Doc. dr. Tine KOVAČIČ

Doc. dr. Tine KOVAČIČ

Predsednik ZFS

 Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, CUDV Dobrna, Lokovina 13a, 32014 Dobrna; 

Alma Mater Europaea ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor

tine.kovacic2@triera.net

MAG. Janez ŠPOLJAR

MAG. Janez ŠPOLJAR

Podpredsednik ZFS

   URI Soča 
 
  janez.spoljar@gmail.com 

ANJA REGNER

Blagajničarka ZFS

   URI Soča     

 blagajnik@physio.si

MAG. Simona PAVLIČ ZALOŽNIK

MAG. Simona PAVLIČ ZALOŽNIK

Predsednica Statutarne komisije

Unior d.d.  Terme Zreče, Kovaška cesta 10,  3214 Zreče
031 682 303
 simona.pavlicz@gmail.com

 

Mojca MOČNIK LEKŠE

Mojca MOČNIK LEKŠE

Tajnica ZFS

ZFS, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
051 442 626
info@physio.si

IZR. PROF. DR. Urška PUH

IZR. PROF. DR. Urška PUH

Glavna in odgovorna urednica Fizioterapije

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za fizioterapijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
(01) 300 11 46
urska.puh@zf.uni-lj.si

DOC. DR. Renata VAUHNIK

DOC. DR. Renata VAUHNIK

Predsednica komisije za SPR

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Predstojnica oddelka za fizioterapijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
renata.vauhnik@zf.uni-lj.si