Dan fizioterapije

8. september 2020 – svetovni dan fizioterapije

REHABILITACIJA IN COVID-19

 

Spoštovane članice in spoštovani člani ZFS, cenjene kolegice in cenjeni kolegi!

Svetovni dan fizioterapije (SDF) je znak enotnosti in solidarnosti do poklica in poteka po celem svetu. Predstavlja priložnost, da tako laična kot strokovna javnost bolje spozna naš poklic, namenjen bolnikom in celotni družbi. Svetovna fizioterapija (prej svetovna zveza za fizioterapijo (angl. kratica WCPT) združuje 122 članic ter globalno predstavlja skupino več kot 450.000 fizioterapevtov. Zavzema se za visoke standarde raziskovanja, izobraževanja in prakse. Velik poudarek daje izmenjavi mednarodnih informacij, sodelovanju s sorodnimi organizacijami in interdisciplinarnemu pristopu zdravljenja. Združenje fizioterapevtov Slovenije je aktivni član Svetovne fizioterapije že 25 let.

Sporočilo letošnje teme SDF »Rehabilitacija in COVID-19« je izbrano z namenom informirati svetovno javnost, o pomembnosti fizioterapevtove vloge pri obravnavi ljudi v fazi okrevanja po COVID-19, in da je fizioterapija pri tem izredno učinkovita. Hkrati tema promovira tudi izvajanje fizioterapije na daljavo, kar je del telezdravja ali e-zdravja.

WCPT promocijsko gradivo v angleškem jeziku je dostopno na: https://world.physio/wptday/toolkit?lang=All&year=972&type=All in v slovenščini na spletni strani ZFS. PR skupina za pripravo dejavnosti SDF 2020 (v sestavi Andrea Juričan Backović, Eva Uršej, Mateja Pelkič Toplak, Janez Špoljar, Alen Pavlec, Tine Kovačič) je pripravila še dodatna navodila za obeleženje in ni nujno, da je vaša promocijska dejavnost usmerjena le v letošnjo temo. Različne dejavnosti v smislu promocije fizioterapije lahko v septembru potekajo tako pred in po SDF 2020. Na ta način se bomo ponovno povezali z našo globalno družino fizioterapevtov. Pod okriljem ZFS bomo izvedli osrednji dogodek v Domu za starejše Dom pod gorco, 8. 9. 2020, kamor bomo povabili tudi predstavnike medijev.

Zato vas iskreno prosim, da nas v imenu ZFS tudi letos podprete v skupnih prizadevanjih za uspešno obeležitev svetovnega dne fizioterapije 2020. Ob tej priložnosti vas tudi naprošam, da si v svojih delovnih sredinah prizadevate in k članstvu ZFS povabite nove fizioterapevte, kajti samo združeni smo lahko močnejši in uspešnejši pri uresničevanju skupnih ciljev slovenske fizioterapevtske stroke.

 

Z lepimi pozdravi.

 

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS

 

 

                                                                                       

 

 

8. september 2019 – svetovni dan fizioterapije

FIZIOTERAPIJA IN KRONIČNA BOLEČINA

 

Spoštovane članice in spoštovani člani ZFS, cenjene kolegice in cenjeni kolegi,

svetovni dan fizioterapije (SDF) je znak enotnosti in solidarnosti do poklica in poteka po celem svetu. Prvič  je bil SDF obeležen leta 1996. SDF je priložnost, da tudi drugi spoznajo naš poklic, namenjen bolnikom in celotni družbi. Svetovna zveza za fizioterapijo (WCPT) je bila ustanovljena leta 1951 in združuje 120 članic ter globalno predstavlja skupino 450.000 fizioterapevtov. Zavzema se za visoke standarde raziskovanja, izobraževanja in prakse. Velik poudarek daje izmenjavi mednarodnih informacij, sodelovanju s sorodnimi organizacijami in interdisciplinarnemu pristopu zdravljenja. Združenje fizioterapevtov Slovenije je član WCPT od leta 1995.

