Avtor: Tajništvo ZFS

december 2014, letnik 22, številka 2

Kazalo   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE I. Hudej, M. Jakovljević Učinek elastičnega lepilenga traku na aktivno gibljivost torako-lumbalne hrbtenice Effects of kinesio tape on active thoraco-lumbar spine range of motions P. Palma, U. Urankar, U. Puh Takojšnji učinki elastičnega lepilnega traku na mišicah gastroknemius in tibialis anterior na ravnotežje in občutek za položaj sklepa Immediate effects of kinesio taping of the gastrocnemius and tibialis anterior muscles on balance and joint position sense   PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW P. Obreza, M. Marn Radoš Ocenjevanje hoje pri pacientih z okvaro hrbtenjače Evaluation of walking in physiotherapy in patients with spinal cord injury A. Zupanc Vadba na ravnotežni plošči Wii pri starostnikih Training on Wii balance board by elderly A. Bratuž, A. Kacin Učinki vibracijske terapije na razvoj z mirovanjem povzročene atrofije in upad zmogljivosti skeletnih mišic Effects of vibration therapy on disuse atrophy and deterioration of skeletal muscle performance I. Dokl, D. Šćepanović, G. Simetinger Ženske spolne disfunkcije – 1. del: klasifikacija Female sexual dysfunction – part 1: classification M. Jakovljević, U. Puh Ocenjevanje intenzivnosti bolečine z vidno analogno lestvico Pain intensity assessment using visual analogue scale   KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT B. Koščak Tivadar Manipulacija fascij pri internističnih (visceralnih) motnjah: poročilo o primeru The fascial manipulation with internistic (visceral) disorders: Case report   Za prenos celotne revije kliknite na spodnjo...

Preberi Več

april 2014, letnik 22, številka 1

Kazalo   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE M. Stanković, D. Šćepanović, M. Jakovljević Ponovljivost in povezanost testov aktivni dvig stegnjene noge in barvne vidne analogne lestvice pri nosečnicah Repeatability and correlation of Active Straight Leg Raise test and Colour Visual Analogue Scale in pregnant women N. Šparovec, M. Rudolf, U. Puh Takojšnji vpliv masaže stopala na stojo na eni nogi in hitrost hoje pri pacientih po možganski kapi Immediate effects of foot massage on one-leg stance and gait speed in stroke patients M. Kržišnik, N. Goljar Ugotavljanje razumljivosti in ocena skladnosti med preiskovalci za slovenski prevod lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi Evaluation of comprehensibility and conformity among raters using the Slovenian translation of Functional Gait Assessment (FGA) in patients after stroke R. Vauhnik, A. Jeraj, K. Glinšek, D. Rugelj Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB Repeatability of knee anterior laxity assessment when using GNRB knee arthrometer N. Sonc, D. Rugelj Normativne vrednosti časovno merjenega testa korakanja v štirih kvadratih Normative values of Four square step test T. Dragan, A. Kacin Analiza vadbenih programov v koronarnih društvih in klubih v Sloveniji Analysis of exercise programmes in coronary clubs in Slovenia   PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW U. Puh Test hoje na 10 metrov 10 meter walk test   KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT A. Zupanc Vadba na ravnotežni plošči Wii v...

Preberi Več

Fizioterapija 2012, letnik 20, številka 1

Kazalo   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE R. Vauhnik Razlike med športnicami v različnih športih, ki imajo lahko vpliv na razlike v incidenci in tveganju za poškodbo sprednje križne vezi Differences among sportswomen in different sports which might have a bearing on the anterior cruciate ligament injury rate and risk differences   PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW M. Jakovljević, D. Šćepanović, S. Hlebš,U. Puh Ocenjevanje motoričnih funkcij bolnikov z multiplo sklerozo Assessment of motor functions in multiple sclerosis patients N. Bogerd Lajšanje simptomov multiple skleroze s hlajenjem Using cooling strategies to relieve the symptoms of multiple sclerosis Š. Simončič, S. Hlebš Z dokazi podprta fizioterapija po operaciji hernie disci v ledveni hrbtenici Evidence based physiotherapy after disc herniation surgery in the lumbar spine E. Nežič, U. Puh, S. Hlebš Izvedba testa stoje na eni nogi Procedure of the one leg standing test   KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT N. Ribnikar, D. Novakovič Zgodnja fizioterapevtska obravnava pacienta po vstavitvi totalne endoproteze kolka Early physiotherapy treatment of a patient after total hip arthroplasty A. Bratuž, N. Kolar Fizioterapevtska ocena in obravnava pacienta s popolno rupturo kit mišic infraspinatus in supraspinatus Physiotherapeutic assessment and intervention of the patient with infraspinatus and supraspinatus tendon rupture   IZOBRAŽEVANJE / EDUCATION S. Hlebš, U. Puh Prenova študijskega programa fizioterapije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani Reorganisation of the physiotherapy study programme at Faculty of health sciences...

