NOVO: NAVODILA ZA SPREJEM IN ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO PACIENTOV Z NEGATIVNO EPIDEMIOLOŠKO ANAMNEZO IN BREZ ZNAKOV BOLEZNI COVID-19, z dne 29.5.2020

Pozdravljene kolegice fizioterapevtke in kolegi fizioterapevti,

včeraj ste prejeli NAVODILA IN PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI V ČASU ZAČASNIH UKREPOV ZARADI COVID – 19, ki so namenjena vodstvu inštitucij in fizioterapevtom, ki izvajajo fizioterapevtsko dejavnost na vseh nivojih javne zdravstvene dejavnosti, kot tudi fizioterapevtom v zasebni praksi v času epidemije COVID – 19, in so objavljena na naši spletni strani ZFS in tudi na spletni strani MZ. Dokument je stopil v veljavo s podpisom ministra za zdravje Tomaža Gantarja, torej z dnem, 28. 4. 2020.

S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli odgovor, da lahko fizioterapevti, ki izvajajo fizioterapevtsko dejavnost na vseh nivojih javne zdravstvene dejavnosti, kot tudi fizioterapevti zasebniki, pričnejo z izvajanjem dejavnosti fizioterapije s 4. 5. 2020 v skladu z omenjenimi navodili in priporočili.

Kar posledično pomeni, da delo na področju fizioterapije poteka v skladu z drugo epidemiološko fazo, ko stanje pacientom končno dovoljuje obisk fizioterapevtske ambulante. Ukrepi v tej fazi so navedeni v včeraj sprejetem dokumentu (predlagamo, da ga skrbno preberete in proučite).

RSK za fizioterapijo je na pobudo Ministrstva za zdravje dne 19. 4. 2020 na MZ poslalo dopis s prioritetami obravnav na področju fizioterapije, v katerem so navedene obrazložitve glede spremembe dela na področju fizioterapevtskih obravnav – tako v času razglašene epidemije kot tudi kasneje – in slonijo na sprejetih vsebinah iz dokumenta Navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtskih dejavnosti v času epidemije COVID-19, ki ga je podpisal minister za zdravje Tomaž Gantar.

Iz dopisa ZZZS-ja je jasno razbrati, da bo ZZZS sodeloval z MZ-jem in pripravil enotne kriterije in morebitne spremembe v financiranju zdravstvenih storitev (glej v priponki).

Dopis ZZZS

 

Lep pozdrav

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS