Gabrijela STARC

Gabrijela STARC

Predsednica ZFS ter predstavnica WCPT

Redelonghijeva 27, 1000 Ljubljana
031 345 728
starc.gabrijela@gmail.com gabrijela.starc@physio.si

Gabrijela Starc je diplomirala na ljubljanski zdravstveni fakulteti. Po zaključenem pripravništvu in strokovnem izpitu je bila 3 leta zaposlena na Ginekološki kliniki UKC v Ljubljani, kot fizioterapevtka. Zaključila je študij organizacijskih ved in magistrski študij kineziologije. Izpopolnjevala se je eno leta v ZDA, in pol leta v Veliki Britaniji. 30 let je bila zaposlena kot predavateljica za področje fizioterapije na ZF Univerze v Ljubljani. Trikrat je je bila predstojnica oddelka za fizioterapijo. Leta 2005 je prejela priznanje za posebne zasluge pri razvijanju pedagoškega, znanstvenega in strokovnega dela.
V Združenju Fizioterapevtov Slovenije (ZFS) je opravljala funkcijo tajnice, podpredsednice in predsednice komisije za stalni poklicni razvoj. Mesto predsednice ZFS ji je bilo zaupano marca 2015.

Janez ŠPOLJAR

Janez ŠPOLJAR

Podpredsednik ZFS

   URI Soča 
 
  janez.spoljar@gmail.com 

Sonja KOKALJ

Sonja KOKALJ

Blagajničarka ZFS

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
(01) 475 81 46
sonja.kokalj@gmail.com

Simona PAVLIČ ZALOŽNIK

Simona PAVLIČ ZALOŽNIK

Predsednica Statutarne komisije

Unior d.d.  Terme Zreče, Kovaška cesta 10,  3214 Zreče
031 682 303
 simona.pavlicz@gmail.com

 

Mojca MOČNIK LEKŠE

Mojca MOČNIK LEKŠE

Tajnica ZFS

ZFS, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
051 442 626
info@physio.si

Urška PUH

Urška PUH

Glavna in odgovorna urednica Fizioterapije

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za fizioterapijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
(01) 300 11 46
urska.puh@zf.uni-lj.si

Renata VAUHNIK

Renata VAUHNIK

Predsednica komisije za SPR

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Predstojnica oddelka za fizioterapijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
renata.vauhnik@zf.uni-lj.si