Metoda Cyriax je manualna ortopedska metoda, ki se ukvarja s postavljanjem fizioterapevtske diagnoze in konzervativnim zdravljenjemlezij mehkih tkiv lokomotornega sistema. Znanstveno je utemeljena z delom angleškega ortopeda, dr. Jamesa H. Cyriaxa, in ima za cilj postaviti natančno diagnozo s pomočjo anamneze in klinične preiskave. Samo če vemo, katera struktura je prizadeta, lahko pacienta ciljanozdravimo, kar ima za posledico krajši čas zdravljenja in je torej tudi cenejše za zdravstveni sistem.

Tečajniki se tekom izobraževanj naučijo:

 • funkcionalnega pregleda vseh perifernih sklepov in vseh delov hrbtenice. S pomočjo pasivnih in aktivnih testov ter testov proti uporu se testira prizadeti sklep, da se ugotovi, katera struktura ne funkcionira dobro
 • terapevtskih tehnik, ki jih priporoča Cyriax: prečne frikcije, manipulacije (hrbtenice in ekstremitet), mobilizacije in trakcije
 • velik poudarek je na palpaciji, ker lahko dobro zdravimo le, če vemo, kje in kako poteka struktura, ki je prizadeta
 • na tečajih za zdravnike so v ospredju anamneza, klinična preiskava ter infiltriracije.

Izobraževanje je po modelu Boba De Conincka sestavljeno iz 4 osnovnih modulov in nadaljevalnega modula, v sklopu katerega se izvede tudi izpit, ki pa ni obvezen. Vsak modul traja 5 dni.

prvem modulu se tečajniki seznanijo

 • s filozofijo Cyriaxa
 • pomenom prenesene bolečine, ki se občuti drugje, ne na mestu lezije, in je zelo važna za postavljanje prave diagnoze
 • z zdravljenjem lezij mišic, tetiv, ligamentov in sklepov
 • pred začetkom predavanja o posameznem sklepu se ponovi osnovna anatomska dejstva, potrebna za razumevanje lezij, pregleda in zdravljenja
 • v tem modulu govorimo o lumbalni hrbtenici, kolenu in gležnju.

drugem modulu se uči o rami, komolcu in vratni hrbtenici. Ponovijo se vse tehnike iz prvega modula z nekaj dopolnitvami.

tretjem modulu so teme zapestje, torakalna hrbtenica in kolk. Spet se ponovi vse tehnike pregleda in terapije iz predhodnih stopenj.

četrtem modulu se predstavi dopolnitve pri vseh sklepih, vse tehnike se ponavljajo, pripravlja se za izpit.

Nadaljevalni tečaj je združen z izpitom, ki pa ni obvezen. Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Po opravljenem izpitu se podeli certifikat ETGOM-a (European Teaching Group of Orthopaedic Medicine) in vpiše fizioterapevta v register CCT (Certified Cyriax Therapists).

Delovno in študijsko gradivo: za vse štiri tečaje so obsežna skripta v slovenščini z barvnimi ilustracijami in opisom tehnik. Kupiti je možno tudi USB s kliničnimi preiskavami in terapevtskimi tehnikami.

Tečaj vodi gospa Jožica Zupančič, dipl. fiziot., senior ETGOM teacher.

 

AKTUALNI TERMINI TEČAJEV METODE CYRIAX

           2018

 1.      Modul 5 z izpitom: 23.-27.11.2018

 2.      Modul 3: 07.-11.12.2018

       2019

 3.      Modul 2: 11.-15.01.2019

 4.      Modul 4: 22.-26.03.2019

 5.      Modul 1: 03.-07.05.2019

 6.      Modul 3: 20.-24.09.2019

 7.      Modul 5 z izpitom: 08.-12.11.2019

 8.      Modul 2: 06.-10.12.2019