Ugodnosti

Članarina za leto 2020

za aktivne člane 50,00 EUR vpisnina za nove člane** 10,00 EUR
za upokojence 20,00 EUR vpisnina za nove člane** 5,00 EUR
za študente* 10,00 EUR vpisnina za nove člane** 2,50 EUR

* do študentske članarine so upravičeni študentje dodiplomskega študija s priloženim potrdilom o vpisu za tekoče študijsko leto

**Novi člani pristopijo z izpolnjenim obrazcem za včlanitev v ZFS, dokazili o strokovni izobrazbi in strokovnem izpitu oziroma z dokazilom o statusu študenta ter plačanima vpisnino in članarino za tekoče leto. Članarino plačate s položnico. Študenti ob plačilu članarine status dokazujejo s pisnim dokazilom.

Članstvo v sekcijah 

Sekcija fizioterapevtov zasebnikov letna članarina 20,00 EUR
Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk letna članarina 5,00 EUR

 

Položnice izdata Sekciji. Za včlanitev v posamezno Sekcijo izpolnite pristopno izjavo, ki jo posredujete vodstvu Sekcije.

Članarina za tekoče leto velja do 15. 2. prihodnjega leta, ne glede na to kdaj v tekočem letu (1. 1.-31. 12.) je bila plačana.