Več

04.05.2018 do 08.05.2018 08:00

Terme Zreče

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Čas trajanja (št. ped.ur.): 40
Organizacijski odbor: Boštjan Štraus
Vrsta: Tečaj z zaključnim izpitom
Ime in naslov odgovorne osebe za strokovnost: Jožica Zupančič, dipl. fiziot., Cyriax terapevt, mednarodna učiteljica Cyriax metode pri ETGOM (European teaching group of Orthopeadic medicine)
Namen: Usposabljati udeležence za uporabo metode Cyriax v diagnostiki mehkih tkiv lokomotornega aparata v terapevtske namene, predstaviti  udeležencem  uporabo manualne ortopedske  metode  Cyriax v diagnostiki gibalnega aparata (anamneze, funkcionalne preiskava ter palpacija), osvojiti osnovno znanje iz področja Ortopedske medicine Cyriax metode in nadgraditi znanje z  terapevtskimi tehnikami (prečna frikcija, manipulacija, mobilizacija, trakcija), katere so primerne za posamezne lezije mehkih tkiv gibalnega aparata, zagotoviti udeležencem obnovitev in dopolnitev že osvojenega znanja  v vseh perifernih sklepih (goleno, stopalo, koleno, zapestje, roka, komolec, rama), sakroiliakalni sklep, celotna hrbtenica po segmentih.
Opredelitev ciljev: Udeleženci se naučijo funkcionalnega pregleda vseh perifernih sklepov in vseh delov hrbtenice;  funkcionalni pregled vključuje pasivno in aktivno testiranje, testi proti uporu ter palpacijo mehkih tkiv gibalnega aparata, naučijo se posameznih terapevtskih tehnik Cyriax koncepta (prečne frikcije, manipulacije, mobilizacije in trakcije), naučijo se določiti natančno anamnezo in  diagnozo, poudarek na palpaciji – anatomiji in vivo, udeleženci razumejo funkcionalno uporabnost  Cyriax metode v praksi in so sposobni samostojno uporabljati terapevtske tehnike v diagnostiki in v rehabilitacijske namene.
Stopnja zahtevnosti: napredna stopnja
Način preverjanje (le če bo): pisno in praktično
Ciljna populacija: fizioterapevti
Predvideno št. udeležencev: 20
Uradni jezik srečanja: slovenščina
Višina kotizacije: 420,00 € za člane ZFS; 504,00 € za nečlane

Način prijave je opisan v vabilu s programom spodaj!

Priponke:

Vabilo s programom

Prijavnica