Pozdravljeni vsi kolegi fizioterapevti – člani in nečlani ZFS,

s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJIZ) in Ministrstva za zdravje RS (MZ) v zadnjih dveh dneh nismo prejeli odgovora glede natančnejših navodil za delo v ambulantni fizioterapiji, smo pa 11. 3. 2020 prejeli pisna in ustna navodila od podsekretarke dr. Vesne Zupančič z Ministrstva za zdravje RS, na podlagi katerih sem kot predsednik ZFS svetoval vsem fizioterapevtom, da je v tem trenutku ključnega pomena, da se do preklica ustavi vse fizioterapevtske aktivnosti, tako v javnem kot zasebnem sektorju, ki niso ključnega življenjskega pomena (kot npr. specifični postopki respiratorne fizioterapije pri ogroženih bolnikih idr.), oziroma  se izvaja le  tiste fizioterapevtske (zdravstvene) storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice na zdravje pacienta.

S strani MZ smo 18. 3. 2020 prejeli dopis (Dragana.Dujic@gov.si v imenu katastrofna.mz@gov.si), da navodila za strokovno javnost najdemo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-zdravstveni-delavci#navodila-za-zdravstvene-delavce

V sodelovanju z različnimi deležniki so bila za posamezna področja pripravljena dodatna navodila:

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/03/Priporočila-za-preprečevanje-prenosa-okužbe-z-virusom-COVID-19-PMS.pdf

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-obravnavo-osebe-s-sumom-na-okuzbo-s-sars-cov-2-v-socialno-varstvenih-zavodih

Na podlagi odgovora MZ z dne 18. 3. 2020 smo v ZFS ocenili, da obstoječa navodila (dosegljiva na zgornjih povezavah) ne zadoščajo in je zaradi specifik dela za področje izvajanja fizioterapevtskih storitev potrebno dodatno navodilo, ki smo ga sprejeli na 15. korespondenčni seji izvršilnega odbora ZFS, in ga bomo posredovali MZ, NIJZ in Združenju javnih zdravstvenih zavodov.  

Do danes (20. 3. 2020) smo na ZFS prejemali informacije številnih fizioterapevtov, da so številna vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na poziv ministra, pristojnega za zdravje, zaposlene fizioterapevte, ki izvajajo preventivno dejavnost, prerazporedila na izvajanje nalog, povezane z obvladovanjem širjenja covid-19, ter informacije, da posamezna vodstva zdravstvenih domov ne upoštevajo vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in izpostavljajo naše kolege fizioterapevte visokemu tveganju, saj so še vedno primorani izvajati fizioterapevtske storitve pod stopnjo zelo hitro in to brez sredstev za osebno zaščito (kot so rokavice, kombinezoni, obleke, maske in očala) v času, ko je v Sloveniji razglašena epidemija SARS-CoV-2, v svetu pa pandemija SARS-CoV-2.  

Danes, 20. 3. 2020, smo na 15. korespondenčni seji izvršilnega odbora Združenja fizioterapevtov Slovenije – edinega strokovnega združenja fizioterapevtov v Sloveniji, ki deluje javno in v javnem interesu, sprejeli sklep, da naj bo v okviru ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 v primarni zdravstveni dejavnosti in samoplačniških fizioterapevtskih ambulantah do preklica prepovedano izvajanje vseh fizioterapevtskih storitev ne glede na stopnjo nujnosti.  

Tako iz Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT) kot iz ER WCPT in posameznih članic WCPT (kot je Ameriško združenje fizioterapevtov (APTA) idr.) smo prejeli informacije, da je v teh izrednih razmerah (ko je s strani Svetovne zdravstvene organizacije razglašena pandemija SARS-CoV-2) med fizioterapevti v porastu uporaba e-zdravja in tele-zdravja (angl. e-health/tele-health) pri pacientih, kjer je seveda to izvedljivo in možno.    

Dragi fizioterapevti širom Slovenije, ne pozabite, da je članstvo v ZFS čast za vse fizioterapevte v Republiki Sloveniji in izraža poklicno in stanovsko pripadnost ter solidarnost med izvajalci fizioterapevtske dejavnosti!

Trdno verjamem, da je v teh izrednih razmerah pomen medsebojne podpore in pomoči še kako pomemben. Ostanite zdravi!!!

 

Dr. Tine Kovačič, predsednik Združenja Fizioterapevtov Slovenije