20 inštitucij je v 12 krajih in na 26 lokacijah po Sloveniji v obdobju od 7. septembra do 2. oktobra 2020 organiziralo 27 promocijskih dogodkov in aktivnosti, vključno s tiskovno konferenco. Od tega je bilo 20 enodnevnih dogodkov in 7 takšnih, ki so trajali skupaj nekaj dni ali tednov. Zagotovo je bilo izvedenih 17 prijavljenih dogodkov in aktivnosti, medtem ko je bil 1 dogodek prestavljen za izvedbo pozno v mesec oktober zaradi premajhnega interesa ciljne skupine na predvideni dan v septembru. Žal pa 10 organizatorjev ni poročalo do roka za poročanje, zato nimamo podatka o njihovi morebitni realizaciji.  

Fizioterapevti v Sloveniji smo kljub specifični COVID-19 situaciji z organiziranimi in zdravju prijaznimi dogodki in aktivnostmi glede na poročanje 7-ih organizatorjev obravnavali nekaj več kot 100 udeležencev različnih starosti. Pri 10-ih dogodkih in aktivnosti pa organizatorji niso navedli števila udeležencev, največkrat zaradi tega, ker števila udeležencev niso spremljali ali pa narava dogodka oz. aktivnosti ni omogočala tovrstne ocene. 

Največje število udeležencev dogodkov so glede na poročanje dosegli organizatorji iz Doma starejših občanov Ljubljana Šiška (41 udeležencev na enem dogodku), ZVC ZD Škofja Loka (23 udeležencev na treh dogodkih), ZVC ZD Tolmin (10 oseb na enem dogodku) in CKZ ZD Šentjur (6 oseb na enem dogodku).  

Največkrat dogodkov in aktivnosti je bilo izvedenih v obliki razstave (8-krat), v živo na prostem (7-krat), v živo v zaprtem prostoru (6-krat), medtem ko sta bila 2 organizatorja izvedla svoj dogodek oz. izvajala svoje aktivnosti v živo na daljavo (on-line).  Kolegi fizioterapevti so se letos v veliki večini odločili izvajati svoje dogodke in aktivnosti na individualni način in sicer 11-krat (npr. individualni pogovor, svetovanja, meritve in demonstracije vadbe). 5-krat so se odločili za skupinsko demonstracijo vadbe in 5-krat organizirali tudi informacijske točke, medtem ko so 3-krat izvedli predavanja in po 2-krat pohod in testiranja. Po 1-krat je bila izvedena delavnica in t.i. »zdravstveni izziv«.

Teme, ki so bile obravnavane na dogodkih so bile večinoma vezane na temo »Fizioterapija in COVID-19: od preventive do rehabilitacije« (15-krat), promocijo zdravstveno-vzgojnih programov v ZVC in CKZ (8-krat), aktivnega odmora (5-krat), števila dnevnih korakov oz. hoje (4-krat), razlike me d zmerno in visoko intenzivno telesno dejavnostjo (3-krat), in dihalnih vaj (3-krat). Po 2-krat so bile teme vezane na preprečevanje padcev ali statičnih drž (sedenje, stoja) in ergonomskih ukrepov, medtem ko so teme vezane na trening mišic medeničnega dna in vaj za zdravo hrbtenico obravnavali samo na po 1-em dogodku.  

Ciljne populacije na dogodkih so bile vse starostne skupine, delovno aktivna populacija, starejši, upokojenci, kronični bolniki ter COVID-19 bolniki in rekonvalescenti.

Na nacionalni ravni smo predstavniki ZFS svojo stroko in lokalne dogodke FT promovirali preko produkcije in distribucije v slovenščino prevedenega plakata in dveh ikonografij Svetovne fizioterapije (prej WCPT) 2020 ter ZFS zloženke »Predstavitev poklica fizioterapevt«. Za podporo izvajalcem dogodkov in aktivnosti je Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja v sodelovanju z NIJZ izdelala tudi tipsko ppt prezentacijo z naslovom »Fizioterapija in COVID-19: od preventive do rehabilitacije«. Točno na Svetovni dan fizioterapije je bila v torek 8. septembra dopoldan izvedena tudi tiskovna konferenca, in sicer v Domu po Gorco v Mariboru, katere so se udeležili novinarji iz medijev STA, TV Slovenija, Radio Slovenija, Radio City, POP TV, Kanal A, Dnevnik, Večer, Maribor24, Net tv, Planet tv in Nova24. Promocijo smo izvajali tudi preko objav socialnih na omrežjih kot sta FB in instagram. Objavili smo tudi 2 reportaži o glavnih dogodkih na spletni strani ZFS in sicer obisku vodstva ZFS v Domu pod Gorco v Mariboru ter delovnem obisku v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. Tiskovne agencije (STA) so povzele 7 novic o dogodkih. Pojavljali smo se tudi z večkratnimi prispevki (skupno 9) v tiskanih medijih (Večer, Sobotna priloga Večera, Delo, Slovenske novice, Dnevnik, Nedeljski dnevnik) in 26 prispevki v 18 spletnih medijih, s po več – skupno 15 prispevki na različnih radijskih postajah (Radio Slovenija 1, Radio Maribor, Radio 1, Radio City, Radio Maribor MM1, Radio Sraka, Radio Velenje, Radio Sora) in 10 prispevki na TV postajah (TV Slovenija 1, PTV Maribor, POP TV, Kanal A, Planet TV, Nova 24 TV, Idea TV). Skupno je bilo v medijih v obdobju med 24. 8. in 24. 9. zaznanih 67 objav.

Izvajanje fizioterapije na daljavo v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

Skupinska vadba v Domu pod Gorco

Aktiven odmor pred ZD Škofja Loka

Razstava pisno-slikovnega gradiva v ZD Tolmin

Meritve oskrbovancev v DSO Ljubljana Šiška