Več

01.06.2018 12:00 - 17:00

ZD Ljubljana – Center

Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Čas trajanja (št. ped.ur.): 4
Organizacijski odbor: Majda Klakočer, Valerija Pretnar Ramovš
Vrsta: strokovni sestanek – seminar
Ime in naslov odgovorne osebe za strokovnost: Valerija Pretnar Ramovš
Namen: Strokovni posvet je namenjen fizioterapevtom in vodjem fizioterapevtskih timov za pridobivanje znanj in informacij  o nenehnem izboljševanju kakovosti, strokovnosti in poenotenju izvajanja fizioterapevtske dejavnosti.
Opredelitev ciljev: Seznanitev z novostmi v pripravništvu za fizioterapijo – programom in priporočeno izvedbo pripravništva in fizioterapiji na domu, kot izzivu za izvajalce in uporabnike fizioterapevtskih storitev. Zagotoviti poenotenje in višjo raven strokovnosti in kakovosti izvajanja fizioterapevtske dejavnosti, seznanitev zasebnih izvajalcev o obvezni dokumentaciji za izvajanje dejavnosti.
Stopnja zahtevnosti: osnovna
Način preverjanje (le če bo): ne
Ciljna populacija: fizioterapevti
Predvideno št. udeležencev: 60
Uradni jezik srečanja: slovenščina
Višina kotizacije: € 39,00 za člane SFZ, € 59,00 za člane ZFS, € 80,00 za nečlane

Način prijave je opisan v vabilu spodaj!

Priponke:

Vabilo s programom

Prijavnica