Organizacijski odbor za Kongres fizioterapevtov Slovenije, ki bo potekal 27. in 28. septembra 2019 v Laškem, vabi študente fizioterapije k sodelovanju v obliki prostovoljnega dela za Kongres in na Kongresu.

Pogoji so:  veljaven študentski status za tekoče študijsko leto, članstvo v Sekciji študentov fizioterapije in plačana članarina za tekoče leto.

Zaželene so predhodne izkušnje s prostovoljnim delom.

Zainteresirane prosimo, da preko e- pošte kontaktirajo tajništvo ZFS.