Vse organizatorje stalnega poklicnega razvoja pri ZFS naprošamo, da v skladu s sklepoma izvršilnega odbora ZFS (2018 in 2019) pred pošiljanjem vloge (z ustreznimi prilogami) v tajništvo ZFS dosledno upoštevate navedena pravila:

  • Pri kotizaciji je na prvem mestu zapisana kotizacija za nečlane ZFS, nato sledi kotizacija za člane ZFS.
  • Kotizacija za člane ZFS je vsaj 20 % nižja od kotizacije za nečlane ZFS. Pri tem je osnova za računanje kotizacija za nečlane ZFS (od katere se odšteje vsaj 20% popust za člane ZFS).

Pomembne informacije za organizatorje SPR so navedene tudi na povezavi: https://www.physio.si/organizatorji-stalnega-poklicnega-razvoja/.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS)