebah z artrozo – pregled literature Effects of curcumin in addition to the physiotherapy in patients with osteoarthritis – literature review P. Dovč Zdravljenje težkih hemofiličnih artropatij kolenskega sklepa Treatment of severe haemophilic arthropathy of the knee joint N. Šipka, K. Skaza Objektivni in subjektivni rezultati po rekonstrukciji sprednje križne vezi ob uporabi presadka kit fleksorjev Objective and subjective results after anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring tendons M. Macuh Kako poškodba spodnjega uda vpliva na ravnotežje pri športnikih, ki trenirajo atletiko How does the lower limb injury affect balance in track and field college athletes   Neurophysiotherapy J. Špoljar Varnost in učinkovitost vadbe hoje s premičnimi eksoskeleti pri pacientih z okvaro...

Read More

october 2015, volume 23, supplement 1

CONTENTS   INVITED LECTURES M. Bresjanac Odziv na placebo: fiziološki temelji in vloga v zdravljenju Response to placebo: physiological basis and role in treatment  N. Rotovnik Kozjek Fizioterapija in prehrana, nov izziv za stroko Physiotherapy and diet, a new challenge for the profession    PLENARY LECTURES U. Puh, A. Zupanc, S. Hlebš Visokokakovostna fizioterapija – kaj je to? High quality physiotherapy – what is this? A. Backović Jurićan, D. Šćepanović, T. Knific, M. Jakovljević Krepitev zdravja s promocijo zdravja in preventivo v fizioterapiji Enhancing health through health promotion and prevention in physiotherapy    ORAL PRESENTATIONS Musculoskeletal physiotherapy Ž. Arko, U. Sovinc Bešo Manipulacija fascij in celostna obravnava limfedema pri bolnici z vztrajnim limfedemom – poročilo o primeru  Fascial manipulation and combined decongestive therapy in a patient with persistent lymphedema – a case report  R. Javornik, B. Primožič, B. Jesenšek Papež, E. Vrabič Fizioterapevtski postopki pri obravnavi bolnikov po operaciji Dupuytrenove kontrakture po klasični in novi metodi z lipofilingom Physiotherapeutic methods and treatments of patients after the classical surgery of Dupuytrene contracture and the new approach with lipofilling  A. Zupanc Uporaba elastičnega lepilnega traku pri brazgotini – poročilo o primeru Application of kinesiotape by scar – a case report R. Vauhnik, M. Pohar Perme, M. G. Barcellona, M. C. Morrissey, F. Sevšek, D. Rugelj  Učinki ponavljajočega se pasivnega posteroanteriornega obremenjevanja kolena na anteriorno laksnost kolenskega sklepa Effect of repeated knee...

Read More

may 2013, volume 21, supplement 1

Contents   INVITED LECTURES W.G. Boissonnault Screening for medical referral J.S. Boissonnault Exercise for low back pain and pelvic girdle pain in pregnancy M. Grubišić Regulation of physiotherapy in Croatia   ORAL PRESENTATIONS   Musculoskeletal physiotherapy 1 D. Beckwée, PT, P. Vaes, M. Cnudde, E. Swinnen, I. Bautmans Explaining the beneficial effect of exercise in knee osteoarthritis R. Vauhnik, M. Pohar Perme, M.G Barcellona, M.C Morrissey, F. Sevšek, D. Rugelj Robotsko merjene anteriorne laksnosti kolenskega sklepa Robotic testing of knee anterior laxity S. Pavlič Založnik, M. Sajovic Izokinetična ocena funkcije kolenskega sklepa po rekonstrukciji sprednje križne vezi Isokinetic evaluation of knee joint function after anterior cruciate ligament reconstruction P. Dovč, D. Sok Fizioterapija po artroskopiji kolka z rekonstrukcijo labruma Rehabilitation after hip arthroscopy with reconstruction of labrum N. Majcen, B. Hribernik, A. Jevšnik Uporaba ravnotežne plošče Wii kot dodatek k standardni fizioterapiji The use of Wii balance board as a supplement to conventional physiotherapy   Neurophysiotherapy 1 E. Kerckhofs, M. Van Der Voorde, L. Harnie The impact of coping style on quality of life in persons with Parkinson’s disease T. Drev, I. Dolinšek, U. Puh Učinki vadbe s sistemom Nintendo Wii Fit na ravnotežje pri bolniku s Parkinsonovo boleznijo – poročilo o primeru Effects of training with Nintendo Wii Fit on balance at a patient with Parkinson’s Disease – a case report P. Malešič, N. Goljar Vpliv uporabe elastičnih...

