Pozdravljeni,

na Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS) v trenutni epidemiološki situaciji prihaja zelo veliko vprašanj glede izvajanja fizioterapevtske dejavnosti. Sporočamo, da si vodstvo ZFS v času epidemije koronavirusa aktivno prizadeva za sprotno reševanje zadev in pridobitev informacij z Ministrstva za zdravje RS, ki so ključne za vse fizioterapevte na primarni ravni – tako za člane kot nečlane ZFS. V ta namen je Združenje fizioterapevtov Slovenije v sodelovanju z RSK za fizioterapijo pripravilo Navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času epidemije covid-19, ki so namenjena vodstvu inštitucij in fizioterapevtom, ki izvajajo fizioterapevtsko dejavnost na vseh nivojih javne zdravstvene dejavnosti ter tudi fizioterapevtom v zasebni praksi.

Dokument z navodili in priporočili za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času epidemije covid-19 je ZFS že poslalo v obravnavo na Ministrstvo za zdravje RS in NIJZ. Kot predsednik ZFS sem govoril tudi s podsekretarko na MZ mag. Vesno Zupančič, ki me je seznanila, da obravnava dokumenta poteka po naslednji poti: 

  • Navodila in priporočila, ki sta jih pripravila ZFS in RSK za fizioterapijo, bo najprej podrobno pregledala strokovna posvetovalna skupina pri MZ pod vodstvom prof. dr. Bojane Beović, spec. infektologije, poleg tega pa tudi epidemiologinja Nina Pirnat, dr. med.
  • Dokument gre nato v podpis ministru za zdravje. Šele po tem koraku bo ZFS prejelo odgovor z MZ.

Vsekakor bi želeli poudariti, da vas bomo o povratnih informacijah z ministrstva obvestili takoj, ko jih prejmemo na ZFS.

 

Lep pozdrav

Doc. dr. Tine Kovačič

Predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS)