Več

15.04.2017 09:00 - 15:00

Središče Vitalis

Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana

Čas trajanja (št. ped.ur.): 6

Organizacijski odbor: Matej Ipavec dipl. fiziot., mag. kin., dr. Tanja Kajtna, mag. Aleš Vičič

Ime in naslov odgovorne osebe za strokovnost: Matej Ipavec, Tanja Kajtna

Vrsta: seminar

Namen: Seznaniti ciljno publiko s psihologijo in njeno vlogo v rehabilitaciji.

Opredelitev ciljev: Pridobiti znanja o psihičnem odzivu športnika po poškodbi, vpogled v psihološko rehabilitacijo, predstavitev tehnik, ki jih športni psihologi uporabljajo; vloga psihologa in fizioterapevta v rehabilitaciji, prepoznati utesnitve, strah in tesnobo, ki so lahko vzrok težavam pacientom.

Stopnja zahtevnosti: osnovna

Ciljna populacija: člani ZFS, fizioterapevti, psihologi, zdravniki in zdravstveni sodelavci

Predvideno št. udeležencev: 100

Uradni jezik srečanja: slovenščina

Višina kotizacije: € 40,- za člane ZFS, € 50,- za nečlane 

Način prijave je opisan v vabilu spodaj!

Priponke:

Vabilo s programom

Prijavnica