Sporočilo letošnje teme SDF »Fizioterapija in kronična bolečina« je izbrano z namenom informirati svetovno javnost o pomembnosti fizioterapevtove vloge pri obravnavi ljudi s kronično bolečino, pri čemer je fizioterapija izredno učinkovita. Kronična bolečina je svetovno zdravstveno breme in pri ljudeh povzroča večje zmanjšanje zmožnosti kot katerokoli drugo zdravstveno stanje. Kronična bolečina je lahko povezana s široko paleto stanj, vključno z bolečino v križu, bolečino v vratnem in prsnem delu hrbtenice, z bolečino v ramenih, z glavobolom, z rakom, s fibromialgijo, z revmatoidnim artritisom in tudi z osteoartritisom. Posameznike s kroničnimi bolečinami fizioterapevti obravnavamo na podlagi z dokazi podprte prakse; usmerjamo jih v primerno telesno dejavnost in jih naučimo učinkovitih tehnik za samoobvladovanje kronične bolečine.

Fizioterapija lahko pomaga ljudem s kronično bolečino, da prevzamejo nadzor nad svojim zdravstvenim stanjem in izboljšajo kakovost življenja. Ozavestite ljudi s kronično bolečino, da terapevtska vadba:

 • pomaga pri vzdrževanju gibljivosti in gibanja,
 • izboljša srčnožilno zdravje,
 • gradi in vzdržuje mišični tonus,
 • izboljša razpoloženje in splošno dobro počutje,
 • pomaga nadzirati bolečino,
 • poveča zaupanje pri vključevanju v različne dejavnosti,
 • pomaga ponovno prevzeti nadzor nad njihovim življenjem in nenazadnje
 • zmanjša njihov strah.

Promocijsko gradivo WCPT je v angleščini dostopno na: https://www.wcpt.org/wptday-toolkit, v slovenščini pa na spletni strani ZFS: https://www.physio.si/plakat-in-letak-wcpt-za-sdf-2019. Delovna skupina za pripravo dejavnosti SDF 2019 (ki jo sestavljajo Andrea Juričan Backović, Janez Špoljar, Alen Pavlec in Tine Kovačič) je pripravila še dodatna navodila za obeleženje dogodka. Ni nujno, da se vaša promocijska dejavnost navezuje le na letošnjo temo. Različne dejavnosti, ki prispevajo k promociji fizioterapije, lahko v septembru potekajo tudi pred in po SDF 2019, ki bo letos v nedeljo, 8. 9. 2019. Pomembno je le, da sodelujete po svojih najboljših močeh in se na ta način povežete z našo globalno družino fizioterapevtov.

Zato vas iskreno prosim, da nas v imenu Združenja fizioterapevtov Slovenije tudi letos podprete v skupnih prizadevanjih za uspešno obeleženje SDF 2019. Vsi zainteresirani ste tako vljudno vabljeni k prijavi organiziranih in zdravju prijaznih dogodkov do 30. 8. 2019 na e-naslov info@physio.si. (Glejte priloge »Navodila za obeleženje SDF 2019«, »Obrazec dejavnosti SDF 2019« in »Predlogi za izvedbo dejavnosti SDF 2019«.)

Ob tej priložnosti vas tudi naprošam, da si v svojih delovnih sredinah prizadevate in k članstvu ZFS povabite nove fizioterapevte, kajti samo združeni smo lahko močnejši in uspešnejši pri uresničevanju skupnih ciljev slovenske fizioterapevtske stroke.

 

Z lepimi pozdravi.

Viš. pred. mag. Tine Kovačič, predsednik ZFS

 

Priloga:

Dodatno gradivo na temo SDF 2019 

 

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Svetovni dan fizioterapije (SDF) je znak enotnosti in solidarnosti do poklica in poteka po celem svetu. Prvič je bil SDF obeležen leta 1996. Predstavlja priložnost, da drugi spoznajo naš poklic, namenjen bolnikom in družbi. Svetovna zveza za fizioterapijo (WCPT) je bila ustanovljena leta 1951, združuje 109 članic in globalno predstavlja skupino 450.000 fizioterapevtov. Zavzema se za visoke standarde raziskovanja, izobraževanja in prakse. Velik poudarek daje izmenjavi mednarodnih informacij, sodelovanju s sorodnimi organizacijami in interdisciplinarnemu pristopu zdravljenja. Združenje fizioterapevtov Slovenije je članica WCPT od leta 1995.

