Več

18.06.2021 00:00

PRESTAVLJENO IZ 16.4.2021

Čas trajanja (št. ped.ur.): 40
Kraj: Terme Zreče
Organizacijski odbor: Majda Klakočer
Vrsta: Tečaj
Ime in naslov odgovorne osebe za strokovnost: Jožica Zupančič, dipl. fiziot., Cyriax terapevt, mednarodna učiteljica metode Cyriax pri ETGOM (European teaching group of Orthopeadic medicine)
Namen:
• Usposabljati udeležence za uporabnost metode Cyriax v diagnostiki mehkih tkiv lokomotornega aparata v terapevtske namene,
• predstaviti udeležencem anamnezo, funkcionalno preiskavo ter palpacijo,
• osvojiti osnovno znanje iz področja Cyriax metode in znanj s terapevtskimi tehnikami (prečna frikcija, manipulacija, trakcija), ki so primerne za posamezne lezije mehkih tkiv gibalnega aparata,
• zagotoviti udeležencem obnovitev znanja v perifernih sklepih ter hrbtenici po segmentih,
• teoretično in praktično preverjati znanje za dosego naziva Cyriax terapevt oziroma fizioterapevt s specialnimi znanji.
Opredelitev ciljev:
• v modulu se uči o rami, komolcu in vratni hrbtenici.
• ponovijo se vse tehnike iz prvega modula z nekaj dopolnitvami.
• udeleženci se naučijo funkcionalnega pregleda perifernih sklepov in vratne hrbtenice hrbtenice
• naučijo se posameznih terapevtskih tehnik Cyriax koncepta (prečne frikcije, manipulacije, mobilizacije in trakcije)
• naučijo se določiti natančno anamnezo in diagnozo, poudarek je na palpaciji, anatomiji in vivo
• udeleženci razumejo funkcionalno uporabnost Cyriax metode v praksi in so sposobni samostojno uporabljati terapevtske tehnike v diagnostiki in v rehabilitacijske namene
Ciljna populacija: fizioterapevti
Način preverjanja: teoretično in praktično z izpitom
Stopnja zahtevnosti: napredna
Predvideno št. udeležencev: 20
Uradni jezik srečanja: slovenski
Višina kotizacije: za člane ZFS 440€, za nečlane 540€

Način prijave je opisan v vabilu spodaj!

Vabilo

Prijavnica