Spoštovani,

delovna skupina za oblikovanje predloga normativov na področju fizioterapije v zdravstveni dejavnosti v sestavi Jasmina Beličič, dipl. fiziot., Petra Dovč, dipl. fiziot., Jožica Zobavnik, dipl. fiziot., Milena Grmič, dipl. fiziot., Jahnavi Vaishnav, dipl. fiziot., Andrej Martič, dipl. fiziot., Danielle Jagodic, dipl. fiziot. in Janez Špoljar, mag. fiziot. želi seznaniti članice in člane ZFS, da je pričela z delom, kljub temu, da vlada opravlja le tekoče posle. Želimo biti namreč pripravljeni na pogajanja z vlado, takoj ko bo ta operativna v novi sestavi. Ker bo na področju fizioterapije v Sloveniji to prvi dokument te vrste, standarde in normative imajo do sedaj izdelane medicinske sestre in zdravniki v Modrih knjigah standardov in normativov, želimo k sodelovanju pritegniti tudi vas članice in člane. Zato vas prosim, da nam posredujete koristne podatke, relevantne dokumente in primere v zvezi s kadrovanjem, normativi in standardi iz tujine, ki bi nam bili v pomoč. Potrebujemo z dokazi in podatki podprte dokumente, ki so primerni za primerjavo in morebiten prenos v slovenski prostor. Kontaktne osebe so: primarna raven Petra Dovč (petra.dovc@kclj.si), sekundarna raven Jožica Zobavnik (jozica.zobavnik@kclj.si), terciarna raven Janez Špoljar (janez.spoljar@ir-rs.si) in socialni zavodi Danielle Jagodic (danielle@fizioterapija-jagodic.si). Ker smo skupaj močnejši, vas v upanju na sodelovanje lepo pozdravljam.

Janez Špoljar, mag. fiziot., podpredsednik ZFS