RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA SFKZ

Skladno z 18. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (december 2020-2024) za člane odbora Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS (SFKZ):

 • Predsednik,
 • 2 člana odbora.

Razpisni pogoji za kandidate:

 • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SFKZ; in
 • za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju za krepitev zdravja oziroma promocijo zdravja ali preventivo v fizioterapevtski ali javnozdravstveni dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član SFKZ.

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

 1.  Pisno kandidaturo na obrazcu ,

 2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,

 3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Priporočila za izbor: vizija delovanja SFKZ ZFS

 

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFKZ, do vključno 1.11.2020, na e-naslov  andrea.backovic-jurican@nijz.si z naslovom zadeve: »Volitve predsednika in članov odbora Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS«.

Volilna komisija SFKZ (Tine Kovačič, Eva Uršej in Darija Šćepanović) bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na rednem letnem zboru članov SFKZ, ki bo 1.12.2020 ob 17:00 uri v obliki webinar Skype konference.

Vsi, ki bodo želeli sodelovati na zboru SFKZ, se vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oz. najkasneje do petka, 27. 11. 2020, prijavite na e-naslov: andrea.backovic-jurican@nijz.si. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva SFKZ bodo člani najkasneje na dan dogodka od ZFS prejeli Skype povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na zboru članov z volitvami SFKZ.

 

Predsednica Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS:

Andrea Backović Juričan, viš. fiziot., dipl. del. ter., univ. dipl. org., viš. pred.

 

Priloga:

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANE ODBORA GORENJSKE REGIONALNE ENOTE ZFS

Gorenjska regionalna enota Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika in podpredsednika Gorenjske regije za obdobje: november 2020–november 2024.

Kandidat za predsednika regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

 1. član ZFS najmanj 10 let in deluje v regionalni enoti, ki jo vodi,
 2. redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidat za člana odbora regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

 1. član ZFS najmanj 5 let in deluje v regionalni enoti,
 2. redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let.

Kandidati naj vložijo:

 1.  Pisno kandidaturo na obrazcu ,

 2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,

 3.  program dela Gorenjske regionalne enote ZFS za mandatno obdobje (kandidati za predsednika).

Vlogo z življenjepisom in program dela GRE za naslednja štiri leta pošljite na: gore@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA GORENJSKE REGIONALNE ENOTE«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo na navedeni e-naslov prispele do vključno 20. 11. 2020.

 

Predsednica Gorenjske regionalne enote Združenja fizioterapevtov Slovenije

Andreja Kancilija Staničić, dipl. fiziot. 

 

 

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN DVEH ČLANOV ODBORA SEKCIJE FIZIOTERAPEVTOV V OSNOVNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU

Skladno z 18.členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS), Sekcija fizioterapevtov v osnovni zdravstveni dejavnosti  ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (november 2020-2024) za člane odbora Sekcije fizioterapevtov v osnovnem zdravstvenem varstvu ZFS (SFOZV ZFS):

 • predsednik
 • 2 člana odbora

Razpisni pogoji za kandidate:

za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju OZV v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SFOZV  ZFS

za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju  OZV v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član SFOZV ZFS

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

 1.  Pisno kandidaturo na obrazcu ,

 2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,

 3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Priporočila za izbor: vizija delovanja SFOZV  ZFS

 

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFOZV do vključno 6. 11. 2020 na e-naslov jelka.mlaker@gmail.com z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in članov odbora Sekcije fizioterapevtov v OZV«.

Volilna komisija SFOZV  (Jelka Mlaker, Božena Primožič in Majda Klakočer ) bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na rednem letnem zboru članov SFOZV, ki bo 18. 11. 2020 ob 17:00 uri v obliki webinar Skype konference.

Vsi, ki bodo želeli sodelovati na zboru SFOZV, se vsaj 5 dni pred izvedbo prijavijo na e-naslov: jelka.mlaker@gmail.com. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in SFOZV bodo člani na dan dogodka od  ZFS prejeli Skype povezavo preko katere bodo lahko sodelovali na zboru članov SFOZV.

 

Predsednica Sekcije fizioterapevtov OZV ZFS

Jelka Mlaker, viš. fiziot.

 

Priloga:

 

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO ŽIVALI

Sekcija za fizioterapijo živali Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 18. in 21. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2024.

Pogoji za prijavo za mesto predsednika:

 • član ZFS najmanj 10 let,
 • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.
Kandidati naj k vlogi predložijo:
 • življenjepis s poudarkom na strokovnih aktivnostih.
Vlogo z obrazložitvijo in življenjepis pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO V ŽIVALI«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do 3. 3. 2020.

Volitve bodo potekale v četrtek, 5. 3. 2020.

 

Predsednica Sekcije za fizioterapijo živali ZFS
Uršula Sovinc Bešo
dipl. fizioterapevtka in licencirana limfedem terapevtka po dr. Vodder tehniki

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA OBALNE REGIONALNE ENOTE ZFS

Obalna regionalna enota Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika za obdobje 2020-2024.

Kandidat za predsednika regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

 • član ZFS najmanj 10 let,
 • redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Kandidati naj predložijo:

 • vlogo za kandidaturo (obrazec za kandidaturo),
 • program dela obalne regionalne enote ZFS za mandatno obdobje.

Vlogo z obrazložitvijo in program dela ORE za naslednja štiri leta pošljite na sedež ZFS: Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA OBALNE REGIONALNE ENOTE«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo prispele na ZFS do vključno 4. 2. 2020.

Predsednica Obalne regionalne enote Združenja fizioterapevtov Slovenije

Aleša Kloosterwaard, dipl. fiziot.