70. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.list RS št.23/05) določa, da imajo fizioterapevti pravico in dolžnost strokovnega izpopolnjevanja. To ureja Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev (Ur. list RS, št.92/06), ki določa najkrajše trajanje strokovnega izpopolnjevanja, ki ga mora fizioterapevt opraviti na leto (10 dni) oziroma v treh letih (30 dni).

Kot je navedeno v Temeljnih standardih za fizioterapevtsko prakso, je neprekinjen strokovni razvoj proces, s katerim fizioterapevt ohranja in razvija svoje spretnosti, znanje in kompetence za učinkovito klinično prakso. Je sistematičen in cikličen proces, opravljen v času posameznikove kariere za razvoj in povečanje delovne sposobnosti ter pri skrbi za pacienta. Zaveza za izvajanje kakovostne obravnave, ki med drugim temelji tudi na udeleževanju neprekinjenega strokovnega razvoja oziroma kakovostnem formalnem izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju je zapisana v Kodeksu etike fizioterapevtov.

ZFS je član Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT) in si prizadeva ob upoštevanju mednarodnih priporočil (Minimalni standardi stalnega poklicnega razvoja fizioterapevtov) nuditi članom kakovosten podiplomski poklicni razvoj.

Naslednji mesec »« Prejšnji mesec
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – MODUL 3: PRELOŽENO NA 6.11.-10.11.2020!
 • 00:00FASCIALNI DISTORZIJSKI MODEL – II. MODUL
16
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – MODUL 3: PRELOŽENO NA 6.11.-10.11.2020!
 • 00:00FASCIALNI DISTORZIJSKI MODEL – II. MODUL
17
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – MODUL 3: PRELOŽENO NA 6.11.-10.11.2020!
 • 00:00FASCIALNI DISTORZIJSKI MODEL – II. MODUL
18
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – MODUL 3: PRELOŽENO NA 6.11.-10.11.2020!
19
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – MODUL 3: PRELOŽENO NA 6.11.-10.11.2020!
20
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – OSVEŽILNA DELAVNICA (HRBTENICA)
21
22
 • 00:00Nestabilnost in utesnitev v ramenskem sklepu z vidika Maitland koncepta
23
24
25
26
27
28
29
 • 00:00TEMPOROMANDIBULARNI SKLEP V POVEZAVI Z VRATNO HRBTENICO
30
31

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – MODUL 3: PRELOŽENO NA 6.11.-10.11.2020!
 • 00:00FASCIALNI DISTORZIJSKI MODEL – II. MODUL
16
2
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – MODUL 3: PRELOŽENO NA 6.11.-10.11.2020!
 • 00:00FASCIALNI DISTORZIJSKI MODEL – II. MODUL
17
2
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – MODUL 3: PRELOŽENO NA 6.11.-10.11.2020!
 • 00:00FASCIALNI DISTORZIJSKI MODEL – II. MODUL
18
1
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – MODUL 3: PRELOŽENO NA 6.11.-10.11.2020!
19
1
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – MODUL 3: PRELOŽENO NA 6.11.-10.11.2020!
20
1
 • 00:00ORTOPEDSKA MEDICINA CYRIAX – OSVEŽILNA DELAVNICA (HRBTENICA)
21
22
1
 • 00:00Nestabilnost in utesnitev v ramenskem sklepu z vidika Maitland koncepta
23
24
25
26
27
28
29
1
 • 00:00TEMPOROMANDIBULARNI SKLEP V POVEZAVI Z VRATNO HRBTENICO
30
31