Več

11.11.2017 08:15 - 16:30

Kongresni center Thermana Laško

Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško

Čas trajanja (št. ped.ur.): 8
Organizacijski odbor: Majda Klakočer, Boštjan Štraus, Simona Novak
Vrsta: simpozij
Ime in naslov odgovorne osebe za strokovnost: Boštjan Štraus, ZP Vojnik, Keršova ulica 1, 3212 Vojnik
Namen: Poglobiti in razširiti znanje, informacije ter izmenjava izkušenj ciljne publike o terapevtskem pristopu k obravnavi pacientov s skoliozo s primerjavo dobrih praks v različnih terapevtskih okoljih.
Opredelitev ciljev: Udeleženci bodo pridobili znanja o operativnem zdravljenju skolioze ter znali uporabiti znanja in informacije o različnih terapevtskih pristopih k obravnavi pacientov s skoliozo ter jih vključiti v proces fizioterapevtske obravnave v praksi.
Stopnja zahtevnosti: bazična stopnja
Ciljna populacija: fizioterapevti
Predvideno št. udeležencev: 60
Uradni jezik srečanja: slovenščina
Višina kotizacije: 70,00€ za člane CERE, 80,00€ za člane ZFS, 120,00€ za nečlane

Način prijave je opisan v vabilu!

Priponke:

Vabilo s programom

Prijavnica