Preberi Več

Fizioterapija 2013, letnik 21, številka 2

Kazalo   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE M. Rudolf, M. Kržišnik, N. Goljar, G. Vidmar, H. Burger Ocena skladnosti med ocenjevalci pri uporabi slovenskega prevoda modificirane krajše različice testa za oceno sistemov udeleženih pri uravnajvanju ravnotežja pri pacientih po možganski kapi (modificiran mini BESTest) Assessment of conformity among raters using the Slovenina translation of short version of the test for evaluatingbalance system in patients after stroke (miniBESTest) N. Majcen, B. Hribernik, A. Jevšnik Uporaba ravnotežne plošče Wii kot dodatek k standardnim fizioterapevtskim postopkom The use of Wii balance board as a supplement to standard physiotherapy procedures D. Tominc, S. Hlebš, U. Puh Dejavniki za izbor študija fizioterapije, poznavanje poklica in želena usmeritev Factors that influence the decision for physiotherapy study, knowledge of the profession and preferred professional field M. Sedej, D. Rugelj Uporaba pedometrov za spremljanje telesne dejavnosti starejših Use of pedometers for monitoring the activity level in a group of elderly   PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW J. Tekavc, D. Šćepanović Vpliv telesne vadbe na ženske s sindromom policističnih jajčnikov Effects of exercise on women with polycystic ovary sindrom N. Naglič Predstavitev znanstveno dokazanega pristopa vadbe za obravnavo skolioz in pregled učinkovitosti konservativnega zdravljenja skolioz Introduction of scientific exercise approach to scoliosis and a review of effectiveness of conservative treatment approaches to scoliosis M. Jakovljević Dopolnitev članka: Časovno merjeni test vstani in pojdi: pregled literature   KLINIČNI PRIMER /...

Preberi Več

Obvestila

 • ORGANIZATORJI STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ

  Spoštovani, Komisija za SPR obvešča vse organizatorje strokovnih izpopolnjevanj, naj zagotovijo, da vsi udeleženci, prijavljeni na izpolnjevanje v organizaciji ZFS, podpišejo izjavo o doseženi visokošolski izobrazbi s področja fizioterapije – tj. da so diplomirani fizioterapevti, višji fizioterapevti

 • DOPIS FIZIOTERAPEVTOM

  Spoštovani člani ZFS! V ZFS se zavedamo dejstva, da je v času epidemije COVID-19 prišlo do odpovedi velikega števila terminov za fizioterapevtsko obravnavo številnim pacientom in da število čakajočih pacientov na fizioterapevtske storitve v začetku avgusta 2020 v primerjavi z obdobjem pred epidemijo odstopa.

 • NOVO: NAVODILA ZA SPREJEM IN OBRAVNAVO PACIENTOV

  Spoštovani. Ministrstvo za zdravje RS je dne 29.5.2020 izdalo NAVODILA ZA SPREJEM IN ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO PACIENTOV Z NEGATIVNO EPIDEMIOLOŠKO ANAMNEZO IN BREZ ZNAKOV BOLEZNI COVID-19. 

Mailing lista ZFS

 • Mailing lista ZFS

  Spoštovani člani! Že nekaj časa vas preko e-mailov obveščamo v nekoliko drugačni obliki preko platforme Mailchimp. Trudimo se, da obveščanje poteka na način, ki je hiter in vizualno bolj privlačen. Želimo si, da ste člani seznanjeni z vsemi novostmi o izpopolnjevanjih ter drugih dogodkih na uporabniku prijazen način.

KOLEDAR DOGODKOV

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
31
1
2
1
 • 00:00MEDICINSKA EKIPA ZA ZDRAVJE ŠPORTNIKOV
3
1
 • 00:00FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA IN REHABILITACIJA COVID PACIENTA
4
2
 • 00:00TEČAJ VARNE VADBE V NOSEČNOSTI
 • 00:00Ortopedska medicina Cyriax – Modul 3
5
2
 • 00:00Ortopedska medicina Cyriax – Modul 3
 • 00:00TEČAJ VARNE VADBE V NOSEČNOSTI
6
1
 • 00:00Ortopedska medicina Cyriax – Modul 3
7
1
 • 00:00Ortopedska medicina Cyriax – Modul 3
8
1
 • 00:00Ortopedska medicina Cyriax – Modul 3
9
10
11
2
 • 00:00MANUALNA TERAPIJA MIOFASCIALNIH PROŽILNIH TOČK 2.DEL
 • 00:00MANUALNA TERAPIJA – U2-TEHNIKE DIAGNOSTICIRANJA IN OBDELAVA SKLEPOV SPODNJIH UDOV
12
1
 • 00:00MANUALNA TERAPIJA – U2-TEHNIKE DIAGNOSTICIRANJA IN OBDELAVA SKLEPOV SPODNJIH UDOV
13
1
 • 00:00MANUALNA TERAPIJA – U2-TEHNIKE DIAGNOSTICIRANJA IN OBDELAVA SKLEPOV SPODNJIH UDOV
14
15
16
17
1
 • 00:00POSVET O AMBULANTNI FIZIOTERAPIJI
18
2
 • 00:00MANUALNA TERAPIJA – U2-TEHNIKE DIAGNOSTICIRANJA IN OBDELAVA SKLEPOV SPODNJIH UDOV
 • 00:00Ortopedska medicina Cyriax – Modul 2
19
1
 • 00:00Ortopedska medicina Cyriax – Modul 2
20
1
 • 00:00Ortopedska medicina Cyriax – Modul 2
21
1
 • 00:00Ortopedska medicina Cyriax – Modul 2
22
1
 • 00:00Ortopedska medicina Cyriax – Modul 2
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4