Več

11.04.2019 00:00

Čas trajanja (št. ped.ur.): 6
Organizacijski odbor: Majda Klakočer, Alenka Pogačar
Vrsta: strokovna delavnica
Ime in naslov odgovorne osebe za strokovnost: Lucio Zaghetto
Namen: seznanitev z novostmi in raziskavami na področju laserske terapije na področju fizioterapije
Opredelitev ciljev:
Fizioterapevti bodo: 

  • seznanjeni s pomembnostjo prave valovne dolžine in moči pri laserski terapiji
  • seznanjeni z edinstvenimi in patentiranimi laserskimi pulzi in primerjavami med njimi
  • seznanjeni o uporabi laserja pri nevropatski bolečini
  • praktično preizkusili in izvajali terapijo z najnovejšim laserjem MLS, ASALaser

Stopnja zahtevnosti: osnovna
Način preverjanje (le če bo): /
Ciljna populacija: fizioterapevti
Predvideno št. udeležencev: 50
Uradni jezik srečanja: angleški s prevodom v slovenski jezik
Višina kotizacije: nečlani ZFS: 49 eur, člani ZFS: 35 eur 

 

Prijavite se pri organizatorju izobraževanja, torej pri Sekciji fizioterapevtov zasebnikov ZFS

Več informacij je na voljo v priloženem vabilu s programom.

 

Vabilo s programom

Prijavnica