Pozdravljeni vsi kolegi fizioterapevti – člani kot nečlani ZFS!

S strani NJIZ kot s strani Združenja javnih zdravstvenih zavodov v zadnjih dveh dneh nismo prejeli odgovora glede natančnejših navodil za delo v ambulantni fizioterapiji, smo pa v tem trenutku prejeli pisna in ustna navodila s strani podsekretarke dr. Vesne Zupančič z Ministrstva za zdravje, kamor smo se obračali od srede, 11. 3. 2020. S strani sodelavca za PR pri NIJZ smo v četrtek prejeli le splošna navodila, na katera pa se je vsul plaz kritik in pritožb s strani članov kot nečlanov ZFS, da niso dovolj specifična in da so presplošna.

Dejstvo je, da je vlada RS s sklepom o uporabi ukrepov iz zakona o nalezljivih boleznih pri epidemiji covid-19 določila, da ukrepi iz zakona o nalezljivih boleznih, ki so na voljo ob pojavu kuge ali virusne hemoragične mrzlice, veljajo tudi za COVID-19. Sklep velja od sobote, 14. marca 2020.

odredbo o prepovedi prometa zaščitnih sredstev, 13. 3. 2020 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/ u2020021.pdf) se vsem, ki v Sloveniji razpolagajo z zaščitnimi sredstvi, prepove promet s temi sredstvi zunaj območja države, razen za potrebe oskrbovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti, policije, Slovenske vojske ter sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Med zaščitna sredstva spadajo: sredstva za osebno in skupinsko zaščito (rokavice, kombinezoni, obleke, maske in očala); razkužila in druga sredstva ter izdelki, ki so lahko uporabljeni za zaščito zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Odredba je začela veljati v petek, 13. marca 2020.

odredbo o razglasitvi epidemije s SARS-COV-2 oziroma COVID-19 na območju Slovenije, 12. 3. 2020  (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020019.pdf) je vlada na območju Slovenije razglasila epidemijo nalezljive bolezni covid-19, ki jo povzroča koronavirus SARS-COV-2. Odredba je začela veljati v četrtek, 12. marca 2020 od 18. ure.

Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, 12. 3. 2020 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020019.pdf) prepoveduje gibanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na okuženih ali neposredno ogroženih območjih z novim koronavirusom oziroma nalezljivo boleznijo COVID-19 izven Slovenije. Med okužena ali neposredno ogrožena območja spadajo vse države, v katerih je bil zaznan primer okužbe z novim koronavirusom.

Zdravstveni delavci (kamor uvrščamo tudi fizioterapevte) prav tako ne smejo koristiti letnega dopusta, stavkati in se udeleževati izobraževanj ali usposabljanja ogroženih območjih. Odredba velja od četrtka, 12. marca 2020. Glede na O D R E D B O o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) 1. člen (1) se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. (2) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta!

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prekinja izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, razen tistih, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje bolnika. Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti odpoveduje vse specialistične preglede in operativne posege, postopke rehabilitacije (kamor spadajo tudi fizioterapevtski postopki in s tem fizioterapevti) in druge ne nujne oblike zdravljenja, razen tistih, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni morajo na svojem območju organizirati izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše. Odredba velja od srede, 11. marca 2020.

Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe morajo na poziv ministra, pristojnega za zdravje, prerazporediti zaposlene (tudi fizioterapevte), ki izvajajo preventivno dejavnost na izvajanje nalog, povezanih z obvladovanjem širjenja COVID-19.

Priporočam vam, da se seznanite še z ostalimi do sedaj sprejetimi odredbami ministra za zdravje:

 

– 12. 3. 2020 – Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo z Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020020.pdf

– 12. 3. 2020 – Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih:https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020019.pdf

– 11. 3. 2020 -Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020018.pdf

– 11. 3. 2020 – Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni:https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020018.pdf

– 11. 3. 2020 – Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih:https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020018.pdf  

– 10. 3. 2020 – Odredba o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih javnih dogodkih na javnih mestih: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020017.pdf

– 9. 3. 2020 – Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega v Republiki Sloveniji: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020016.pdf

– 7. 3. 2020 – Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020015.pdf    

 


Kot predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije svetujem, da je v tem trenutku ključnega pomena, da se za 14 dni (oz. do preklica) ustavi vse fizioterapevtske aktivnosti, tako v javnem sektorju, kot zasebnem sektorju, ki niso ključnega življenjskega pomena (kot. npr. specifični postopki resp. fizioterapije pri ogroženih bolnikih idr.) oziroma  se izvaja le  tiste fizioterapevtske (zdravstvene) storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Prav tako ažurno spremljajte vse informacije s strani vlade RS, MZ ter NIJZ in drugih pristojnih institucij (za tiste v javni zdravstveni mreži-delodajalcev). Prav tako upoštevajte vsa že izdana priporočila! Želim vam vse dobro!!!
 
P.S.: Prav tako me je podsekretarka na Ministrstvu za zdravje dr. Vesna Zupančič obvestila, da je pa pripravljena vsebina tudi za področje rehabilitacije za zadnjo odredbo, ki bo podpisana z novo ekipo in bo veljala za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.

 

Dr. Tine Kovačič, predsednik Združenja Fizioterapevtov Slovenije