Category: Uncategorized

december 2016, volume 24, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE U. Puh, E. Behrić, S. Zatler, M. Rudolf, M. Krtišnik Razvrstitev funkcijske premičnosti: zanesljivost posameznega preiskovalca in med preiskovalci pri pacientih po možganski kapi Functional ambulation classification: intra-rater and inter-rater reliability in patients after stroke A. Regner, D. Rugelj Test dosega z nogo v osmih smereh: Primerjava izvedbe testa med skupino mlajših in starejših preiskovancev Star Excursion Balance Test: Comparison of the SEBT performance between the groups of young and older adults REVIEW Ž. Kukec, A. Kacin Učinkovitost vadbenih programov za obravnavo poškodb zadnjih stegenskih mišic – pregled literature The effectiveness of exercise protocols for treating hamstring injuries – literature review A. Perko, A. Kacin, P. Palma Primerjava učinkov zgodnje mobilizacije z imobilizacijo po pretrganju Ahilove tetive – pregled literature Comparison of effects of immobilization and early mobilization after Achilles tendon rupture – literature review T. Lipovšek, D. Weber, M. Jakovljević Vpliv vibracij celotnega telesa na mišično zmogljivost spodnjega uda – sistematični pregled literature The effects of whole body vibration on lower extremity muscle performance – systematic literature review R. Vauhnik, A. Kacin Dejavniki tveganja preobremenitvenih poškodb ramena pri odbojkarjih – pregled literature Risk factors associated with overuse shoulder injuries in volleyball players – literature review U. Puh, M. Dečman, P. Palma Vsebina in učinki programov proprioceptivne vadbe za spodnje ude – pregled literature The content and effectiveness of proprioceptive training programmes for the lower...

Read More

june 2016, letnik 24, številka 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE P. Palma, J. Tkalec, U. Puh Primerjava občutka za položaj kolenskega sklepa v zaprti kinematični verigi pri stoji na trdi in mehki podlagi Comparison of the knee joint position sense in closed kinematic chain in standing on a firm and compliant surface J. Bornšek, R. Vauhnik, M. Jakovljević Učinki hlajenja in kompresije kolena na anteriorno laksnost kolena Knee cooling and compression effects on knee anterior laxity S. Hlebš, J. Mavsar Kakšen je najboljši položaj sedenja za hrbtenico po mnenju slovenskih fizioterapevtov What do Slovenian physiotherapists consider to be the best spinal sitting posture   REVIEW H. Žunko, U. Puh Zanesljivost merjenja obsega gibljivosti skočnega sklepa v stoječem položaju – pregled literature Reliability of the weight-bearing ankle joint dorsiflexion range of motion measurement – literature review S. Zupanič, D. Šćepanović, V. Globevnik Velikonja Vpliv sprostitvenih metod na duševno in fiziološko stanje zdravih nosečnic in nosečnic z visokim tveganjem – pregled literature Relaxation methods impact on psycho-physiological state in healthy and high risk pregnant women – literature review S. Lubej, U. Puh Učinkovitost miselne vadbe pri pacientih po možganski kapi – sistematični pregled literature Effectiveness of mental practice in patients after stroke – a systematic review Š. Kralj, D. Weber, A. Kacin Učinkovitost terapevtskega ultrazvoka pri zdravljenju tendinopatij rotatorne manšete – pregled literature Effectiveness of therapeutic ultrasound for treatment of rotator cuff tendinopathies – literature review D....

Read More

december 2015, volume 23, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE P. Obreza, M. Glavič, U. Puh Test funkcijskega dosega v sedečem položaju pri pacinetih z okvaro hrbtenjače: postopek izvedbe in veljavnost konstrukta ter sočasna veljavnost Modified functional reach test in patients with spinal cord injury: construct and concurrent validity M. Kržišnik, V. Mlinarič Lešnik Ugotavljanje psihometričnih lastnosti in s tem uporabnosti slovenskega prevoda lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi Evaluation of psychometric properties and usefulness of the Slovenian translation of Functional Gait Assessment (FGA) in patients after stroke M. Rudolf, N. Goljar, G. Vidmar Primerjava lestvic za ocenjevanje ravnotežja pri pacientih po možganski kapi: modificiran mini BESTest in Bergova lestvica za ocenjevanje ravnotežja Comparison of the assessment scales after stroke: modified mini-BESTest and Berg Balance Scale K. Seražin, D. Rugelj Povezanost vzdržljivosti mečnih mišic s hitrostjo hoje pri starejših ženskah Relationship between performance of calf muscles and walking speed at elderly women A. Zupanc Veselje, motivacija in zanimanje za vadbo na ravnotežni plošči Wii pri pacientih s pridobljenimi okvarami perifernih živcev in njihovo zaznavanje izboljšanja ravnotežja in hoje Enjoyment, motivation and interest for training on Wii balance board in patients with acquired peripheral nerve lesions and their feeling about balance and walking improvement   REVIEW M. Fatur Prednosti telesne vadbe pri bolnikih z revmatoidnim artritisom – pregled literature Benefits of exercise in patients with rheumatoid arthritis – literature review S....

