Več

20.03.2020 00:00

Čas trajanja (št. ped.ur.): 6
Organizacijski odbor: Majda Klakočer, Valerija Pretnar Ramovš, Alenka Pogačar
Vrsta: strokovna delavnica
Ime in naslov odgovorne osebe za strokovnost: Lucio Zaghetto
Namen: 
– seznanitev z novostmi in raziskavami na področju laserske terapije v fizioterapiji
– seznanitev z novostmi in raziskavami na področju magnetoterapije v fizioterapiji
Opredelitev ciljev:
Fizioterapevti bodo:
– seznanjeni s terapevtskimi  modalitetami v rehabilitaciji pri terapiji z magnetnim poljem
  • Lastnosti magnetnih polj
  • Delovanje magnetnih polj
  • Biološki učinki na asteoartikularne, nevromuskularne, vaskularne bolezni in regeneracijo tkiva
  • Klinične indikacije in kontraindikacije
  • Aplikacija modalitet
– seznanjeni z novimi mejami v laserski terapiji z visokimi vršnimi pulzi
  • Definicija
  • Znanstvene raziskave
  • Klinične aplikacije: bolečina, edem, tkivo, periferne nevropatije
  • Tech Plus
  • Aplikacija modalitet
– praktično preizkusili in izvajali terapijo z najnovejšim laserjem MLS, ASALaser
– praktično preizkusili in izvajali terapijo  z aparatom Easy Qs.

Stopnja zahtevnosti: osnovna stopnja
Način preverjanje (le če bo): /
Ciljna populacija: fizioterapevti
Predvideno št. udeležencev: 50
Uradni jezik srečanja: angleški s prevodom v slovenski jezik
Višina kotizacije: 50 € za nečlane ZFS; 35 € za člane ZFS

Način prijave: z izpolnjeno prijavnico, poslano na e-naslov Sekcije fizioterapevtov zasebnikov ZFS.

Več informacij je v vabilu s programom.

Vabilo s programom   

Prijavnica