V skladu s Pravilnikom o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije Sekcija za fizioterapevte v geriatriji razpisuje volitve za predsednico/predsednika  in dva člana odbora sekcije za obdobje 2019-2023.

Pogoji za prijavo za mesto predsednice/predsednika:

  • Član/ica ZFS najmanj 10 let.
  • Redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.
  • Želja po usmerjanju in razvoju geriatrične fizioterapije.

Pogoji za prijavo za mesto člana/ice odbora SFG:

  • Član/ica ZFS najmanj 5 let.
  • Redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.
  • Želja po usmerjanju in razvoju geriatrične fizioterapije.

Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika in za člana odbora sekcije.

Kandidati naj k vlogi predložijo:

  • Življenjepis s poudarkom na strokovnih aktivnostih.
  • Program dela oziroma vizijo delovanja SFG za mandatno obdobje.

 

Vlogo s strokovnim življenjepisom, vizijo in programom dela strokovne sekcije za naslednja štiri leta pošljite  na sedež  ZFS, Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@physio.si s pripisom: »VOLITVE Sekcije fizioterapevtov v geriatriji«. V vlogi navedite za katero mesto kandidirate. Obravnavali bomo vloge, ki bodo prispele na ZFS do vključno 2.12.2019  do 12. ure.

Danielle Jagodic, predsednica Sekcije fizioterapevtov v geriatriji ZFS