Avtor: Tajništvo ZFS

december 2015, letnik 23, številka 2

Kazalo   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE P. Obreza, M. Glavič, U. Puh Test funkcijskega dosega v sedečem položaju pri pacinetih z okvaro hrbtenjače: postopek izvedbe in veljavnost konstrukta ter sočasna veljavnost Modified functional reach test in patients with spinal cord injury: construct and concurrent validity M. Kržišnik, V. Mlinarič Lešnik Ugotavljanje psihometričnih lastnosti in s tem uporabnosti slovenskega prevoda lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi Evaluation of psychometric properties and usefulness of the Slovenian translation of Functional Gait Assessment (FGA) in patients after stroke M. Rudolf, N. Goljar, G. Vidmar Primerjava lestvic za ocenjevanje ravnotežja pri pacientih po možganski kapi: modificiran mini BESTest in Bergova lestvica za ocenjevanje ravnotežja Comparison of the assessment scales after stroke: modified mini-BESTest and Berg Balance Scale K. Seražin, D. Rugelj Povezanost vzdržljivosti mečnih mišic s hitrostjo hoje pri starejših ženskah Relationship between performance of calf muscles and walking speed at elderly women A. Zupanc Veselje, motivacija in zanimanje za vadbo na ravnotežni plošči Wii pri pacientih s pridobljenimi okvarami perifernih živcev in njihovo zaznavanje izboljšanja ravnotežja in hoje Enjoyment, motivation and interest for training on Wii balance board in patients with acquired peripheral nerve lesions and their feeling about balance and walking improvement   PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW M. Fatur Prednosti telesne vadbe pri bolnikih z revmatoidnim artritisom – pregled literature Benefits of exercise in patients with...

Preberi Več

junij 2015, letnik 23, številka 1

Kazalo   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE D. Rugelj, F. Sevšek Variabilnost časovnih in dolžinskih spremenljivk hoje pri starejših ženskah Variability of spatio-temporal gait parameters in elderly women V. Marušič, J. Debevc, A. Egete, S. Ozimek, M. Vidovič Aktivacijska miza MoVi – časovni normativi ”MoVi” activation table – time norms T. Kovačič, P. Žnidarčič Vpliv intenzivne razvojnonevrološke obravnave v kombinaciji s terapijo s konjem na telesno pripravljenost otrok s posebnimi potrebami Impact of intensive neurodevelopmental treatment approach in combination with equine assisted therapy on physical fitness in children with special needs U. Puh, N. Pavlič, S. Hlebš Test stoje na eni nogi kot modificiran klinični test senzorične interakcije: zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju zdravih mladih odraslih Single-leg stance test according to the principle of clinical test of sensory interaction and balance: intra-ratter reliability in assessment of healthy young adults   PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW A. Mrgole, M. Jakovljević Učinek elastičnega lepilnega traku na bolečino različne etiologije: pregled literature The effect of the kinesio taping on pain different etiology: literature review J. Špoljar, U. Puh Primerjava učinkov vadbe hoje na lokomatu z drugimi fizioterapevtskimi postopki pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače: sistematični pregled literature Comparison of the effects of gait training using lokomat and other physiotherapeutic procedures in patients with incomplete spinal cord injury: a systematic review V. Podlogar, A. Kacin, R. Vauhnik Preobremenitvene poškodbe pri kolesarjih: pregled literature Overuse...

Preberi Več

december 2014, letnik 22, številka 2

Kazalo   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE I. Hudej, M. Jakovljević Učinek elastičnega lepilenga traku na aktivno gibljivost torako-lumbalne hrbtenice Effects of kinesio tape on active thoraco-lumbar spine range of motions P. Palma, U. Urankar, U. Puh Takojšnji učinki elastičnega lepilnega traku na mišicah gastroknemius in tibialis anterior na ravnotežje in občutek za položaj sklepa Immediate effects of kinesio taping of the gastrocnemius and tibialis anterior muscles on balance and joint position sense   PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW P. Obreza, M. Marn Radoš Ocenjevanje hoje pri pacientih z okvaro hrbtenjače Evaluation of walking in physiotherapy in patients with spinal cord injury A. Zupanc Vadba na ravnotežni plošči Wii pri starostnikih Training on Wii balance board by elderly A. Bratuž, A. Kacin Učinki vibracijske terapije na razvoj z mirovanjem povzročene atrofije in upad zmogljivosti skeletnih mišic Effects of vibration therapy on disuse atrophy and deterioration of skeletal muscle performance I. Dokl, D. Šćepanović, G. Simetinger Ženske spolne disfunkcije – 1. del: klasifikacija Female sexual dysfunction – part 1: classification M. Jakovljević, U. Puh Ocenjevanje intenzivnosti bolečine z vidno analogno lestvico Pain intensity assessment using visual analogue scale   KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT B. Koščak Tivadar Manipulacija fascij pri internističnih (visceralnih) motnjah: poročilo o primeru The fascial manipulation with internistic (visceral) disorders: Case report   Za prenos celotne revije kliknite na spodnjo...

