Vstopna stran » Predsedstvo

Predsedstvo

Predsedstvo / vodstvo ZFS:

ZFS | Tine Kovačič

doc.dr. Tine Kovačič
Predsednik

ZFS | Janez Špoljar

Janez Špoljar, mag. fiziot.
Podpredsednik

ZFS | Predsedtvo

Mojca Močnik Lekše
Tajnica

ZFS | Predsedtvo

Klara Samide
Blagajničarka

Predsedstvo odborov in komisij:

Nadzorni odbor

ZFS | Predsedtvo

Statutarna komisija

ZFS | Predsedtvo

mag. Simona Pavlič Založnik
Predsednica

Komisija SPR

ZFS | Predsedtvo

Razširjeni strokovni kolegij (RSK)

ZFS | Predsedtvo

Komisija za zasebno dejavnost in izdajo mnenj

ZFS | Predsedtvo

Komisija za priznanja ZFS

ZFS | Predsedtvo

Odbor za strokovna vprašanja

ZFS | Predsedtvo

Častno razsodišče

ZFS | Predsedtvo

Uredniško-znanstveni odbor

ZFS | Darja Rugelj

izr. prof. dr. Darja Rugelj
Glavna in ogovorna urednica revije Fizioterapija

Predsedstvo regij:

Koordinator regij

ZFS | Predsedtvo

Celjska regija

ZFS | Predsedtvo

Dolenjska regija

ZFS | Predsedtvo

Gorenjska regija

ZFS | Predsedtvo

Goriška regija

ZFS | Predsedtvo

Ljubljanska regija

ZFS | Predsedtvo

Mariborska regija

ZFS | Predsedtvo

Pomurska regija

ZFS | Predsedtvo

Primorska regija

ZFS | Predsedtvo

Predsedstvo sekcij:

Koordinator sekcij

ZFS | Predsedtvo

Sekcija za nevrofizioterapijo

ZFS | Tina Freitag

Tina Freitag, dipl.fiziot.
Predsednica

Sekcija za manualno terapijo

Barbara Pantar, viš. fiziot., asist. imta
Nadomestna članica z glasovalno pravico

Sekcija za fizioterapijo v športu

ZFS | Eva Uršej

doc. dr. Eva Uršej, prof. šp. vzg., dipl. fiziot.
Predsednica

Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk

ZFS | Predsedtvo

Sekcija fizioterapevtov v OZV

ZFS | Petra Žagar

Petra Žagar, dipl. fiziot.
Predsednica

Sekcija fizioterapevtov naravnih zdravilišč

ZFS | Predsedtvo

Sekcija fizipterapevtov v geriatriji

ZFS | Predsedtvo

Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja

ZFS | Andrea Backović

Andrea Backović Juričan, viš. pred., univ. dipl. org., dipl. del. ter., viš. fiziot.
Predsednica

Sekcija fizioterapevtov zasebnikov

ZFS | Predsedtvo

Sekcija študentov fizioterapije

ZFS | Jana Hočevar

Jana Hočevar
Predsednica