MEDNARODNE SMERNICE ZA PODROČJE MIŠIČNO-SKELETNE FIZIOTERAPIJE

CERVICO-TORAKALNI PREDEL

International Framework for Examination of the Cervical Region for potential of Cervical Arterial Dysfunction prior to Orthopaedic Manual Therapy Intervention. Rushton A, Rivett D, Carlesso L, Flynn T, Hing W, Kerry R (2012). International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists
https://www.ifompt.org/site/ifompt/IFOMPT%20cervical%20framework%20final%202020.pdf

Ključni principi:
➢ spremenjena je uporaba terminov: disfunkcija vratne arterije (CAD – cervical artery dysfunction) se nadomesti z vaskularna patologija v vratu
➢ provokacijsko testiranje arterije vertebralis je odsvetovano
➢ priporočilo je informativne narave in ne predpisuje načinovpregledovanja ali obravnave
➢ povdarjen je pomen terapevtove sposobnosti kliničnega sklepanja
➢ osrednjo vlogo pri obravnavi vratnega predela je temeljita instrukturirana anamneza
➢ glavni namen terapevta med zbiranjem podatkov iz zgodovine problema je presoja o možnosti prisotne resne patologije pri pacientu in opredelitev kontraindikacij
➢ klinični/fizioterapevtski pregled se načrtuje na podlagi interpretacije podatkov iz zgodovine in oblikovane hipoteze
➢ pregled mora biti načrtovan tako, da omogoča evalvacijo hipoteze
➢ predlaga se shemo kliničnega sklepanja
➢ pred fizioterapevtskim postopkom mora biti jasno zastavljen cilj, ki se oblikuje na podlagi konsenza med pacientom in terapevtom
➢ opredeli se ključne pomisleke pri uporabi manipulativnih tehnik v področju cervikalnega dela hrbtenice

 

Neck Pain: Revision 2017 Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health From the Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association
https://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2017.0302

Ključni principi:
➢ fizioterapevtski pregled mora izključiti možnost resne patologije v vratnem delu hrbtenice
➢ predlaga klasifikacijo pacientov z bolečino v vratu v 4 kategorije:
1. bolečina v vratu z omejenim obsegom gibljivosti
2. bolečina v vratu s prizadeto sposobnostjo koordinacije
3. bolečina v vratu z glavobolom
4. bolečina v vratu z radikularno simptomatiko
➢ predlaga z dokazi podprte možnosti obravnave pri posameznih kategorijah za akutno, subakutno in kronično stanje

 

Toward Optimized Practice (TOP) Headache Working Group. 2016 September. Primary care management of headache in adults: clinical practice guideline: 2nd edition. Edmonton AB: Toward Optimized Practice.
https://actt.albertadoctors.org/CPGs/Lists/CPGDocumentList/Primary-CareManagement-of-Headache-in-Adults.pdf

Ključni principi:
➢ cilj fizioterapevtskega pregledovanja in ocenjevanja je opredeliti glavobole na primarne in sekundarne (str.2-10)
➢ s postopki fizioterapevtske obravnave lahko vplivamo predvsem na tenzijski glavobol v skupini primarnih (str.32-35) in na cervikogeni glavobol v skupini sekundarnih glavobolov (str. 41)
➢ v pomoč je vprašalnik o glavobolu (str. 67)