Letošnje sporočilo “FIZIOTERAPIJA IN DUŠEVNO ZDRAVJE” je izbrano z namenom informirati prebivalce sveta, da FIZIOTERAPIJA LAHKO POMAGA IZBOLJŠATI DUŠEVNO ZDRAVJE in to predvsem s telesno aktivnostjo. Sporočite ljudem:

 • da je vadba dokazano učinkovita obravnava za zdravljenje depresije,
 • da imajo fizioterapevti pomembna mesto pri obravnavi oseb z duševnimi težavami,
 • kakšne so koristi telesne aktivnosti pri zaščiti pred pojavom depresije,
 • da so rezultati zdravljenja boljši, kadar izvaja vadbo usposobljen zdravstveni delavec, kot je fizioterapevt,
 • da so ljudje z duševnim težavami bolj izpostavljeni tveganju slabega zdravja
 • in da dolgotrajno zdravljenje pogosto prizadene tudi duševno zdravje.

WCPT promocijsko gradivo v angl. je dostopno na: https://www.wcpt.org/wptday-toolkit in v slov. na spletni strani ZFS. Skupina za pripravo aktivnosti SDF je pripravila še dodatna navodila za obeleženje in ni potrebno, da je vaša promocija samo v smislu letošnje teme. Aktivnosti lahko potekajo tudi pred in po SDF, ali cel september, pomembno je, da sodelujete in se na ta način povežete z vsemi fizioterapevti sveta.

Zato Vas prosim, da tudi letos v kar največji profesionalni zagnanosti in po svojih močeh obeležite DAN FIZIOTERAPIJE 2018!

Gabrijela Starc, predsednica ZFS

Objave v medijih

 

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Na 8. september se vsi fizioterapevti po svetu združimo z željo opozoriti prebivalce sveta kako plemenit poklic opravljamo za dobrobit človeka.

Letos na ta dan s sloganom »Telesna dejavnost vse življenje« želimo opozoriti posameznike in družbo, kako pomembna je telesna dejavnost za krepitev zdravja skozi vse življenje. Več informacij najdete na spletni povezavi: http://www.wcpt.org/wptday. S tem se pridružujemo Svetovni zdravstveni organizaciji, ki v svojem predlogu Globalnega akcijskega načrta za telesno dejavnost od 2018-2030 navaja kot glavni cilj povečati število telesno dejavnih ljudi do leta 2030 za 100 milijonov. WCPT politična izjava o kroničnih nenalezljivih boleznih navaja vitalno vlogo fizioterapevtov pri njihovem preprečevanju in obvladovanju. Tudi slovenska Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 navaja naslednje strateške cilje, pri katerih bi morali aktivno sodelovati fizioterapevti: zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih; zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni; in zmanjšati delež podhranjenih in funkcijsko manj zmožnih starejših ter bolnikov.

Vabimo vas k sodelovanju in sicer tako, da prijavite svoje aktivnosti za promocijo poklica in telesne dejavnosti za vse starostne skupine (s pomočjo obrazca za prijavo aktivnosti). V ta namen smo vam pripravili nekaj predlogov za izvedbo (navodila za sodelovanje, predlog testov telesne pripravljenosti, predlog testov za oceno drže, prezentacija za izvedbo delavnice za zdravo držo v šolah v sodelovanju z NIJZ), promocijsko gradivo (obrazec za prijavo aktivnosti, zloženka ZFS, letak in plakat WCPT) ter majice z ustreznimi logotipi.

Želim Vam, da se na ta dan zavedate, kako human poklic opravljate, ki zaradi narave dela od vas zahtev veliko empatijo do pacientov. Da lahko izvajate varno in strokovno utemeljeno fizioterapijo se morate stalno strokovno izpopolnjevati. Zavedam se, da bodo vsi ti napori vas zahtevali veliko časa, ki vam ga verjetno že sedaj zmanjkuje.

