Dan fizioterapije

8. september 2020 – svetovni dan fizioterapije

REHABILITACIJA IN COVID-19

Spoštovane članice in spoštovani člani ZFS, cenjene kolegice in cenjeni kolegi!

Svetovni dan fizioterapije (SDF) je znak enotnosti in solidarnosti do poklica in poteka po celem svetu. Predstavlja priložnost, da tako laična kot strokovna javnost bolje spozna naš poklic, namenjen bolnikom in celotni družbi. Svetovna fizioterapija (prej svetovna zveza za fizioterapijo (angl. kratica WCPT) združuje 122 članic ter globalno predstavlja skupino več kot 450.000 fizioterapevtov. Zavzema se za visoke standarde raziskovanja, izobraževanja in prakse. Velik poudarek daje izmenjavi mednarodnih informacij, sodelovanju s sorodnimi organizacijami in interdisciplinarnemu pristopu zdravljenja. Združenje fizioterapevtov Slovenije je aktivni član Svetovne fizioterapije že 25 let.

Sporočilo letošnje teme SDF »Rehabilitacija in COVID-19« je izbrano z namenom informirati svetovno javnost, o pomembnosti fizioterapevtove vloge pri obravnavi ljudi v fazi okrevanja po COVID-19, in da je fizioterapija pri tem izredno učinkovita. Hkrati tema promovira tudi izvajanje fizioterapije na daljavo, kar je del telezdravja ali e-zdravja.

WCPT promocijsko gradivo v angleškem jeziku je dostopno na: https://world.physio/wptday/toolkit?lang=All&year=972&type=All in v slovenščini na spletni strani ZFS. PR skupina za pripravo dejavnosti SDF 2020 (v sestavi Andrea Juričan Backović, Eva Uršej, Mateja Pelkič Toplak, Janez Špoljar, Alen Pavlec, Tine Kovačič) je pripravila še dodatna navodila za obeleženje in ni nujno, da je vaša promocijska dejavnost usmerjena le v letošnjo temo. Različne dejavnosti v smislu promocije fizioterapije lahko v septembru potekajo tako pred in po SDF 2020. Na ta način se bomo ponovno povezali z našo globalno družino fizioterapevtov. Pod okriljem ZFS bomo izvedli osrednji dogodek v Domu za starejše Dom pod gorco, 8. 9. 2020, kamor bomo povabili tudi predstavnike medijev.

Zato vas iskreno prosim, da nas v imenu ZFS tudi letos podprete v skupnih prizadevanjih za uspešno obeležitev svetovnega dne fizioterapije 2020. Ob tej priložnosti vas tudi naprošam, da si v svojih delovnih sredinah prizadevate in k članstvu ZFS povabite nove fizioterapevte, kajti samo združeni smo lahko močnejši in uspešnejši pri uresničevanju skupnih ciljev slovenske fizioterapevtske stroke.

Z lepimi pozdravi.

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS

poštovani,

vabimo vas, da tudi letos sodelujete pri obeleženju svetovnega dneva fizioterapije, ki bo potekal 8. 9. 2020.

Za lažjo organizacijo in izvedbo aktivnosti vam v nadaljevanju prilagamo naslednje dokumente:

 

Podrobnejše informacije glede svetovnega dneva fizioterapije 2020 bodo navedene tudi v zavihku “DAN FIZIOTERAPIJE”.

Rok za prijavo dogodkov/aktivnosti in naročanje gradiva je 5. 9. 2020 do polnoči.

Spoštovani,

veseli nas, da ste se skupaj z nami odločili obeležiti letošnji svetovni dan fizioterapije (SDF).

V priponki si lahko ogledate seznam aktivnosti ob SDF 2020.

Seznam aktivnosti

COVID-19 ZAZNAMOVAL TUDI DOSTOPNOST DO FIZIOTERAPIJE

Današnji svetovni dan fizioterapije, ki po vsem svetu poteka na temo »Rehabilitacija in COVID-19«, je Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS) namenilo večanju zavedanja o njenih koristih za zdravje in o tem, kaj je še potrebno zagotoviti na nivoju sistema, da bo ustrezno prepoznana in dostopna. Zaradi omejitev pri delu fizioterapevtov v času Covid–19 se je fizioterapija pokazala kot še posebej pomembna, saj po eni strani prispeva h krepitvi zdravja in preventivi pred boleznijo, obenem pa je tudi pomemben del okrevanja po poškodbah in boleznih, tudi tistih, ki so preboleli Covid-19.  Po Sloveniji v teh dneh potekajo številni dogodki, na katerih fizioterapevti, člani ZFS, želijo približati fizioterapijo vsem tistim, ki jo potrebujejo. To so npr. informacijske točke, individualni in timski pogovori, demonstracije vadbe, meritve in svetovanja in številni drugi.

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS), kot bistveno za fizioterapijo izpostavlja: »V času COVID-19 se je še posebej pokazalo, da je nujna večja dostopnost fizioterapije, kar se močno kaže tudi pri starejši populaciji. Zato pa so potrebne tudi sistemske spremembe. V ZFS se zavzemamo za učinkovito krajšanje čakalnih dob, zato predlagamo sprejem kadrovskih normativov na vseh ravneh zdravstvenega varstva ter uvedbo neposrednega dostopa pacientov do fizioterapije z možnostjo samonapotitve pacienta na fizioterapijo, kot imajo urejeno v večini razvitih evropskih držav. Predlagamo tudi uvedbo patronažne fizioterapije v okviru timov za dolgotrajno oskrbo, vključitev diplomiranega fizioterapevta v vse referenčne ambulante in druge preventivne programe, ki vključujejo telesno dejavnost ter izboljšanje kakovosti fizioterapevtske dejavnosti s ponovno regulacijo poklica fizioterapevta (ponovna uvedba licenc, specializacije kot imajo to urejeno zdravniki in medicinske sestre in fizioterapevti drugje po Evropi in svetu).«

Fizioterapevti v teh dneh svoj čas in znanje delijo tudi z ljudmi v ranljivih okoljih, ki najbolj potrebujejo pomoč, in izvajajo številne aktivnosti v živo ter tudi na daljavo. Na letošnjem osrednjem dogodku v domu za starejše Dom pod gorco v Mariboru so na ta dan fizioterapevtsko vadbo oskrbovancev okrepili tudi fizioterapevti člani ZFS. Pri tem pa izpostavili tudi dejstvo, da je v Sloveniji v domovih za ostarele, kjer biva blizu 20.000 ljudi, prisoten en fizioterapevt na 150 oseb; da bi zadostili minimalnim standardom bi potrebovali najmanj 4 na 150 oseb. 

Ob tej priložnosti bomo osvetlili tudi nekatere sodobne pristope k izvajanju terapij. V času COVID – 19 se v svetu in tudi že v Sloveniji vse bolj uveljavlja fizioterapija na daljavo. V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor bodo na ta dan ljudem nudili fizioterapijo na daljavo, ki zahteva posebne organizacijske in strokovne pristope, dolgoročno pa lahko pomeni velik premik k dostopnosti fizioterapije za še večji del populacije. 

Predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije doc. dr. Tine Kovačič želi vsem fizioterapevtom in fizioterapevtkam uspešno izvedbo dogodkov in aktivnosti ob svetovnem dnevu fizioterapije.

 

Dodatne informacije:

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS

Združenje fizioterapevtov Slovenije

Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Tel. 051/442 626

E-pošta: info@physio.si

www.physio.si