Delovni obisk predstavnikov Združenja fizioterapevtov Slovenije v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor na SDF 8. septembra 2020

 

Ob svetovnem dnevu fizioterapije 2020 smo se predstavniki Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) srečali s predstavniki Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, kjer so nas izjemno toplo sprejeli, vključujoč vse trenutno veljavne varnostne in higienske ukrepe za preprečevanje okužb pred novim koronavirusom. Najprej smo se udeležili delovnega sestanka s top managementom v sejni sobi zdravstvenega doma, nato pa smo si šli skupaj ogledat prostore, kjer so zaposleni fizioterapevti.

V uvodnem pozdravu so direktor prim. doc. dr. Jernej Završnik ter njegova pomočnika izr. prof. dr. Helena Blažun Vošner in Aleksander Jus, mag. zdr. nege povedali, da podpirajo fizioterapevte tako v svojem zdravstvenem domu kot tudi prizadevanja stroke na nacionalnem nivoju. Obrazložili so nam svojo organizacijsko shemo in poudarili, v katerih centrih so zaposleni njihovi fizioterapevti. Pogovarjali smo se o možnostih medsebojnega sodelovanja s fizioterapijo kot stroko na nivoju preventive in kurative ter kako okrepiti sodelovanje tudi z NIJZ.

V nadaljevanju smo si ogledali sodobno opremljene prostore Centra za medicinsko rehabilitacijo in obstoječe ter nove prostore Centra za krepitev zdravja. Vsi prisotni smo se strinjali, da sta medinstitucionalno povezovanje in interdisciplinarno sodelovanje nujna za razvoj fizioterapevtske stroke, medicine in drugih zdravstvenih ter sorodnih strok.

Na spodnjih fotografijah, ki prikazujejo delovni obisk v ZD Maribor, so posameznice/ki po abecednem vrstnem redu:

 • viš. pred. Backović Juričan Andrea, viš. fiziot., dipl. del. ter., univ. dipl. org., predsednica Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS, predstavnica NIJZ
 • izr. prof. ddr. Blažun Vošner Helena, pomočnica direktorja za splošne zadeve
 • Borovnik Maja, dipl. fiziot., odgovorna fizioterapevtka Centra za medicinsko rehabilitacijo (CMR)
 • Čeh Tina, mag. kin., Center za krepitev zdravja (CKZ)
 • Drumlič Tanja, dipl. fiziot., Center za krepitev zdravja (CKZ)
 • Jus Aleksander, mag. zdr. nege, pomočnik direktorja za zdravstveno nego
 • Horvatič Jelena Katalina, dipl. fiziot., Nevrofizioterapija razvojne ambulante za predšolske otroke
 • Kodrič Petra, dipl. m. s., glavna medicinska sestra Organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo (OE SZV)
 • doc. dr. Kovačič Tine, dipl. fiziot., predsednik ZFS
 • Kvržić Aleksandra, dipl. del. ter., CMR
 • Maguša Lorber Nataša, dr. med., predstojnica OE SZV
 • Mesarec Nina, dipl. fiziot. CKZ
 • Matičič Mihela, dipl. fiziot., Fizioterapija za otroke in mladostnike
 • Pavlec Alen, dipl. fiziot., CMR, predsednik Sekcije študentov pri ZFS
 • Uršej Eva, dipl. fiziot., prof. šp. vzg., predsednica Sekcije za fizioterapijo v športu pri ZFS
 • Vezonik Marcel, dipl. fiziot., CMR
 • viš. pred. Vidnar Nataša, dipl. m. s., univ. dipl. org., vodja CKZ
 • doc. dr. Završnik Jernej, dr. med, direktor ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

 

Del top management tima v ZD Maribor pred sestankom s predstavniki ZFS

Pozdravni nagovor kolega Alena Pavleca v okviru delovnega sestanka med vodstvom ZD Maribor in predstavniki ZFS

Del ekipe fizioterapevtov iz ZD MB

Delovni sestanek med vodstvom ZD Maribor in predstavniki ZFS

Del ekipe iz CKZ Maribor

Kolega FT Alen Pavlec in predsednik Sekcije študentov pri ZFS v pogovoru z direktorjem ZD Maribor prim. doc. dr. Jernejem Završnikom 

Predstavniki ZFS in ZD MB na edem od vhodov v ZD MB

Predstavniki ZFS in ZD MB pred prostori ambulantne FT

Predstavniki ZFS in ZD MB v FT čakalnici 

Izvajanje nevrofizioterapije na daljavo v ZD Maribor

TV ekipa snema izvajanje FT na daljavo v razvojni ambulanti ZD Maribor

Predstavniki ZFS na obisku pri ekipi CKZ Maribor v njihovih novih prostorih

Predstavniki ZFS s člani tima CKZ in SZV Maribor v fizioterapevtski telovadnici ZD Maribor 

Interdisciplinarna ekipa iz CKZ MB s predstavniki ZFS v telovadnici ZD Maribor