Za določanje ciljev in načrtovanje fizioterapevtskih postopkov je treba pridobiti smiselne, točne in čim bolj objektivne podatke o posameznikovih telesnih funkcijah in zgradbi, izvedbi gibalnih dejavnosti (gibalnih sposobnostih) in sodelovanju, ki so ključni za njegovo vsakodnevno življenje. Obseg fizioterapevtskega pregleda je določen s posameznim področjem fizioterapije in glede na pacientovo zdravstveno stanje. Kot dopolnitev pa se za ovrednotenje pacientovega dojemanja vpliva motnje oz. okvare zgradbe in/ali funkcije (dela) telesa uporabljajo samoocenjevalni vprašalniki, pri katerih pacient sam oceni svoje zdravstveno stanje. Fizioterapevt naj glede na pacientovo težavo izbere objavljeno standardizirano merilno orodje s preverjenimi merskimi lastnostmi, s katerimi oceni spremembo njegovega zdravstvenega stanja (temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso; 6. standard). 

Kot okvir ocenjevanja je v temeljnih standardih za fizioterapevtsko prakso priporočena uporaba Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF). Ta je primerna za spodbujanje ustreznega kliničnega sklepanja, razvrščanje fizioterapevtskih merilnih orodij po njenih razdelkih, omogoča strukturirano oceno in obravnavo vseh vidikov človekovega funkcioniranja ter izboljša sporazumevanje. V nadaljevanju razvrščamo v Sloveniji najbolj razširjena fizioterapevtska merilna orodja po MKF, s poudarkom na tistih, ki so že bila objavljena v slovenskem jeziku.

Ocenjevanje v fizioterapiji. Objavljeno v: Rehabilitacija 2016; XV (supl. 1): 21-32.
Psihometrične lastnosti ocenjevalnih instrumentov. Objavljeno v: Rehabilitacija 2016; XV (supl. 1): 7/1-7/15.
Dokumentiranje fizioterapevtske obravnave. Objavljeno v: Fizioterapija 2004; 14 (1, 2): 12-17.

Merilno orodje oziroma mera izida fizioterapevtske obravnave je test ali lestvica, ki ga uporablja/izvaja in interpretira fizioterapevt ter za katerega je bilo dokazano, da meri točno določeno značilnost, ki zanima pacienta ali fizioterapevta in za katero se pričakuje, da bo nanjo vplivala fizioterapija (Mayo, 1994).

 

 

 

 

Funkcije sklepov in kosti

Obseg gibljivosti sklepov 
– goniometrija
– linearne meritve

Artrokinematika in strukture artrona
– manualno testiranje sklepov udov
provokacijski testi za sakroiliakalni sklep

Dolžine in obsegi udov

Testi mobilizacije živčevja

test dviga stegnjenega spodnjega uda (SLRT)

test sesedanja sede (SST)
prvi test mobilizacije živčevja za zgornji ud (ULTT1)

Funkcije mišičja

Mišična zmogljivost
– manualno testiranje mišic
– test mišic proti uporu
test dvigovanja pete v stoje
– merjenje jakosti prijema roke in finih prijemov
– ročna dinamometrija

Gibalne funkcije

Funkcije vzorcev hoje
merjenje časovnih in dolžinskih spremenljivk hoje
– analiza hoje z opazovanjem

Funkcije čutil in bolečina

Somatosenzorični sistem
ocenjevanje zaznavnega praga za dotik z monofilamenti

Bolečina
– vidna analogna lestvica za oceno intenzivnosti bolečine (VAL)
– McGillov vprašalnik o bolečini
test aktivnega dviga stegnjene noge

Funkcije kože

Ocenjevanje brazgotin

 

 

 

 

 

 

Spreminjanje in vzdrževanje telesnega položaja

Ravnotežje
– test stoje na eni nogimodificiran klinični test senzorične interakcije
– test funkcijskega dosega (FRT) (stoje, sede)
test dosega z nogo v osmih smereh (SEBT)
– test korakanja v štirih kvadratih (FSST)
– Bergova lestvica za oceno ravnotežja (BBS)
– modificirana krajša različica testa za oceno sistemov udeleženih pri uravnavanju ravnotežja (mini BESTest)

Hoja in premikanje

Sposobnost hoje
– razvrstitev funkcijske premičnosti (FAC)
– indeks hoje za paciente z okvaro hrbtenjače (WISCI II)
– funkcijska ocena hoje za paciente z okvaro hrbtenjače (SCI-FAI)
– test hoje na 10 m (10MWT)
– 6-minutni test hoje (6MWT)
– ocena funkcionalnosti hoje (FGA)
– časovno merjeni test vstani in pojdi (TUG)
– L test

Samoocenjevalna orodja
– vprašalnik o težavah s kolenskim sklepom (KOOS)
– modificiran Roland-Morrisov vprašalnik za oceno zmanjšane zmožnosti (mRMDQ)
vprašalnik o prepričanju o izogibanju strahu (FABQ)

Prenašanje, premikanje in rokovanje s predmeti

Fina motorika roke
– test devetih zatičev (NHPT)

Funkcijske sposobnosti zgornjega uda
– funkcijski test zgornjega uda (ARAT)
– Wolfov test motoričnih funkcij (WMFT)
vprašalnika o funkcionalnosti zgornjega uda, ramena in roke DASH in QuickDASH

indeks bolečine v rami in zmanjšane zmožnosti (SPADI)

Kombinirana merilna orodja

– lestvica ocenjevanja motoričnih funkcij pacientov po možganski kapi (MAS)
indeks premičnosti de Morton (DEMMI)

Kakovost življenja

– kratki vprašalnik o zdravju (SF-36)
– vprašalnik o prizadetosti zaradi fibromialgije (FIQ)