Avtor: Tajništvo ZFS

Izpopolnjevanja Sekcije za manualno terapijo 2021/2022

Cenjene fizioterapevtke in fizioterapevti, načrtovanje prihodnosti je precej negotovo, vendar smo se odločili, da kljub temu pripravimo plan izpopolnjevanj za leto 2021/2022, ki jih organizira sekcija za MT. Pridružujemo si pravico za spremembo datumov zaradi vsem znanih epidemioloških razmer. Za kakršnokoli drugačno izvedbo tečajev in delavnic se nismo odločili, saj menimo, da vsa od naštetih izpopolnjevanj zahtevajo pretežno praktični prikaz in vežbanje tehnik.   Zahvaljujemo se za razumevanje!   Srečno 2021! Sekcija za manualno terapijo   TABELA IZPOPOLNJEVANJ...

Preberi Več

VOŠČILO PREDSEDNIKA ZFS

Prednovoletno-božično pismo članom ZFS V prvi vrsti naj izrazim zadovoljstvo, da smo na včerajšnji seji IO ZFS (15. 12. 2020) končno sprejeli člane Delovne skupine (DS) za pripravo dokumentov za poenotenje osnovnega nabora znanj na dodiplomskem študijskem programu Fizioterapija in podiplomskih izpopolnjevanj fizioterapevtov, program in cilje dela le te, kot vabljene strokovnjake. Verjamem da bo DS opravila svoje delo po najboljših močeh za dobrobit stroke! Vesel sem, da smo korak bližje k rešitvam pri postavljanju nove spletne strani in podpori pri vodenju registra članov idr. zadev. Svetovna fizioterapija (predhodno svetovna zveza za fizioterapijo oz World Confederation for Physical Therapy)...

Preberi Več

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANE ODBORA GORENJSKE REG. ENOTE

  Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije , Združenje fizioterapevtov Slovenije  (ZFS), Gorenjska regionalna enota razpisuje volilni zbor članov Gorenjske regionalne enote (GORE)  in razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje ( februar 2021 – februar 2025) za predsednika Gorenjske regionalne enote ZFS in 4 člane odbora:      člana za področje bolnišnične dejavnosti člana odbora za področje osnovne zdravstvene dejavnosti člana odbora za področje DSO člana odbora za področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti   Razpisni pogoji za kandidate: za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član GORE ZFS za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član GORE ZFS Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži: pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj, program dela za predsednika ali člana odbora Priporočila za izbor: vizija delovanja Gorenjske regionalne enote ZFS Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji GORE  do vključno 16.1.2021, na e-naslov gore@physio.si , z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in odbora GORE«. Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov. Volitve bodo izvedene na...

Preberi Več

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA POMURSKE REGIONALNE ENOTE

  Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije, Pomurska regionalna enota sklicuje volilni zbor članov Pomurske regionalne enote (PRE)  in razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (februar 2021 – februar 2025) za predsednika Pomurske regionalne enote ZFS   Razpisni pogoji za kandidate: za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član PRE ZFS   Kandidat/ka za predsednika naj vloži: pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj, program dela Priporočila za izbor: vizija delovanja Pomurske regionalne enote ZFS Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji (v sestavi: Janez Müller, Evgen Šoštarič, Mateja Bagari) do vključno 12.01.2021, na e-naslov: pre@physio.si, z naslovom zadeve: ”Volitve predsednika PRE”. Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.   Volitve bodo izvedene na volilnem zboru članov PRE ZFS, ki bo 12.02.2021 ob 16.uri v obliki webinar ZOOM konference. Člani PRE, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavijo na e-naslov: pre@physio.si. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva PRE bodo člani najkasneje na dan dogodka s strani ZFS prejeli Zoom povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na volilnem zboru članov PRE....

Preberi Več

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA SEKCIJE ŠTUDENTOV

      V skladu z 47. členom Statuta ZFS in 18. členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS bo 9. 2. 2021 ob 17. uri potekal volilni zbor Sekcije študentov ZFS (V nadaljevanju SŠ). Zaradi trenutnih razmer bo zbor potekal preko videokonference.    Za naslednje mandatno obdobje se bo volilo: -predsednika sekcije in -dva člana odbora. Kandidira lahko vsak študent fizioterapije prve, druge ali tretje bolonjske stopnje z veljavnim statusom študenta. Upoštevane bodo kandidature, ki bodo na sedež ZFS prispele po pošti do vključno 9. 1. 2021.   V kandidaturi je potrebno navesti ime in priimek, datum rojstva, kontaktne podatke (email naslov in telefonsko številko), potrdilo o statusu študenta in kratek načrt program dela. V skladu z 20. členom Pravilnika vodi postopek imenovana volilna komisija, ki jo je določil odbor SŠ. Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana odbora sekcije. V omenjenem primeru se bodo najprej izvedle volitve predsednika ter nato volitve članov odbora sekcije, pri katerih bo sodeloval tudi tisti kandidat za člana odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.     Navodila in povezava do videokonference bodo objavljena 14 dni pred zborom sekcije skupaj z volilnim razglasom.   Alen Pavlec, dipl. fiziot. predsednik Sekcije študentov  ...

Preberi Več

Obvestila

 • SPLETNA DELAVNICA SRKF

  Spoštovani, veselili smo se druženja z vami, vendar zaradi razmer preprečevanja Covid-19 ne moremo izpeljati tečaja v fizični oz. kombinirani obliki.  Zaradi interesa za oktobrski tečaj smo se odločili, da delavnico NOVEJŠI PRISTOP INTEGRIRANE OBRAVNAVE PRSNEGA KOŠA IN MEDENICE PRI BOLEČINI V KRIŽU pripravimo v »livestream on-line« obliki.

 • ORGANIZATORJI STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ

  Spoštovani, Komisija za SPR obvešča vse organizatorje strokovnih izpopolnjevanj, naj zagotovijo, da vsi udeleženci, prijavljeni na izpolnjevanje v organizaciji ZFS, podpišejo izjavo o doseženi visokošolski izobrazbi s področja fizioterapije – tj. da so diplomirani fizioterapevti, višji fizioterapevti

 • MRE: ODPOVED IZOBRAŽEVANJ

  Spoštovani, sporočamo, da so izobraževanja, ki jih v UKC MB organizira Mariborska regionalna enota ZFS, zaradi novega koronavirusa odpovedana do preklica. Hvala za razumevanje. Mariborska regionalna enota ZFS

Mailing lista ZFS

 • Mailing lista ZFS

  Spoštovani člani! Že nekaj časa vas preko e-mailov obveščamo v nekoliko drugačni obliki preko platforme Mailchimp. Trudimo se, da obveščanje poteka na način, ki je hiter in vizualno bolj privlačen. Želimo si, da ste člani seznanjeni z vsemi novostmi o izpopolnjevanjih ter drugih dogodkih na uporabniku prijazen način.

KOLEDAR DOGODKOV

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
 • 00:00AKTUALNO V ZASEBNI FIZIOTERAPIJI TER LETNI ZBOR ČLANOV SEKCIJE FIZIOT. ZASEBNIKOV
26
27
28
29
30
31