Preberi Več

april 2014, letnik 22, številka 1

Kazalo   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE M. Stanković, D. Šćepanović, M. Jakovljević Ponovljivost in povezanost testov aktivni dvig stegnjene noge in barvne vidne analogne lestvice pri nosečnicah Repeatability and correlation of Active Straight Leg Raise test and Colour Visual Analogue Scale in pregnant women N. Šparovec, M. Rudolf, U. Puh Takojšnji vpliv masaže stopala na stojo na eni nogi in hitrost hoje pri pacientih po možganski kapi Immediate effects of foot massage on one-leg stance and gait speed in stroke patients M. Kržišnik, N. Goljar Ugotavljanje razumljivosti in ocena skladnosti med preiskovalci za slovenski prevod lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi Evaluation of comprehensibility and conformity among raters using the Slovenian translation of Functional Gait Assessment (FGA) in patients after stroke R. Vauhnik, A. Jeraj, K. Glinšek, D. Rugelj Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB Repeatability of knee anterior laxity assessment when using GNRB knee arthrometer N. Sonc, D. Rugelj Normativne vrednosti časovno merjenega testa korakanja v štirih kvadratih Normative values of Four square step test T. Dragan, A. Kacin Analiza vadbenih programov v koronarnih društvih in klubih v Sloveniji Analysis of exercise programmes in coronary clubs in Slovenia   PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW U. Puh Test hoje na 10 metrov 10 meter walk test   KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT A. Zupanc Vadba na ravnotežni plošči Wii v...

Preberi Več

Fizioterapija 2012, letnik 20, številka 1

Kazalo   IZVIRNI ČLANEK / ORIGINAL ARTICLE R. Vauhnik Razlike med športnicami v različnih športih, ki imajo lahko vpliv na razlike v incidenci in tveganju za poškodbo sprednje križne vezi Differences among sportswomen in different sports which might have a bearing on the anterior cruciate ligament injury rate and risk differences   PREGLEDNI ČLANEK / REVIEW M. Jakovljević, D. Šćepanović, S. Hlebš,U. Puh Ocenjevanje motoričnih funkcij bolnikov z multiplo sklerozo Assessment of motor functions in multiple sclerosis patients N. Bogerd Lajšanje simptomov multiple skleroze s hlajenjem Using cooling strategies to relieve the symptoms of multiple sclerosis Š. Simončič, S. Hlebš Z dokazi podprta fizioterapija po operaciji hernie disci v ledveni hrbtenici Evidence based physiotherapy after disc herniation surgery in the lumbar spine E. Nežič, U. Puh, S. Hlebš Izvedba testa stoje na eni nogi Procedure of the one leg standing test   KLINIČNI PRIMER / CASE REPORT N. Ribnikar, D. Novakovič Zgodnja fizioterapevtska obravnava pacienta po vstavitvi totalne endoproteze kolka Early physiotherapy treatment of a patient after total hip arthroplasty A. Bratuž, N. Kolar Fizioterapevtska ocena in obravnava pacienta s popolno rupturo kit mišic infraspinatus in supraspinatus Physiotherapeutic assessment and intervention of the patient with infraspinatus and supraspinatus tendon rupture   IZOBRAŽEVANJE / EDUCATION S. Hlebš, U. Puh Prenova študijskega programa fizioterapije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani Reorganisation of the physiotherapy study programme at Faculty of health sciences...

Preberi Več

Obvestila

 • Obvestilo o odsotnosti tajnice

  Spoštovani! Obveščamo vas, da bo tajništvo od 2. 8. do 6. 8. 2021 zaprto.  Hvala za razumevanje.

 • ORGANIZATORJI STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ

  Spoštovani, Komisija za SPR obvešča vse organizatorje strokovnih izpopolnjevanj, naj zagotovijo, da vsi udeleženci, prijavljeni na izpolnjevanje v organizaciji ZFS, podpišejo izjavo o doseženi visokošolski izobrazbi s področja fizioterapije – tj. da so diplomirani fizioterapevti, višji fizioterapevti

 • DOPIS FIZIOTERAPEVTOM

  Spoštovani člani ZFS! V ZFS se zavedamo dejstva, da je v času epidemije COVID-19 prišlo do odpovedi velikega števila terminov za fizioterapevtsko obravnavo številnim pacientom in da število čakajočih pacientov na fizioterapevtske storitve v začetku avgusta 2020 v primerjavi z obdobjem pred epidemijo odstopa.

Mailing lista ZFS

 • Mailing lista ZFS

  Spoštovani člani! Že nekaj časa vas preko e-mailov obveščamo v nekoliko drugačni obliki preko platforme Mailchimp. Trudimo se, da obveščanje poteka na način, ki je hiter in vizualno bolj privlačen. Želimo si, da ste člani seznanjeni z vsemi novostmi o izpopolnjevanjih ter drugih dogodkih na uporabniku prijazen način.

KOLEDAR DOGODKOV

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
30
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
31
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
1