Ker letošnji svetovni dan fizioterapije namenjamo promociji zdravega načina življenja, bodo od nas pričakovali, da smo kot vrhunski specialisti za gibalni sistem drugim za zgled. Žal to ni čisto res, ker je dokazano, da smo zdravstveni delavci premalo kritični do svoje telesne pripravljenosti in predebeli v primerjavi z ostalo populacijo.

Prav Svetovni dan fizioterapije lahko izkoristite za bolj zdrav življenjski slog, ki temelji na zdravi prehrani in vsakodnevnem gibanju.  Pokažimo vsem, da fizioterapevti to znamo in zmoremo.

Gabrijela Starc, predsednica ZFS

SDF 2020: PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVE

Pozdravljeni, obveščamo vas, da smo podaljšali rok za prijavo dogodkov in aktivnosti ob SDF 2020, in sicer do jutri, 5. 9. 2020, do polnoči.  Vsi prijavitelji dogodkov bodo najkasneje v nedeljo, 6. 9. 2020, po e-pošti prejeli tipsko ppt prezentacijo, povezano s temo...

 1. Dan odprtih vrat – promocija poklica

Kot dodatno pomoč pri promociji aktivnosti v vašem okolju na ta dan, je priložen nagovor predsednice ZFS: “Svetovni dan fizioterapije – 8. september”.  V ta namen boste vsi, ki prijavite dogodek do 4. septembra 2017 prejeli barvni tiskani paket promocijskega gradiva (zloženka ZFS, WCPT plakat in letak)Dotični material bo na voljo tudi v e-obliki na spletni strani ZFS in si ga lahko po potrebi natisnete tudi sami. V barvni in tiskani obliki jo bodo prejeli tudi predsedniki regij in sekcij. Za namene promocije poklica boste ravno tako prejeli promocijske majice tudi vsi tisti, ki ste jih pravočasno naročili v sredini poletja.

2. Testiranje v okviru FT ambulant ali na stojnicah

Fizioterapevti izvajamo fizioterapevtske obravnave s pomočjo izbranih FT postopkov in vsaka FT obravnava se začne s fizioterapevtskim pregledom, katerega sestavni del so različni testi. Priporočamo uporabo že tradicionalnih testov, ki jih predlaga Zdravstvena fakulteta v Ljubljani/ Katedra za fizioterapijo in sicer predlog testov telesne pripravljenosti za SDFT 2016 (881 kB) ter predlog testov za oceno drže in ocena prisotnosti zlomov hrbtenice SDFT 2017 (342 kB). Na osnovi analize ocene stanja se pripravi načrt FT in najmanj, kar lahko storimo za svojega pacienta/ klienta je, da mu svetujemo kako naprej (bodisi pod našim vodstvom, vodstvom drugega izbranega strokovnjaka ali kaj lahko naredi sam/ samostojno). 

 

4. Izvedba delavnice za zdravo držo v šolah 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prek Mreže zdravih šol vam lahko dodeli konkretno šolo ali šole v vaši okolici, v kolikor bodo šole izkazale interes. Če pa imate že navezan stik ali izkazan interes s šolo/ šolami v vašem okolju, se z njim/i dogovorite sami. Željo po sodelovanju s šolami v vsakem primeru sporočite najkasneje do 4. septembra na e-naslov: andrea.backovic-jurican@nijz.si in posledično boste tudi prejeli predlog ppt prezentacije za izvedbo eno do dve urne delavnice za zdravo držo v šoli, a se s tem hkrati tudi obvežete, da tekom meseca septembra 2017 za namene promocije poklica izvedete brezplačno od ene do pet dotičnih delavnic v šoli/ šolah.

