V soboto, 12.5.2018, je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekal prvi dogodek Študentske sekcije ZFS – Karierni dan. Študentska sekcija je obstajala že prej, vendar se je letos januarja izvolilo novo predsedstvo in začrtalo cilje za letošnje leto, med katerimi je bil tudi omenjeni dogodek.

Karierni dan je bil organiziran z namenom, da bi študentom fizioterapije predstavili relevantne podiplomske študijske programe ter različna področja fizioterapije. Predavatelji so študentom predstavili svoje osebne izkušnje tekom podiplomskega študija, dela, študija v tujini, potekala je karierna delavnica, predstavitev pripravništva in strokovnega izpita, dela športnih in nevrofizioterapevtov, obiskal pa nas je tudi Anthony Demont, član WCPT, ki nam je predstavil različne možnosti mobilnosti študentov med študijem ali po njem.

Veseli smo odličnega odziva študentov, ki so več kot očitno zainteresirani za bodoči poklic in njegov razvoj. V prihodnosti bi z organizacijo podobnih dogodkov radi povezali študente vseh fakultet fizioterapije in tako sklepali nova poznanstva, saj verjamemo, da je prihodnost v povezovanju.