Skoči na vsebino

RAZPIS za blagajnika ZFS

  • od

objavlja prosto delovno mesto

Blagajnik (m/ž)

Kandidat/ka bo opravljal/a naslednja dela:

  • opravlja celotno delo, povezano z blagajniškim poslovanjem; pravočasno sestavlja zaključni račun; vodi evidence o plačani članarini; poroča izvršilnemu odboru in skupščini o finančnem stanju ZFS ter realizaciji sprejetega finančnega načrta; skupaj s predsednikom ZFS podpisuje listine finančne narave; daje organom podatke o blagajniškem poslovanju

Prijave pošljite do vključno 6. 9. 2022 na naslov info@physio.si s pripisom »Prijava na razpis – blagajnik«

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

R A Z P I S