3. Izlet na Paški Kozjak (Štajerska) – družabno druženje za vse   

V organizaciji Sekcije fizioterapevtov zasebnikov in Celjske regionalne enote ZFS, bo 9. septembra v počastitev SDFT izveden pohod članov ZFS na Paški Kozjak. Na pohod vabimo vse fizioterapevte in sicer tako člane ZFS kot tudi simpatizerje ZFS in tiste željne pohodništva, strokovnega druženja in spontanih aktivnosti v naravi. Prijave pa bo potrebno oddati Sekciji fizioterapevtov zasebnikov ZFS do 1.septembra na: sfz@physio.si.

ZFS vas torej poziva, da v petek, 8. septembra 2017, po svojih najboljših zmožnostih (kadrovskih, časovnih, materialnih ipd.) v vaši FT ambulanti ali zavodu, v katerem ste zaposleni, organizirate in izvedete DAN ODPRTIH VRAT, v okviru katerega boste v svojem ožjem in/ ali širšem delovnem okolju:
– promovirali poklic fizioterapevta (ustno, s svojim delom in s pomočjo namenske zloženke “Predstavitev poklica fizioterapevt”), 
– promovirali SDFT (ustno in s pomočjo posebnega dopisa  “ Svetovni dan fizioterapije” – 8. september, WCPT plakata in letaka), 
 izvajali testiranja/ ocenjevanja pacientov, zunanjih zainteresiranih klientov, sodelavcev v zavodu iz obeh naborov predlogov testov za SDFT (telesna pripravljenost, ocena drže/ zlomov hrbtenice), 
– izvajali svetovanja na podlagi rezultatov testiranj telesne pripravljenosti in morebitne ocene drže/ prisotnosti zlomov hrbtenice (npr. kako izboljšati morebitne pomanjkljivosti v funkcioniranju oz. telesnih komponentah zdravja, kam in h komu naprej, koliko časa in na kakšen način izvajati predpisan program vadbe ipd.).

Če imate priložnost, se povežite z lokalnim Centrom za krepitev zdravja v lokalnem ZD-ju in aktivnosti izvajajte skupaj v lokalni skupnosti in/ali v sodelovanju s podjetji (delovnimi organizacijami) ter z lokalnimi vladnimi (občine, vrtci, šole ipd.) in nevladnimi organizacijami (društva bolnikov, upokojencev, športna društva ipd.). 

Za obeleženje SDFT 2017 ni potrebno, da se omejite le na 8. september, v kolikor to iz objektivnih razlogov ni izvedljivo. Aktivnosti pa le izvedite do najkasneje do konca septembra 2017, ker smo v oktobru dolžni že poročati na WCPT.

Dodatni predlogi za sodelovanje so tudi:
– izvedba aktivnega odmora za sodelavce v zavodu in/ ali lokalnih podjetjih,
– izvedba predavanja o FT, telesni dejavnosti za krepite zdravja, skrbi za zdravo hrbtenico,…
– izvedba drugih testiranj in meritev (izven predloga testov ZFS),
– izvedba organiziranega programa terapevtske vadbe (po izboru FT in glede na potrebe udeležencev).   

Zaželeno je, da v kolikor imate priložnost sodelovanja z lokalnimi mediji, promovirate celoten koncept obeleženja SDFT skozi medije (npr. napišete članek, sodelujete v intervjuju ali pogovorni oddaji). Informacije za novinarje (650 kB)

Vljudno vas prosimo, da nam za namene učinkovite komunikacije z mediji (nacionalnimi, regijskimi in lokalnimi) najkasneje do ponedeljka 4.9.2017 posredujete naslednje podatke o planiranih aktivnostih in sicer v OBRAZEC AKTIVNOSTI ZA SDFT 2017:

– datum izvajanja,
– kraj (in lokacija) izvedbe dogodka(ov), 
– vrste aktivnosti (promocija poklica in SDFT, testiranja TP, ocena drže, svetovanja, delavnica zdrava drža, aktivni odmori, telovadba,…),
– ciljna populacija (npr. otroci, odrasli, starejši, delavci, sodelavci, bolniki,…),
– mediji (medijske/PR aktivnosti),
– glavni organizator dogodka (FT ambulanta/zavod ali drugi glavni organizator) (in morebitni soorganizatorji– v kolikor izvajate dogodek v sodelovanju z drugimi oz. vi niste glavni organizator),
– in kontakt (ime in priimek kontaktne osebe, njen e-naslov in telefon).