Read More

june 2015, volume 23, number 1

Contents   ORIGINAL ARTICLE D. Rugelj, F. Sevšek Variabilnost časovnih in dolžinskih spremenljivk hoje pri starejših ženskah Variability of spatio-temporal gait parameters in elderly women V. Marušič, J. Debevc, A. Egete, S. Ozimek, M. Vidovič Aktivacijska miza MoVi – časovni normativi ”MoVi” activation table – time norms T. Kovačič, P. Žnidarčič Vpliv intenzivne razvojnonevrološke obravnave v kombinaciji s terapijo s konjem na telesno pripravljenost otrok s posebnimi potrebami Impact of intensive neurodevelopmental treatment approach in combination with equine assisted therapy on physical fitness in children with special needs U. Puh, N. Pavlič, S. Hlebš Test stoje na eni nogi kot modificiran klinični test senzorične interakcije: zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju zdravih mladih odraslih Single-leg stance test according to the principle of clinical test of sensory interaction and balance: intra-ratter reliability in assessment of healthy young adults   REVIEW A. Mrgole, M. Jakovljević Učinek elastičnega lepilnega traku na bolečino različne etiologije: pregled literature The effect of the kinesio taping on pain different etiology: literature review J. Špoljar, U. Puh Primerjava učinkov vadbe hoje na lokomatu z drugimi fizioterapevtskimi postopki pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače: sistematični pregled literature Comparison of the effects of gait training using lokomat and other physiotherapeutic procedures in patients with incomplete spinal cord injury: a systematic review V. Podlogar, A. Kacin, R. Vauhnik Preobremenitvene poškodbe pri kolesarjih: pregled literature Overuse injuries among cyclists: literature review  ...

Read More

december 2014, volume 22, number 2

Contents   ORIGINAL ARTICLE I. Hudej, M. Jakovljević Učinek elastičnega lepilenga traku na aktivno gibljivost torako-lumbalne hrbtenice Effects of kinesio tape on active thoraco-lumbar spine range of motions P. Palma, U. Urankar, U. Puh Takojšnji učinki elastičnega lepilnega traku na mišicah gastroknemius in tibialis anterior na ravnotežje in občutek za položaj sklepa Immediate effects of kinesio taping of the gastrocnemius and tibialis anterior muscles on balance and joint position sense   REVIEW P. Obreza, M. Marn Radoš Ocenjevanje hoje pri pacientih z okvaro hrbtenjače Evaluation of walking in physiotherapy in patients with spinal cord injury A. Zupanc Vadba na ravnotežni plošči Wii pri starostnikih Training on Wii balance board by elderly A. Bratuž, A. Kacin Učinki vibracijske terapije na razvoj z mirovanjem povzročene atrofije in upad zmogljivosti skeletnih mišic Effects of vibration therapy on disuse atrophy and deterioration of skeletal muscle performance I. Dokl, D. Šćepanović, G. Simetinger Ženske spolne disfunkcije – 1. del: klasifikacija Female sexual dysfunction – part 1: classification M. Jakovljević, U. Puh Ocenjevanje intenzivnosti bolečine z vidno analogno lestvico Pain intensity assessment using visual analogue scale   CASE REPORT B. Koščak Tivadar Manipulacija fascij pri internističnih (visceralnih) motnjah: poročilo o primeru The fascial manipulation with internistic (visceral) disorders: Case report   To download the entire issue, click on the picture...

Read More

Obvestila

Mailing lista ZFS

Calendar

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3