Gorenjska regionalna enota Združenja fizioterapevtov Slovenije v skladu z 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije razpisuje volitve za predsednika in podpredsednika Gorenjske regije za obdobje: november 2020–november 2024.

Kandidat za predsednika regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

  1. član ZFS najmanj 10 let in deluje v regionalni enoti, ki jo vodi,
  2. redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

 

Kandidat za člana odbora regionalne enote mora izpolnjevati naslednje pogoje (23. člen Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije):

  1. član ZFS najmanj 5 let in deluje v regionalni enoti,
  2. redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let.

 

Kandidati naj vložijo:

  1.  Pisno kandidaturo na obrazcu ( Obrazec za kandidaturo ZFS (3 downloads) ),

  2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,

  3.  program dela Gorenjske regionalne enote ZFS za mandatno obdobje (kandidati za predsednika).

 

Vlogo z življenjepisom in program dela GRE za naslednja štiri leta pošljite na: gore@physio.si s pripisom »VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA GORENJSKE REGIONALNE ENOTE«. 

Obravnavali bomo popolne vloge, ki bodo opremljene z vso zahtevano dokumentacijo na navedeni e-naslov prispele do vključno 20. 11. 2020.

Predsednica Gorenjske regionalne enote Združenja fizioterapevtov Slovenije

Andreja Kancilija Staničić, dipl. fiziot.