Aktivnosti prijavite do ponedeljka 4.9.2017 na e-naslov: info@physio.si IZKLJUČNO PREK OBRAZCA AKTIVNOSTI SDFT 2017!! Drugih oblik prijav ne bomo upoštevali. V nujnih primerih lahko kolegico Andreo Backović Juričan tudi pokličete na 041 825 251 ali pa ji pišete na andrea.backovic-jurican@nijz.si).

Vse prijavljene FT ambulante ali zavodi boste prejeli paket barvnih tiskanih promocijskih gradiv (zloženka ZFS, WCPT plakat in letak). Promocijske majice prejmete tisti, ki ste jih pravočasno naročili tekom poletja.

Po zaključku aktivnosti vas prosimo, da do konca septembra 2017 poročate na e-naslov: info@physio.si o izvedenih aktivnostih in številu udeležencev, ker smo do oktobra 2017 dolžni poročati naprej WCPT-ju.

V upanju na vaše sodelovanje, vas lepo pozdravljamo.

Strokovna skupina za obeležitev SDFT 2017 pri ZFS:
doc. dr. Miroljub Jakovljević
mag. Sonja Hlebš
Andrea Backović Juričan (predsednica Sekcije FT za krepitev zdravja) s sodelavci NIJZ 

Svetovni dan fizioterapije obeležujemo 8. septembra.
Letošnji poudarek je bil na promociji poklica fizioterapevt.
fizioterapevt-zgibanka

Poročilo o Svetovnem dnevu fizioterapije 2015

 

2015

 

V torek, 8.9.2015, smo fizioterapevti po svetu slavili svoj dan. Svetovni dan fizioterapije v Sloveniji smo predvsem obeležili z dnevom odprtih vrat. V največ primerih smo izvajali brezplačna testiranja telesnih sposobnosti za ljudi v svojih delovnih organizacijah kot tudi za zainteresirane v lokalni skupnosti, kjer delamo in živimo.
Testiranja in ostale zdravju prijazne brezplačne aktivnosti bodo slovenski fizioterapevti izvajali skozi ves mesec september.

Tukaj je že nekaj prispelih foto utrinkov…

Ljubljana – Ginekološka klinika

Trbovlje

MOS Celje

Rimske toplice

Velika planina

Kranj

Pohorje

Dom upokojencev Franc Salamon, Trbovlje

Obvestila

 • Obvestilo o odsotnosti tajnice

  Spoštovani! Obveščamo vas, da bo tajništvo od 2. 8. do 6. 8. 2021 zaprto.  Hvala za razumevanje.

 • ORGANIZATORJI STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ

  Spoštovani, Komisija za SPR obvešča vse organizatorje strokovnih izpopolnjevanj, naj zagotovijo, da vsi udeleženci, prijavljeni na izpolnjevanje v organizaciji ZFS, podpišejo izjavo o doseženi visokošolski izobrazbi s področja fizioterapije – tj. da so diplomirani fizioterapevti, višji fizioterapevti

 • DOPIS FIZIOTERAPEVTOM

  Spoštovani člani ZFS! V ZFS se zavedamo dejstva, da je v času epidemije COVID-19 prišlo do odpovedi velikega števila terminov za fizioterapevtsko obravnavo številnim pacientom in da število čakajočih pacientov na fizioterapevtske storitve v začetku avgusta 2020 v primerjavi z obdobjem pred epidemijo odstopa.

Mailing lista ZFS

 • Mailing lista ZFS

  Spoštovani člani! Že nekaj časa vas preko e-mailov obveščamo v nekoliko drugačni obliki preko platforme Mailchimp. Trudimo se, da obveščanje poteka na način, ki je hiter in vizualno bolj privlačen. Želimo si, da ste člani seznanjeni z vsemi novostmi o izpopolnjevanjih ter drugih dogodkih na uporabniku prijazen način.

KOLEDAR DOGODKOV

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
30
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
31
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
1
Share This