Read More

june 2017, volume 25, number 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE L. Duh, T. Kovačič Vpliv razvojnonevrološke obravnave v kombinaciji z nameščanjem elastičnih lepilnih trakov na gibljivost oseb s spastično diplegijo Impact of neurodevelopmental treatment in combination with kinesio taping on the flexibility in people with spastic diplegia   REVIEW U. Puh, S. Lubej Merske lastnosti funkcijskega testa zgornjega uda Psychometric properties of the action research arm test D. Dobnik, R. Vauhnik S tekaško obutvijo povezani dejavniki tveganja za nastanek poškodb spodnjih udov rekreativnih tekačev Running shoes risk factors for lower limb injuries in recreational runners M. Rostohar, D. Šćepanović   Mobilne aplikacije za vadbo mišic medeničnega dna Mobile applications for pelvic floor muscle training T. Orešnik, A. Kacin Učinki vadbe proti uporu na uravnavanje krvnega sladkorja in sestavo telesa oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 Effects of resistance training on glycemic control and body composition in type 2 diabetic subjects V. Podlogar, U. Puh Merske lastnosti vprašalnika Quick DASH za oceno funkcije zgornjega uda Measurement properties of the Quick DASH questionnaire for assessment of upper limb function J. Piculin, D. Weber, A. Kacin Primerjava učinkovitosti vadbenih protokolov za krepitev mišic po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi Comparison of efficacy of training protocols for muscle strengthening after arthroscopic reconstruction of anterior cruciate ligament L.M. Rwankuba, D. Rugelj Učinek transkutane električne živčne stimulacije in interferenčnih tokov na jakost bolečine pri osebah z artrozo kolena The effectiveness of...

Read More

december 2016, volume 24, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE U. Puh, E. Behrić, S. Zatler, M. Rudolf, M. Krtišnik Razvrstitev funkcijske premičnosti: zanesljivost posameznega preiskovalca in med preiskovalci pri pacientih po možganski kapi Functional ambulation classification: intra-rater and inter-rater reliability in patients after stroke A. Regner, D. Rugelj Test dosega z nogo v osmih smereh: Primerjava izvedbe testa med skupino mlajših in starejših preiskovancev Star Excursion Balance Test: Comparison of the SEBT performance between the groups of young and older adults REVIEW Ž. Kukec, A. Kacin Učinkovitost vadbenih programov za obravnavo poškodb zadnjih stegenskih mišic – pregled literature The effectiveness of exercise protocols for treating hamstring injuries – literature review A. Perko, A. Kacin, P. Palma Primerjava učinkov zgodnje mobilizacije z imobilizacijo po pretrganju Ahilove tetive – pregled literature Comparison of effects of immobilization and early mobilization after Achilles tendon rupture – literature review T. Lipovšek, D. Weber, M. Jakovljević Vpliv vibracij celotnega telesa na mišično zmogljivost spodnjega uda – sistematični pregled literature The effects of whole body vibration on lower extremity muscle performance – systematic literature review R. Vauhnik, A. Kacin Dejavniki tveganja preobremenitvenih poškodb ramena pri odbojkarjih – pregled literature Risk factors associated with overuse shoulder injuries in volleyball players – literature review U. Puh, M. Dečman, P. Palma Vsebina in učinki programov proprioceptivne vadbe za spodnje ude – pregled literature The content and effectiveness of proprioceptive training programmes for the lower...

Read More
  • 1
  • 2

Obvestila

Mailing lista ZFS

Calendar

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5