Razpis za volitve predsednika in dva člana SFZ

Skladno z 47. členom Statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) Sekcija fizioterapevtov zasebnikov pri ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (junij 2022-2026) za predsednika in 2 člana odbora  Sekcije fizioterapevtov zasebnikov pri ZFS (SFZ):

  • predsednik
  • član
  • član

Razpisni pogoji za kandidate:

  • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju najmanj 10 let, član SFZ;
  • za člana: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let, član SFZ;

Kandidat/ka za predsednika naj vloži:

  1.  Pisno kandidaturo (Obrazec za kandidaturo ZFS),
  2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj.

Priporočila za izbor: okviren program dela / vizija  predsednika SFZ.

Kandidat/ka za člana naj vloži:

  1.  Pisno kandidaturo (Obrazec za kandidaturo ZFS),
  2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj.

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFZ do vključno 9.5.2022, na e-naslov sfz@physio.si z naslovom zadeve: »Volitve odbora SFZ«.

Volilna komisija SFZ (v sestavi: Majda Klakočer, Ema Lukan, Valerija Pretnar Ramovš) bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika, ki izpolnjuje pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve so regularne, če bo predsednik izbran skladno z razpisom in bo na zboru prisotnih vsaj 10 članov sekcije.

Volilni občni zbor bo potekal 9.6.2022.

 

Valerija Pretnar Ramovš, predsednica SFZ