Elza Anžel

Predsednica

elza.anzel@guest.arnes.si,  

gre@physio.si

 

 

Mojca Bolčina

Podpredsednica

CIRIUS VIPAVA
VOJKOVA 33
5271 VIPAVA
(05) 365 52 09
mojca.bolcina@guest.arnes.si  

 

 

Ostali člani odbora:

Član odbora GORE ZFS – zasebniki brez koncesije: Alenka Ušaj

Član odbora GORE ZFS – fizioterapija v osnovnem zdravstvenem varstvu: Marjetka Rupnik

Član odbora GORE ZFS – fizioterapija v socialno varstvenih zavodih: Nataša Pregelj Škvarč

Dogodki

Goriška regionalna enota obsega območje Vipavske doline, Goriško, Posočje ter Idrijsko. Vključuje 46 članov, ki so zaposleni v naslednjih strokovnih področjih fizioterapevtske dejavnosti:

ZD Ajdovščina
ZD Nova Gorica
ZD Tolmin
ZD Idrija
zasebne terapevtske ambulante

CIRIUS Vipava
DSO Ajdovščina
DSO Gradišče nad Prvačino
DSO Nova Gorica
DSO Podbrdo
DSO Idrija
DSO Črni Vrh

Za nami je prvih 40 let uspešnega delovanja na področju vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. S ponosom gledamo na svojo preteklost, s smelostjo pa smo že zazrti v prihodnost in v nove zastavljene cilje. S svojim dobrim delom pri celostni in vseživljenjski oskrbi oseb s posebnimi potrebami smo prepoznavni doma in drugod.

Zdravstvena dejavnost predstavlja pomemben in nenadomestljiv del usposabljanja in rehabilitacije otrok s posebnimi potrebami. Vključuje terapije in zdravstveno negovalno službo ter predstavlja sestavni del zdravstvenega varstva.

Terapevtska dejavnost obsega fizioterapijo, delovno terapijo, logopedijo, hipoterapijo, plesno terapijo, igralne urice ter učenje plavanja po konceptu Halliwick.

Fizioterapija pri otroku s posebnimi potrebami izhaja iz njegovih individualnih potreb in temelji na celostnem pristopu. Fizioterapevt upošteva otrokov čutno – gibalni, kognitivni in socialni razvoj. Glede na otrokovo stanje se skupaj s specialistom fiziatrom in pediatrom odloča o pogostnosti in vrsti nevrofizioterapevtske obravnave.

Cilj celostne obravnave je voditi in usmerjati otroka skozi njegov čutno-gibalni razvoj, da doseže najvišjo stopnjo samostojnosti v gibanju ob čim manjšem vplivu patološke nevrološke simptomatike. Poudarek je na kakovosti gibanja in prenosu le tega v funkcijo.

Z razvojno nevrološko obravnavo in programom učenja gibanja skušamo fizioterapevti doseči pri otroku največjo stopnjo avtomatizacije hotnega in variabilnega gibanja.

Pri svojem delu uporabljamo različne tehnike in metode dela, kot so razvojno nevrološka obravnava otroka, kinezioterapija, respiratorna terapija in fizikalna terapija.

Hipoterapija pozitivno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije otroka. S stalnim prilagajanjem gibanju konja vplivamo na normalizacijo mišične napetosti, spodbujamo razvoj avtomatskih reakcij drže, pridobivamo občutek za telesno simetrijo ter povečujemo gibljivost v kolčnih sklepih. Otroci vključeni v hipoterapijo tedensko obiskujejo kmetijo na Brjah, kjer se dejavnost izvaja. Kontakt s konjem jim poleg številnih fizikalnih učinkov ustvarja občutek zadovoljstva, samostojnosti, gradi jim pozitivno samopodobo in s tem samozavest.

Učenje plavanja po konceptu Halliwick
To je koncept, po katerem učimo ljudi z različnimi sposobnostmi, da postanejo v vodi čim bolj samostojni, varni in sproščeni. Koncept omogoča otrokom z gibalnimi primanjkljaji, da v največji meri izkoristijo preostanek svoje hotne gibalne aktivnosti. Delo poteka v terapevtskem bazenu Centra.