Author: Tajništvo ZFS

december 2019, volume 27, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE A. Zupanc, U. Puh Indeks premičnosti de Morton: veljavnost za znane skupine ter učinka tal in stropa De Morton mobility index: known-groups validity and floor and ceiling effects N. Šipka Izidi funkcionalnih meritev in subjektivne ocene 6 mesecev po rekonstrukciji sprednje križne vezi s presadkom iz kit mišic fleksorjev kolena Functional and patient-self reported outcomes 6 months after anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring tendons autograft A. Zupanc Izboljšanje ravnotežja in sposobnosti hoje pri pacientih z Guillain-Barrejevim sindromom po vadbi na ravnotežni plošči Wii z igrami Wii Fit Improvement of balance and walking abilities in patients with Guillain-Barre Syndrome after training on Wii balance board with Wii Fit games REVIEW K. Stanonik, N. Mlakar, D. Šćepanović Učinki uporabe medeničnega pasu na bolečino v medeničnem obroču med nosečnostjo – sistematični pregled literature Effects of application of pelvic belt on pregnancy related pelvic girdle pain – systematic literature review A. Boštjančič, A. Kacin Učinki fizioterapevtskih postopkov za zmanjšanje dejavnikov tveganja za nastanek preobremenitvenih poškodb ramena pri športnikih – sistematični pregled literature Effects of physiotherapy procedures for reducing risk factors of shoulder overuse injuries in athletes – systematic literature review S. Alagić, A. Kacin Učinkovitost programa za preventivo poškodb FIFA 11+ pri nogometaših The efficiency of injury preventive program FIFA 11+ in football players A. Hudej, D. Rugelj Vpliv vadbe pilates na stabilnost jedra in ravnotežje pri starejših...

Read More

oktober 2019, letnik 27, suplement 1

Contents   INVITED LECTURES Frank van Zon (Mobile) technology in physiotherapy: 21st century healthcare skills for physiotherapists Correlation between urinaryincontinence and hand grip strength Matjaž Mihelj Robotika in navidezna resničnosti v rehabilitaciji – tri desetletja uporabe in izkušenj Robotics and virtual reality in rehabilitation – three decades of use and experience   ORAL PRESENTATIONS Splošne teme / General themes  Aleksander Zupanc, Primož Novak, Urška Puh Indeks premičnosti de Morton ima dobre merske lastnosti za ocenjevanje odraslih z mišično- skeletnimi okvarami na rehabilitaciji De Morton mobility index has good measurement properties for assessment of adults with musculoskeletal impairments at rehabilitation Veronika Podlogar, Helena Burger, Urška Puh Povezanost L-testa s testi vstajanja s stola pri pacientih po amputaciji spodnjega uda v protetični fazi rehabilitacije Correlation of the L-test with sit-to-stand tests in patients after lower limb amputation in prosthetic phase of rehabilitation Sanja Lubej, Fabio Valenti, Lea Leonardis, Urška Puh Najprimernejši izid in zanesljivost posameznega preiskovalca pri ročni dinamometriji po postopku tricals pri zdravih odraslih Best outcome selection and intrarater reliability of hand-held dynamometry in healthy adults using tricals protocol Nataša Mlakar, Sonja Hlebš Kakšne so sposobnosti tipanja študentk fizioterapije? What are the palpation skills of physiotherapy female students? Blanka Koščak Tivadar Bolečina kot večsistemski pojav Pain as multisystemic phenomenon Saša Bole Prepoznavanje, pojavnost in obravnava centralne senzitizacije pri osebah s kronično bolečino Recognition, occurence and treatment of central sensitization in chronic...

