RAZPIS ZA VOLITVE ČLANA NADZORNEGA ODBORA ZFS

Združenje fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za člana nadzornega odbora ZFS za obdobje 2020-2024.

Pogoj za kandidiranje (v skladu s 4 c. členom Pravilnika o volitvah in imenovanjih Združenja fizioterapevtov Slovenije):

  • člani nadzornega odbora ne smejo biti člani drugih organov ZFS.

Kandidati naj predložijo:

  • vlogo za kandidaturo.

Obrazec za kandidaturo 

Vlogo pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@physio.si s pripisom »VOLITVE ČLANA NADZORNEGA ODBORA ZFS«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo prispele na ZFS do vključno 4. 2. 2020 do 12.00.

Predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije

Viš. pred. mag. Tine Kovačič

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA OBALNE REGIONALNE ENOTE ZFS

Obalna regionalna enota Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2024.

Kandidat za predsednika regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

  • član ZFS najmanj 10 let,
  • redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidati naj predložijo:

  • vlogo za kandidaturo (obrazec za kandidaturo),
  • program dela obalne regionalne enote ZFS za mandatno obdobje.

Vlogo z obrazložitvijo in program dela ORE za naslednja štiri leta pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA OBALNE REGIONALNE ENOTE«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do vključno 4. 2. 2020.

Predsednica Obalne regionalne enote Združenja fizioterapevtov Slovenije

Aleša Kloosterwaard, dipl. fiziot.