V septembru udeleženci tečaja Maitland z zadnjim, četrtim tednom izpopolnjevanja, zaključujejo z izobraževanjem.

Za vse, ki se o udeležbi na tečaju Maitland koncepta v sezoni 2017/2018 še odločate, smo zbrali nekaj njihovih mnenj.

“Na izobraževanju Maitland sem spoznala in se naučila veliko novih tehnik predvsem všeč pa mi je njihov način kliničnega razmišljanja, ker sem dobila nov vpogled pri obravnavi pacientov. Zelo mi koristi pri vsakodnevnem delu, poleg tega pa bolje prepoznavam težave. Všeč mi je, ker na tečaju praktično obravnavamo paciente, predavatelj pa nas vodi skozi obravnavo. Veliko pohvale tudi predavatelju Reneju in Barbari, ki sta izredno strokovna.”

Klavdija Smole

 

“Preden sem se odločila za Maitland, sem o konceptu kar nekaj tednov zbirala informacije in mnenja, od fizioterapevtov, ki koncept poznajo le iz knjig in do tistih, ki so se izobraževanj že udeležili in koncept že uporabljajo v praksi in z njim že dosegajo odlične rezultate.
Odtehtala so pozitivna mnenja in odločila sem se da se izobraževanja udeležim. Za mano je zdaj četrti teden izobraževanja in res sem navdušena! V prvi vrsti nad samim pristopom koncepta, ker je poudarjena celostna obravnava. Prijetno in zelo strokovno mentorstvo opravlja Rene, ki poskrbi, da vsako tehniko najprej dobra spoznamo in razumemo v teoriji in nato sledi še nazoren prikaz v praksi. Všeč mi je, da imamo že v sklopu izobraževanj stik s pacienti, saj to poteka pod strokovnim nadzorom mentorja in nam tako pomaga še bolj izpiliti posamezno tehniko. Za vajo je na voljo spletna stran z videi, ki zelo nazorno prikazujejo in opisujejo samo izvedbo posameznih testiranj, terapij.
Pohvalila bi tudi organizatorko izobraževanja s sekcije za manualno terapijo Barbaro Pantar, saj je odprta za vprašanja, mnenja, pomoč in predvsem skrbi, da vse poteka kot je potrebno.
Maitland koncept bi z veseljem in ponosom predstavila kot zelo uspešno in učinkovito tehniko.”

Patricija Janežič

     

“Za Maitland tečaj sem se odločil, saj sem si želel opraviti en celosten tečaj, ki bi zajel tako ocenenjvanje stanja kot tudi terapijo. Pred tem nisem imel veliko delavnih izkušenj, vendar menim, da to ni imelo negativnega vpliva. Je pa zagotovo nujno, da se to pridobljeno znanje na tečaju potem tudi praktično uporablja. Za zdaj imam (oz. imajo moji pacienti) zelo dobre izkušnje z uporabljenimi tehnikami. Predavatelj Rene je ustvaril sproščeno vzdušje, ki pa vseeno temelji na strokovnosti, kar je res dobra mešanica.”

Tjaž Brezovar

“Najbolj me navdušuje klinično razmišljanje in možnost integracije  drugih metod znotraj kliničnega razmišljanja po Maitland konceptu.”

Jan Tratnik

“Maitland koncept deluje, učinek tehnik je takojšen! To mene pri konceptu najbolj navdušuje, pa tudi pacienti vidijo takojšnje izboljšanje v smislu zmanjšanja bolečine ali povečanega obsega gibljivosti v obravnavani strukturi. Všeč mi je razdelan način kliničnega razmišljanja, preko katerega sestavimo racionalen program terapevtske obravnave. Naš učitelj Rene je odličen pedagog in terapevt z veliko potrpežljivosti, saj so prijemi pri posameznih tehnikah kar zahtevni.”

Nada Naglič

Več informacij o učnem programu in prijavi – tukaj!