Read More

june 2019, letnik 27, številka 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE D. Rugelj, M. Sešek Ocena učinka tal in stropa modificiranega mini BESTesta pri dveh skupinah starejših odraslih Evaluation of floor and ceiling effect of the modified mini-BESTest for two groups of elderly   REVIEW K. Jenko, S. Hlebš Učinki mobilizacije živčevja na kronično nespecifično bolečino v križu Effects of neural mobilization on chronic nonspecific low back pain T. Štefin, U. Puh Učinkovitost krožne vadbe za izboljšanje premičnosti pri ljudeh v kroničnem obdobju po možganski kapi – sistematični pregled literature Effectiveness of circuit class therapy for improving mobility in people with chronic stroke – systematic literature review J. Piculin, A. Kacin Vpliv togih lepilnih trakov na obremenitev krožnih vezi prstov pri plezalcih – sistematični pregled literature The influence of nonelastic adhesive taping on loading of finger tendon pulleys in rock climbers – systematic literature review B. Pantner, U. Puh Ocenjevanje zaznavnega praga za dotik z monofilamenti na spodnjih udih Assessment of touch treshold on the lower limbs with monofilaments S. Hlebš, A. Rossone Učinki mobilizacije živčevja pri pacientih z bolečino v vratu nevrološkega izvora – sistematični pregled literature Effects of neural mobilization at patients with neurologic neck pain – systematic literature review   CASE REPORT T. Berčič, T. Žargi, A. Kacin Učinki ishemične vadbe na kronično oslabelost mišice quadriceps femoris pri pacientu z večkratnim kirurškim zdravljenjem kolena – poročilo o primeru Effects of ischemic training on...

Read More

december 2018, volume 26, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE K . Valenčič, D. Rugelj Primerjava učinka treh različnih kognitivnih nalog na izid časovno merjenega testa vstani in pojdi The effect of three different cognitive tasks on timed up and go test results in physically active older adults P. Palma, B. Sušec, U. Puh Zanesljivost posameznega preiskovalca pri merjenju občutka za položaj zgornjega skočnega sklepa z elektrogoniometrom Intratester reliability of the talocrural joint position sense measurement with electrogoniometer   REVIEW T. Košir, R. Vauhnik Učinki različnih pasivnih in aktivnih postopkov za korekcijo proniranega stopala – pregled literature The effects of different passive and active methods for correction of foot pronation – literature review M. Špenko, T. Žargi, A. Kacin Vpliv različnih fizioterapevtskih metod na zavestno aktivacijo mišice quadriceps femoris po pretrganju sprednje križne vezi The influence of various methods of physiotherapy on volitional muscle activation of the quadriceps femoris muscle after anterior cruciate ligament rupture K. Stanonik, D. Ščepanović Vpliv električne stimulacije posteriornega tibialnega živca na simptome urgentne urinske inkontinence – sistematični pregled literature The effect of the electrical stimulation of the posterior tibial nerve on the symptoms of the urge urinary incontinence – systematic literature review S. Jelen, U. Puh Merske lastnosti testa nadzora trupa in povezanost nadzora trupa z izboljšanjem funkcioniranja Psychometric properties of the trunk control test and relationship of trunk control with improvement of functioning   CASE REPORT J. Tkalec, A....

Read More

june 2018, volume 26, number 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE S. Hlebš, V. Salmič Izid testa sesedanja sede in prvega testa mobilizacije živčevja za zgornji ud pri zdravih odraslih The outcome of seated slum test and upper limb neural tension test 1 among healthy young adults J. Špoljar, N. Goljar, G. Vidmar, U. Puh Zanesljivost, veljavnost in učinek stropa slovenskega prevoda funkcijske ocene hoje za paciente z okvaro hrbtenjače Reliability, validity and ceiling effect of the Slovenian translation of the spinal cord injury functional ambulation inventory N. Novak, D. Rugelj Ugotavljanje odvisnosti obsega gibanja središča pritiska med stojo na mehki podlagi od števila zaporednih meritev Effects of consecutive measurements of postural sway during standing on compliant surface A. Zupan, U. Puh Indeks premičnosti de Morton: zanesljivost med preiskovalci pri pacientih z mišično-skeletnimi okvarami De Morton mobility index: inter-rater reliability in patients with musculoskeletal impairments M. Rudolf, M. Kržišnik, N. Goljar, G. Vidmar, H. Burger POPRAVEK ČLANKA: Ocena skladnosti med ocenjevalci pri uporabi slovenskega prevoda modificirane krajše različice testa za oceno sistemov, udeleženih pri uravnavanju ravnotežja pri pacientih po možganski kapi (modificiran mini BESTest). Fizioterapija 2013; 21 (2): 1-11.   REVIEW K. Fon, A. Kacin, D. Weber Učinki udarnih globinskih valov na tkiva in celice Effects of extracorporeal shock wave therapy on tissues and cells S. Novak, D. Rugelj, D. Weber Učinki vibracije celega telesa na ravnotežje starejših odraslih Effects of whole body vibration on balance...

Read More

Obvestila

Mailing lista ZFS

Calendar

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1