Doc. dr. Tine KOVAČIČ

Doc. dr. Tine KOVAČIČ

Predsednik ZFS

  Alma Mater Europaea – ECM, Vodja doktorskega in magistrskega študijskega programa fizioterapija, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor

tine.kovacic2@triera.net

Janez ŠPOLJAR, mag. fiziot.

Janez ŠPOLJAR, mag. fiziot.

Podpredsednik ZFS

   URI Soča 
 
  janez.spoljar@gmail.com 

ANJA REGNER

ANJA REGNER

Blagajničarka ZFS

   URI Soča     

 blagajnik@physio.si

MAG. Simona PAVLIČ ZALOŽNIK

MAG. Simona PAVLIČ ZALOŽNIK

Predsednica Statutarne komisije

Unior d.d.  Terme Zreče, Kovaška cesta 10,  3214 Zreče
031 682 303
 simona.pavlicz@gmail.com

 

Mojca MOČNIK LEKŠE

Mojca MOČNIK LEKŠE

Tajnica ZFS

ZFS, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
051 442 626
info@physio.si

IZR. PROF. DR. Darja RUGELJ

IZR. PROF. DR. Darja RUGELJ

Glavna in odgovorna urednica Fizioterapije

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Vodja biomehanskega laboratorija, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

darja.rugelj@zf.uni-lj.si , revija.fizioterapija@physio.si

-

-

Predsednica komisije za SPR