31 inštitucij je v 20 krajih in na 36 lokacijah po Sloveniji v mesecu septembru in mesecu oktobru 2019 organiziralo 61 promocijskih dogodkov, vključno s tiskovno konferenco (54 dogodkov septembra in 7 dogodkov oktobra).

V teh dveh mesecih smo fizioterapevti v Sloveniji z organiziranimi in zdravju prijaznimi dogodki obravnavali 1677 udeležencev različnih starosti (od tega se je septembra naših dogodkov udeležilo 1367 oseb).

Največje število udeležencev dogodkov so dosegli organizatorji iz Zdravilišča Rogaška – Zdravstvo d.o.o. (163 udeležencev na štirih dogodkih), Splošne bolnišnice Murska Sobota (154 udeležencev na dveh dogodkih), Zdravilišča Laško (150 oseb na devetih dogodkih), ZUVD Dornava (123 oseb na šestih dogodkih), Splošne bolnišnice Novo Mesto (100 udeležencev na enem dogodku), DFUS Trbovlje (96 udeležencev na štirih dogodkih), NIJZ (94 oseb na štirih dogodkih) in CUDV Dobrna (80 oseb na enem dogodku).

14. septembra je bil izveden tudi tradicionalni pohod FT na Veliko Planino v organizaciji Sekcije fizioterapevtov zasebnikov, ki se ga je udeležilo 8 pohodnikov.

Na lokalnih dogodkih so kolegi fizioterapevti organizirali in izvedli t.i. »odprte dneve/tedne«, predavanja in/ali vadbene delavnice (večinoma na temo »Fizioterapija in kronična bolečina«), meritve in testiranja ter ocene drže, individualne posvete, prikaze raznih preventivnih ali terapevtskih vadb na kopnem in v vodi (predvsem za zdravo hrbtenico, trening mišic medeničnega dna, vadba za ramenski obroč, osteoporozo, hujšanje, vadba za boljše ravnotežje in koordinacijo, moč, raztezne vaje, dihalne vaje), predstavitve nordijske hoje, pilatesa in drugih rekreacijskih vadb, meditacijo, predstavitev FT pregledov in FT postopkov (kinezioterapija, manualna terapija, podporni FT postopki) v ambulantah in promocijo dela FT v ZVC in CKZ, aktivne odmore v delovnih organizacijah, pohode na bližnji hrib ipd.

Ciljna populacija na dogodkih so bili zaposleni, obiskovalci, gostje oziroma pacienti in svojci v javnih in zasebnih zdravstvenih inštitucijah, stanovalci v socialnih zavodih ter vsi zainteresirani mimoidoči in člani društev v lokalni skupnosti.

Na nacionalni ravni smo predstavniki ZFS svojo stroko in lokalne dogodke FT promovirali preko produkcije in distribucije v slovenščino prevedenega WCPT plakata in letaka 2019, ZFS zloženke »Predstavitev poklica fizioterapevt«, WCPT nalepk »Movement for health« ter izvedbe tiskovne konference 4. 9. 2019 na sedežu ZFS, ki so se je udeležili novinarji iz medijev, kot so STA, Nova 24 TV in revija Vzajemnost. Promocijo smo izvajali tudi preko objav na socialnih omrežjih, kot sta FB in Instagram. Pojavljali smo se tudi s prispevki v tiskanih medijih (Polet – priloga časopisa Delo, Nedeljski dnevnik), s prispevki na radijskih (Radio SLO 1) in TV postajah (TV SLO1).

Na lokalni ravni so kolegi fizioterapevti svoje dogodke promovirali in vabili udeležence s pomočjo WCPT plakata in letaka 2019, ZFS zloženke, preko za svoje dogodke izdelanih plakatov in letakov, nameščenih v čakalnicah in/ali oglasnih deskah, ter v lokalni skupnosti. Dogodke in FT na splošno so nekateri promovirali preko članka in/ali avdio oziroma video prispevka v svojih inštitucijah in/ali lokalnih medijih (radio Aktual Kum, radio Celje, radio Krka, TV Kanal, radio Murski Val, časopis Gorenjski glas, Dobrčan, Novi tednik Celje, Vestnik (prekmurski regijski časopis)) ali na svojih internetnih in/ali intranetnih straneh, internih glasilih (npr. glasilo URI Soče – GIBKO, glasilo Splošne bolnišnice Murska Sobota – Modri Dirkač) in na raznih FB straneh. Nenazadnje so udeležence dogodkov vabili tudi preko telefonskega klica ali poslanega e-sporočila in z ustnimi vabili.

 

CUDV DOBRNA

                                                                              

DSO ŠIŠKA

       

       

DUSF TRBOVLJE

 

     

GINEKOLOŠKA KLINIKA LJ

  

 

 ZASEBNA FIZIOTERAPIJA VALERIJA PRETNAR RAMOVŠ, JAVNI ZAVOD RATITOVEC                         

        

OČESNA KLINIKA LJ    

                              

ZD CKZ NOVA GORICA

       

                                                                                                           

ZD NOVA GORICA

       

 ZD KRANJ

ZD LJUBLJANA VIČ                                                                                                                                                                

       

 ZD RIBNICA

 

ZDRAVILIŠČE LAŠKO

     

                    

  ZD SLOVENSKA BISTRICA