december 2016, letnik 24, številka 2

Kazalo   Izvirni članek / Original article U. Puh, E. Behrić, S. Zatler, M. Rudolf, M. Krtišnik Razvrstitev funkcijske premičnosti: zanesljivost posameznega preiskovalca in med preiskovalci pri pacientih po možganski kapi Functional ambulation classification: intra-rater and inter-rater reliability in patients after stroke A. Regner, D. Rugelj Test dosega z nogo v osmih smereh: Primerjava izvedbe testa med skupino mlajših in starejših preiskovancev Star Excursion Balance Test: Comparison of the SEBT performance between the groups of young and older adults Pregledni članek / Review Ž. Kukec, A. Kacin Učinkovitost vadbenih programov za obravnavo poškodb zadnjih stegenskih mišic – pregled literature The effectiveness of exercise protocols for treating hamstring injuries – literature review A. Perko, A. Kacin, P. Palma Primerjava učinkov zgodnje mobilizacije z imobilizacijo po pretrganju Ahilove tetive – pregled literature Comparison of effects of immobilization and early mobilization after Achilles tendon rupture – literature review T. Lipovšek, D. Weber, M. Jakovljević Vpliv vibracij celotnega telesa na mišično zmogljivost spodnjega uda – sistematični pregled literature The effects of whole body vibration on lower extremity muscle performance – systematic literature review R. Vauhnik, A. Kacin Dejavniki tveganja preobremenitvenih poškodb ramena pri odbojkarjih – pregled literature Risk factors associated with overuse shoulder injuries in volleyball players – literature review U. Puh, M. Dečman, P. Palma Vsebina in učinki programov proprioceptivne vadbe za spodnje ude – pregled literature The content and effectiveness of...

Preberi Več