Več informacij v prilogi.

Navodila za pisanje člankov

Avtorji oddajo članke po e-pošti na naslov: revija.fizioterapija@physio.si

Etične smernice objavljanja v reviji Fizioterapija. Objavljeno v: Fizioterapija 2018; 26 (2): 60-2.