Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED -delavnica, Zakonodaja s področja zdravstva, Kakovost in varnost zdravstvu – preprečevanje okužb v fizioterapevtski dejavnosti

Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem fizioterapevt opravlja svoje delo, določa tudi naslednje obvezne vsebine:

– zakonodaja s področja zdravstva in poklicno etiko v obsegu 6 ur,

– temeljni postopki oživljanja v obsegu 6 ur,

– kakovost in varnost v zdravstvu v obsegu 6 ur.

Fizioterapevt se iz teh vsebin izpopolnjuje najmanj enkrat v sedmih letih.

Zdravstveni delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo se strokovno izobražujejo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta, zdravstveni delavci z višjo strokovno izobrazbo pa najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri let (5. člen).

6 ur strokovnega izpopolnjevanje se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja.

Strokovne in obvezne vsebine izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj poleg drugih nadzornih dejanj za fizioterapevtsko dejavnost preverja Ministrstvo za zdravje RS z rednim ali izrednim strokovni nadzori, Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za delo RS. 

Udeleženci prejmejo dokazila skladno s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17) 

– STROKOVNA DELAVNICA: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED – 6 ur

– Zakonodaja v zdravstvu – 3 ure

– Kakovost in varnost v zdravstvu – Preprečevanje okužb v fizioterapevtski dejavnosti – 1,5 ure

Priloge:

Vabilo s programom

Prijavnica