PRIPOROČENI STANDARDIZIRANI OCENJEVALNI POSTOPKI V FIZIOTERAPIJI (IZVEDBENI)_1
Opis poklica fizioterapevta RSK 2012

Dokument Opis poklica fizioterapevt (Policy statement: Description of physical therapy) (1) je, z dovoljenjem avtorjev, prevedel in za slovenske razmere delno prilagodil in dopolnil Razširjen strokovni kolegij za fizioterapijo (potrjeno na seji junija 2012).

Več informacij v prilogi.

Priponke:

opis-poklica-fizioterapevt-rsk-2012

Kriteriji za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave

Izobraževanja, ki izpolnjujejo kriterije za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave iz posameznih področij so priloga zapisnika 11. seje RSK za fizioterapijo (z dne 13.6.2013). Te kriterije bo RSK za fizioterapijo na pobudo člana RSK ali posameznih slovenskih fizioterapevtov ali strokovnih združenj po potrebi sproti dopolnjeval, in sicer upoštevajoč uveljavljene strokovne kriterije in razvoj stroke v svetu.

Več informacij v prilogah.

Kriteriji za SpecFO v osnovni zdravstveni dejavnosti 507028

Oddaja vloge za SpecFO

RSK_Dopis – izvajalci izpopolnjevanj

 

TEMELJNI STANDARDI ZA FIZIOTERAPEVTSKO PRAKSO