Category: Uncategorized

Maitland koncept – termini za leto 2017/2018 so spremenjeni!

Cenjene fizioterapevtke in fizioterapevte obveščamo, da je prišlo do sprememb datumov tečaja Maitland.   Pred kratkim je  skupina fizioterapevtov prve stopnje Maitland koncepta uspešno opravila izpit. Iskrene čestitke in uspešno delo želimo! Določeni so že datumi za novo skupino v letu 2018. Podrobne informacije o konceptu in prijavnico lahko dobite na spodnjih povezavah.    Termini:    1. teden:  16.03. 2018 –  20.03.2018 2. teden: 11.6. – 15.06.2018 3.teden : 26.11. – 30.11. 2018 4. teden : 30.01.2019 – 3.02.2019     Podrobne informacije o kurikulumu koncepta dobite na povezavi https://www.imta.ch/en/   Vtise udeležencev prvega tečaja Maitland koncepta si lahko preberete tukaj!  ...

Read More

December 2017, volume 25, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE T. Drev, M. Marn Radoš, U. Puh, J. Špoljar Izidi testa hoje na 10 metrov in 6-minutnega testa hoje pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače – retrospektivna študija Outcomes of 10-meter walk test and 6-minute walk test in patients with incomplete spinal cord injury – retrospective study J. Meško, T. Kovačič, M. Kovačič Učinki intenzivne metode Therasuit v kombinaciji z razvojno nevrološko obravnavo na grobo gibalno funkcijo otrok s cerebralno paralizo The immediate effect of kinesiotape on pain and passive range of motion of the shoulder in patients in the subacute phase after stroke P. Malešič, N. Goljar, B. Horvat Takojšnji vpliv elastičnih lepilnih trakov na bolečino in obseg gibljivosti v rami pri pacientih v subakutni fazi po možganski kapi The immediate effect of kinesiotape on pain and passive range of motion of the shoulder in patients in the subacute phase after stroke   REVIEW T. Lipovšek, U. Puh Učinkovitost balneoterapije pri pacientih s kronično bolečino v križu – sistematični pregled literature Effectiveness of balneotherapy in patients with chronic low back pain – systematic literature review D. Mikša Pušnik, T. Grapar Žargi, U. Puh Učinkovitost pristop senzorne integracije za izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok z nevrološkimi okvarami Effectiveness of sensory integration approach for motor abilities in children with neurological impairments I. Hrvatin, S. Hlebš Učinek stopnjevane dejavnosti pri obravnavi kronične nespecifične bolečine v križu The effect...

Read More

october 2015, volume 23, supplement 1

CONTENTS   INVITED LECTURES M. Bresjanac Odziv na placebo: fiziološki temelji in vloga v zdravljenju Response to placebo: physiological basis and role in treatment  N. Rotovnik Kozjek Fizioterapija in prehrana, nov izziv za stroko Physiotherapy and diet, a new challenge for the profession    PLENARY LECTURES U. Puh, A. Zupanc, S. Hlebš Visokokakovostna fizioterapija – kaj je to? High quality physiotherapy – what is this? A. Backović Jurićan, D. Šćepanović, T. Knific, M. Jakovljević Krepitev zdravja s promocijo zdravja in preventivo v fizioterapiji Enhancing health through health promotion and prevention in physiotherapy    ORAL PRESENTATIONS Musculoskeletal physiotherapy Ž. Arko, U. Sovinc Bešo Manipulacija fascij in celostna obravnava limfedema pri bolnici z vztrajnim limfedemom – poročilo o primeru  Fascial manipulation and combined decongestive therapy in a patient with persistent lymphedema – a case report  R. Javornik, B. Primožič, B. Jesenšek Papež, E. Vrabič Fizioterapevtski postopki pri obravnavi bolnikov po operaciji Dupuytrenove kontrakture po klasični in novi metodi z lipofilingom Physiotherapeutic methods and treatments of patients after the classical surgery of Dupuytrene contracture and the new approach with lipofilling  A. Zupanc Uporaba elastičnega lepilnega traku pri brazgotini – poročilo o primeru Application of kinesiotape by scar – a case report R. Vauhnik, M. Pohar Perme, M. G. Barcellona, M. C. Morrissey, F. Sevšek, D. Rugelj  Učinki ponavljajočega se pasivnega posteroanteriornega obremenjevanja kolena na anteriorno laksnost kolenskega sklepa Effect of repeated knee...

