Ugodnosti

Članarina za leto 2021*

za aktivne člane 50,00 EUR vpisnina za nove člane 10,00 EUR
za upokojence 20,00 EUR vpisnina za nove člane 5,00 EUR
za študente** 10,00 EUR vpisnina za nove člane 2,50 EUR

 

Članstvo v sekcijah 

Sekcija fizioterapevtov zasebnikov letna članarina 20,00 EUR
Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk letna članarina 5,00 EUR

 

* Vsi novi in obstoječi člani se morajo registrirati preko te povezave. V registracijski sistem je potrebno vnesti tudi dokazilo o strokovni izobrazbi (kopija diplome) in strokovnem izpitu (potrdilo) oziroma potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto (študenti). Po opravljeni registraciji bodo podatki za plačilo letne članarine (in vpisnine za nove člane) poslani po elektronski pošti.

** do študentske članarine so upravičeni študentje dodiplomskega študija in študentje podiplomskega študija, ki niso zaposleni, s priloženim potrdilom o vpisu za tekoče študijsko leto

Članarina za tekoče leto velja do 15. 2. prihodnjega leta, ne glede na to kdaj v tekočem letu (1. 1.-31. 12.) je bila plačana.