Več

12.05.2021 14:30 - 18:30

Čas trajanja (št. ped.ur.): 5 ur (14:30-18:30)
Kraj: On-line
Organizacijski odbor: Danielle Jagodic, Sandra Fabjan, Gabrijela Starc
Vrsta: Strokovno srečanje
Ime in naslov odgovorne osebe za strokovnost: Danielle Jagodic, dipl.fiziot.
Namen: Ker je Covid – 19 najbolj prizadel starejše je namen strokovnega izpopolnjevanja podati iztočnice za nadaljnje delo na osnovi enoletnih izkušenj zdravstvenega tima s poudarkom na fizioterapiji v geriatriji.
Tema je aktualna za vse zdravstvene delavce, predvsem fizioterapevte.
Opredelitev ciljev:
– Fizioterapevtom podati aktualne informacije o Covid -19
– Osvetliti družbeni pomen cepljenja
– Predstavitev zdravstvene oskrbe v bolnišnici, na rehabilitaciji in institucionalnih timih v času epidemije;
– Prikaz izkušenj fizioterapevtov pri delu s starejšimi, ki so zboleli s simptomi Covid -19 na področju respiratorne, skeletno-mišične in rehabilitacijske fizioterapevtske obravnave;
– Prikaz izkušenj in vloge delovne terapije pacientov s Covid -19
– Izkušnje fizioterapevtov v času epidemije v institucionalnem varstvu.
Ciljna populacija: Vsi zdravstveni delavci, predvsem fizioterapevti
Način preverjanja:
Stopnja zahtevnosti: splošna
Predvideno št. udeležencev: 100
Uradni jezik srečanja: slovenski
Višina kotizacije: ni kotizacije

Način prijave je opisan v vabilu spodaj!

Vabilo

Prijavnica