Read More

may 2013, volume 21, supplement 1

Contents   INVITED LECTURES W.G. Boissonnault Screening for medical referral J.S. Boissonnault Exercise for low back pain and pelvic girdle pain in pregnancy M. Grubišić Regulation of physiotherapy in Croatia   ORAL PRESENTATIONS   Musculoskeletal physiotherapy 1 D. Beckwée, PT, P. Vaes, M. Cnudde, E. Swinnen, I. Bautmans Explaining the beneficial effect of exercise in knee osteoarthritis R. Vauhnik, M. Pohar Perme, M.G Barcellona, M.C Morrissey, F. Sevšek, D. Rugelj Robotsko merjene anteriorne laksnosti kolenskega sklepa Robotic testing of knee anterior laxity S. Pavlič Založnik, M. Sajovic Izokinetična ocena funkcije kolenskega sklepa po rekonstrukciji sprednje križne vezi Isokinetic evaluation of knee joint function after anterior cruciate ligament reconstruction P. Dovč, D. Sok Fizioterapija po artroskopiji kolka z rekonstrukcijo labruma Rehabilitation after hip arthroscopy with reconstruction of labrum N. Majcen, B. Hribernik, A. Jevšnik Uporaba ravnotežne plošče Wii kot dodatek k standardni fizioterapiji The use of Wii balance board as a supplement to conventional physiotherapy   Neurophysiotherapy 1 E. Kerckhofs, M. Van Der Voorde, L. Harnie The impact of coping style on quality of life in persons with Parkinson’s disease T. Drev, I. Dolinšek, U. Puh Učinki vadbe s sistemom Nintendo Wii Fit na ravnotežje pri bolniku s Parkinsonovo boleznijo – poročilo o primeru Effects of training with Nintendo Wii Fit on balance at a patient with Parkinson’s Disease – a case report P. Malešič, N. Goljar Vpliv uporabe elastičnih...

Read More

june 2017, volume 25, number 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE L. Duh, T. Kovačič Vpliv razvojnonevrološke obravnave v kombinaciji z nameščanjem elastičnih lepilnih trakov na gibljivost oseb s spastično diplegijo Impact of neurodevelopmental treatment in combination with kinesio taping on the flexibility in people with spastic diplegia   REVIEW U. Puh, S. Lubej Merske lastnosti funkcijskega testa zgornjega uda Psychometric properties of the action research arm test D. Dobnik, R. Vauhnik S tekaško obutvijo povezani dejavniki tveganja za nastanek poškodb spodnjih udov rekreativnih tekačev Running shoes risk factors for lower limb injuries in recreational runners M. Rostohar, D. Šćepanović   Mobilne aplikacije za vadbo mišic medeničnega dna Mobile applications for pelvic floor muscle training T. Orešnik, A. Kacin Učinki vadbe proti uporu na uravnavanje krvnega sladkorja in sestavo telesa oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 Effects of resistance training on glycemic control and body composition in type 2 diabetic subjects V. Podlogar, U. Puh Merske lastnosti vprašalnika Quick DASH za oceno funkcije zgornjega uda Measurement properties of the Quick DASH questionnaire for assessment of upper limb function J. Piculin, D. Weber, A. Kacin Primerjava učinkovitosti vadbenih protokolov za krepitev mišic po artroskopski rekonstrukciji sprednje križne vezi Comparison of efficacy of training protocols for muscle strengthening after arthroscopic reconstruction of anterior cruciate ligament L.M. Rwankuba, D. Rugelj Učinek transkutane električne živčne stimulacije in interferenčnih tokov na jakost bolečine pri osebah z artrozo kolena The effectiveness of...

Read More

Obvestila

Mailing lista ZFS

Calendar

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3