Skoči na vsebino

RAZPIS ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE ODBORA SEKCIJE FIZIOTERAPEVTOV ZASEBNIKOV ZFS

Datum razpisa: 9.11.2022
Skladno s 47.členom Statuta ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS (Pravilnik), odbor Sekcije fizioterapevtov zasebnikov ZFS (SFZ ZFS)
razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2023 – 2027) za:
– predsednika
– 2 člana odbora

Razpisni pogoji za kandidate

Vabljeni k prijavi!